Novinky

19 Led 2018

Ukázkové hodiny a přihlášky na druhé pololetí

Druhé pololetí začíná od 1. února 2018. Pro Vás, kteří chodíte na kurz a dál budete pokračovat se nic nemění, na nejbližší hodině p. lektorce oznamte, že kurz budete dál navštěvovat a automaticky do něj budete zařazeni. Začátkem února Vám přijde do emailu nová faktura.

Ukázkové hodiny pro II. pololetí únor – červen 2018 se budou konat na stejném místě a ve stejném čase jako daný kurz v týdnu: 22.-26. ledna 2018

Nové kurzy jsou na webookeru v novém semestru.

Jógohrátky nový kurz-ukázkové hodiny jsou v úterý 23. a 30. ledna 16.30-17.15