Klub pěstounských rodin

Klub je forma otevřené skupiny pro pěstouny. Účastníci mají možnost sdílet s ostatními své zkušenosti s výchovou dětí svěřených jim do péče a to za účasti (moderování) psychoterapeuta a koordinátora skupiny. Jednotlivá setkání jsou tematicky zaměřena – podle potřeb a složení účastníků např. (puberta a dítě v pěstounské péči, konfliktní situace, krizové situace, únava, přepracování…)

KLUB PĚSTOUNŮ JE PROSTOR PRO:
- sdílení vlastních zkušeností a naslouchání zkušeností jiných
- získání podpory ve svízelných situacích, které pěstounská péče přináší
- pozitivní zpětnou vazbu od ostatních
- jiný pohled na svou situaci
- načerpání nových důležitých informací
- posílení kompetence pěstounů při jejich každodenní práci
- hlubší pochopení problematiky dětí v pěstounské péči – (např. jednotlivé vývojové fáze u dětí s narušeným attachmentem a     milníky v jejich životě – období puberty, první navazování vztahu s pěstouny, odcházení, konflikty, komunikace….)
- posílení dovedností, jak s jednotlivými tématy v pěstounské rodině zacházet

PROGRAM PRO DĚTI:
pátek 24. 3. Vědecká detektivka na téma: VODA – pokusy, objevování a pohybové hry. Vede Mgr. Dája Klímová.
pátek 21. 4. Vědecká detektivka na téma: VZDUCH – pokusy, objevování a pohybové hry. Vede Mgr. Dája Klímová
pátek 12. 5. Bubnování vede: Mgr. Monika Černá.
Děti mohou zároveň najít nové kamarády s podobným osudem.

TERMÍNY SETKÁNÍ: pátky 24.3, 21.4. a 12.5. 2017, vždy od 17 do 19 hodin
Skupinu vede Bc. Jana Petrovičová a  Bc.Gábina Horná.
Účast se započítává do povinného ročního vzdělání pro pěstouny.

Místo konání: Rodinné centrum Slunečnice, Bezručova 928, Beroun (budova Komunitního centra, 3. patro) info@rcslunecnice.cz