Klub pěstounských rodin

Klub je forma otevřené skupiny pro pěstouny. Účastníci mají možnost sdílet s ostatními své zkušenosti s výchovou dětí svěřených jim do péče a to za účasti (moderování) psychoterapeuta a koordinátora skupiny. Jednotlivá setkání jsou tematicky zaměřena – podle potřeb a složení účastníků např. (puberta a dítě v pěstounské péči, konfliktní situace, krizové situace, únava, přepracování…)

KLUB PĚSTOUNŮ JE PROSTOR PRO:
- sdílení vlastních zkušeností a naslouchání zkušeností jiných
- získání podpory ve svízelných situacích, které pěstounská péče přináší
- pozitivní zpětnou vazbu od ostatních
- jiný pohled na svou situaci
- načerpání nových důležitých informací
- posílení kompetence pěstounů při jejich každodenní práci
- hlubší pochopení problematiky dětí v pěstounské péči – (např. jednotlivé vývojové fáze u dětí s narušeným attachmentem a     milníky v jejich životě – období puberty, první navazování vztahu s pěstouny, odcházení, konflikty, komunikace….)
- posílení dovedností, jak s jednotlivými tématy v pěstounské rodině zacházet

PROGRAM PRO DĚTI NA ROK 2018:

Čtvrtek  22. 3. Bubnování vede: Mgr. Monika Černá

Čtvrtek 26. 4. Vědecká detektivka na téma: ENERGIE – pokusy, objevování a pohybové hry. Vede Mgr. Dája Klímová

Děti mohou zároveň najít nové kamarády s podobným osudem.

TERMÍNY SETKÁNÍ: 

Čtvrtek 22. 3., 26. 4. 2018, vždy od 16 do 18 hodin.

Skupinu vede Bc. Jana Petrovičová a  Bc.Gábina Horná.

Účast se započítává do povinného ročního vzdělání pro pěstouny.

Místo konání: Rodinné centrum Slunečnice, Bezručova 928, Beroun (budova Komunitního centra, 3. patro) info@rcslunecnice.cz