Vzdělávaní pro pěstouny

Vzdělávání pro pěstouny v roce 2017

ÚNOR:

23. února od 9 do 14 hodin v prostorách Městského úřadu v Berouně, Husovo nám., č. dveří A 208 Puberta u dětí v náhradní rodinné péči (děti 11 – 15 let) (5 hodin)

budeme se zabývat pubertou a psychickými změnami v tomto období, (pudové tendence, emoční labilita, nejistota, pocit dospělosti), dále se podíváme na otázku spravedlnosti, pravdy – lži, chápání experimentu, kritičnost autorit, morálka, dalšími tématy budou: vztahy s vrstevníky, vztahy ke vzdělání, sex, důsledky raného emočního zanedbání, absence vztahově blízkých osob, sebeprosazení na úkor druhých a mnohé další.  

Všechny okruhy doplňuje přednášející názornými příklady z praxe, včetně některých kreseb dětí v tomto věku a doporučuje pěstounům konkrétní výchovné postupy.

Přednáší: PhDr. Lenka Průšová Ph.D, která se dlouhodobě věnuje dětem v náhradní rodinné péči. Přednáší, publikuje a soustavně se zabývá  psychologickými a sociálními problémy v náhradní rodinné péči.  

BŘEZEN:

Mobil u dětí a jeho závislost (3 hodiny) Martin Procházka

22.3.2017 od 18.30 do 20 hodin v Rodinném centru Slunečnice

Hyper je super  – jak pracovat s dětmi ADHD (2 hodiny) workshop s praktickými návody, jak pochopit dítě s hyperaktivitou.

Lektorka Mgr. Monika Černá je speciální pedagožka, etopedka a psychoterapeutka zabývající se skupinovými terapiemi pro klienty s ADHD a poruchami chování. Pracuje ve SPC a v terapeutickém centru Mařinka.

24.3. 2017 od 17 do 19 hodin v Rodinném centru Slunečnice

Klub pěstounů a jejich dětí

otevřená skupina pro pěstouny. Pěstouni mají možnost sdílet s ostatními svoje zkušenosti s výchovou svěřených dětí. Pěstouni získají podporu ve svízelných situacích, které jim pěstounská péče přináší, dostanou pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, načerpají nové důležité informace…Klub vede psychoterapeutka Bc. Jana Petrovičová a Bc. Gábina Horná. Pro děti je připravená Vědecká detektivka na téma VODA – bádání, poznávání a pozorování vody. Součástí programu pro děti budou jednoduché pokusy a pohybové hry. Vede. Mgr. Dája Klímová.

DUBEN:

Budování identity – mluvme o biologické rodině (5 hodin) Mgr. Tomáš Řezníček

21.4. 2017 od 17 do 19 hodin v Rodinném centru Slunečnice

Klub pěstounů a jejich dětí

otevřená skupina pro pěstouny. Pěstouni mají možnost sdílet s ostatními svoje zkušenosti s výchovou svěřených dětí. Pěstouni získají podporu ve svízelných situacích, které jim pěstounská péče přináší, dostanou pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, načerpají nové důležité informace…Klub vede psychoterapeutka Bc. Jana Petrovičová a Bc. Gábina Horná. Pro děti bude připravená Vědecká detektivka na téma VZDUCH. Děti se dozví o složení vzduchu – co dýcháme, co dýchají rostliny, kde se bere KYSLÍK? Kolik je kyslíku ve vzduchu? Co se stane, když ohřejeme vzduch? Společně budou hrát pohybové hry a tvořit. Vede: Mgr. Dája Klímová.

KVĚTEN:

12.5. 2017 od 17 do 19 hodin v Rodinném centru Slunečnice

Klub pěstounů a jejich dětí

otevřená skupina pro pěstouny. Pěstouni mají možnost sdílet s ostatními svoje zkušenosti s výchovou svěřených dětí. Pěstouni získají podporu ve svízelných situacích, které jim pěstounská péče přináší, dostanou pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, načerpají nové důležité informace…Klub vede psychoterapeutka Bc. Jana Petrovičová a Bc. Gábina Horná. Pro děti bude připraveno společné BUBNOVÁNÍ a poté malování mandal. Vede: Mgr. Monika Černá.

26 – 28. 5. 2017 Víkendové vzdělávání ve Strádonicích (12 hodin):, Penzion Klamovka Strádonice

Pěstounství je lehká/těžká práce – jak zvládnout stres a jak nevyhořet, jak časově zvládnout rodinu a práci a mít čas i na sebe, co chci a jaké jsou moje cíle, jak rozvrhnout úkoly mezi členy rodiny…

Vede: PhDr. Eliška Kodyšová

Pro děti  bude připravená jízda na koních, výlet do Nižbora a pohybové hry na hřištích v okolí.

ČERVEN:

14 června 2017 od 16 do 19 hodin v Rodinném centru Slunečnice

Vztahy a komunikace v rodině (3 hodiny), Mgr. Martina Kykalová

Prevence dětských úrazů (3 hodiny), MUDr. Martin Trhlík

ŘÍJEN:

Sourozenecká rivalita (4 hodiny), PhDr. Ilona Špaňhelová

Klub pěstounů a jejich dětí – termín bude upřesněn

LISTOPAD:

Emoce dětí a jak s nimi pracovat (4 hodiny), PhDr. Lenka Průšová Ph. D.

Klub pěstounů a jejich dětí – termín bude upřesněn

Po celý rok můžete navštěvovat odbornou pedagogickou poradnu a tím se také vzdělávat:

Odborná pedagogická poradna

U školních dětí řeší poradna obtíže v učení, specifické poruchy učení a chování, oslabenou pozornost, nižší nadání apod Poradna nabízí komplexní vzdělávací péči dětem/žákům, jejich rodičům a pedagogům. Zabývá se také individuálním vedením předškolních dětí. Rozvojem hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ, řeči a komunikace, orientace v prostoru, vpravo/vlevo, v čase. Jedná se o oblasti, které se promítají do učení po celou dobu povinné školní docházky a pokud nejsou dobře zvládnuté, často žáky v učení velmi sužují. Zároveň rozvoj výše uvedených oblastí přispívá k prevenci vzniku specifických poruch učení.

Poradna je otevřená každé úterý a pátek v podkroví Komunitního centra. Je taktéž možné se smluvit na jiný termín nebo využít e-mailových konzultací. Pro pěstouny zdarma.

Konzultaci si objednejte u Mgr. Petry Pšeničkové na emailu: psenickova.petra@centrum.cz

Vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu na rok 2017

ÚNOR:

Čtvrtek 16. února od 10 do 11 hodin, RC Slunečnice – podkroví
Vliv výživy dětí na zdravý start do života, Přednáší: PharmDr. Alexandra Honegger

BŘEZEN:

Přechod dětí od pěstounů k rodičům – setkání s profesionální pěstounkou – výměna zkušeností

DUBEN:

Rozumový vývoj dětí – od bříška až po první botičky, Mgr. Radka Jakubová

KVĚTEN:

Jak naučit děti dobře spát a usínat, Mgr. Hana Perglerová

26– 28. 5. 2017 Víkendové vzdělávání ve Strádonicích (12 hodin):, Penzion Klamovka Strádonice

Pěstounství je lehká/těžká práce – jak zvládnout stres a jak nevyhořet, jak časově zvládnout rodinu a práci a mít čas i na sebe, co chci a jaké jsou moje cíle, jak rozvrhnout úkoly mezi členy rodiny… Vede: PhDr. Eliška Kodyšová

Pro děti  bude připravená jízda na koních, výlet do Nižbora a pohybové hry na hřištích v okolí.

ČERVEN:

14 června 2017 od 16 do 19 hodin v Rodinném centru Slunečnice

Vztahy a komunikace v rodině (3 hodiny) Mgr. Martina Kykalová

Prevence dětských úrazů , MUDr. Martin Trhlík

ŘÍJEN:

BLW metoda – jak a kdy zavádět dětské příkrmy, Dita Ptáčková

Sourozenecká rivalita, PhDr. Ilona Špaňhelová

LISTOPAD:

Emoce dětí a jak s nimi pracovat (4 hodiny) PhDr. Lenka Průšová Ph. D.

Jak vést knihu života, Mgr. Lucie Salačová

PROSINEC:

Psychomotorický vývoj dítě v 1. roce života, Jana Stará a MUDr. Helena Budošová