Ing. Alice Kraus, DiS.
Lektorka jazykových kurzů
Zobrazit kurzy
SpecializaceLektorka německého jazyka
ZkušenostiLektorka vystudovala Západočeskou univerzitu (fakulta strojní a pedagogická), dále studovala, pracovala a žila téměř 10 let v Bavorsku

O mně

Měla jsem to štěstí, že jsem se cizí jazyk mohla učit nejen ve škole, ale především ho zažít. Zkušenosti jsem nasbírala během studia, v zaměstnání a především v běžném životě. Jsem sportovní nadšenec a matka dvou dcer.