Mgr. Petra Novotná (Pšeničková)
Speciální padagožka
Zobrazit kurzy

O mně

Vystudovala jsem sociální práce na VOŠ a speciální pedagogiku na Karlově univerzitě. Ve Slunečnici působím od roku 2013 ve speciálně pedagogické poradně a jako lektorka kurzu Už budu prvňáček. V Domácí škole Jany Králové v Berouně vyučuji český jazyk. Mám praxi jako vedoucí poradenského pracoviště na základní škole, učitelka chlapce se sníženým intelektem, asistentka pedagoga. Nadále se vzdělávám v oblasti předškolní přípravy a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.