Mgr. Petra Novotná (Pšeničková), DiS.
Speciální padagožka
Zobrazit kurzy

O mně

Během studia Obchodní akademie jsem zjistila, že ekonomie není obor, jemuž bych se chtěla věnovat. Po maturitě jsem proto začala studovat sociální práci na VOŠ, kde se mi při praxích nejvíce líbila práce s dětmi. Má cesta tedy vedla na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem úspěšně vystudovala obor Speciální pedagogika. Po studiích jsem se začala věnovat zejména dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojové poruchy učení, ADHD, hraniční intelekt či podpora nadaných žáků).

V době mého působení na ZŠ v Praze jakožto školní speciální pedagožky jsem se dostala k rozvoji předškoláků, jemuž se i nadále věnuji. Aktuálně pracuji jak s předškoláky, tak se žáky první stupně ZŠ a v RC Slunečnice vedu Pedagogickou poradnu a kroužek Než půjdu do školy. Volný čas trávím se svou dcerou, cvičením jógy a dekorováním interiérů.

Absolvované kurzy:
 • Vzdělávací metoda Kuprev (pro děti od 4 do 8 let)
 • Vzdělávací program Kupoz (program pro děti od 8-12let, pro posílení koncentrace)
 • Jóga pro děti
 • Kurz zdravotní tělesné výchovy
 • Kurz dramatické výchovy
 • Výcvikový kurz v metodě EEG biofeedback
 • Stimulační program pro předškoláky – Maxík
 • Hejného metoda v mateřské škole – úvod
 • Alternativní metody rozvoje čtenářských dovedností
 • Náslechové hodiny v PPP Praha 3 a 9 – metodika rozvoje
 • matematických dovedností
 • Reedukace dyskalkulie
 • Rozvoj matematických dovedností
 • Základy diagnostiky pro školní speciální pedagogy