Logohrátky
30 Čvc 2020

Logohrátky

Cílem kurzu je podporovat přirozenou potřebu řečového projevu v konkrétních situacích. Snahou je rozvíjet slovní zásobu, mluvní pohotovost a komunikační dovednosti nutné...
Více...
11 Čvc 2020

Lotrando II

Lotrando je pohybový kurz určený pro děti s rodiči. Tento kroužek je zaměřen nejenom na rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale i...
Více...
18 Zář 2019

Lotrando I

Lotrando je pohybový kurz určený pro děti s rodiči. Tento kroužek je zaměřen nejenom na rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale i...
Více...
5 Zář 2019

Sahadža meditační kurz

Popis kurzu Osmitýdenní kurz je zaměřen na rodiče s dětmi (první stupeň ZŠ). Jednoduchou formou lze dosáhnou zmírnění dopadů ADHD a hyperaktivity,...
Více...
5 Čvc 2019

Hrátky s múzou II

Kurz hrátky s múzou u dětí zábavnou a poutavou formou rozvíjí umělecké nadání. Pravidelně se opakující výtvarné, hudební a pohybové hodiny pomohou...
Více...
30 Čvn 2019

Cvičení na básničky II

Tento pohybový kurz je určený pro děti s rodiči. Zaměříme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rytmického vnímání, sociálních dovedností, paměti,...
Více...