Lektor / kaEliška Ungrová
Kdypondělí 09:15 - 10:00
MístoEden
Pro kohoděti 10 - 18 měsíců
Cena90 Kč/lekce
Přihlásit se

Cvičení na básničky je pohybový kurz určený pro děti, které už chodí. Tento kroužek je zaměřen nejenom na rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale i rytmického vnímání, sociálních dovedností, paměti, logického myšlení a slovní zásoby. Kromě lektorky děti během kroužku provází i nezapomenutelná Brambora, která ze cvičení dělá ještě větší zábavu.

Cvičení je, jak už název napovídá, doprovázeno říkankami, básničkami a písněmi. Pomocí her a taneční průpravy děti procvičují své pohybové dovednosti, koordinaci pohybů a rovnováhu, přičemž lektorka vždy klade důraz na správné provádění cviků. Při cvičení používáme speciální pomůcky, jako jsou malé míčky, overbally či gymbally. Při hře s malými míčky děti zároveň poznávají barvy a během cvičení na overballech a gymballech posilujeme celé své tělo a trénujeme stabilitu a přesnost při házení či kopání do míče. Dalšími pomůckami jsou žíněnky pro nácvik kotrmelců či válení sudů, kruhy, šátky a třásně. Dětmi velmi oblíbenou součástí lekcí je opičí dráha, na níž zdolávají překážky, přelézají, podlézají, přeskakují, lezou, skáčou a chodí po úzkých pomůckách.

Během každé lekce se věnujeme i rytmizaci, které je důležitá nejenom z hlediska pohybových dovedností a hudebního vnímání, ale i pro rozvoj řeči. Při nácviku rytmizace děti mohou využívat dřívka a vajíčka, která podporují motoriku a zároveň jim umožňují vnímat hudbu. Básničky, říkanky a písničky dětem trénují paměť, rytmus a rozšiřují slovní zásobu. A protože děti milují rituály, které jim pomáhají překonávat strach z neznáma, na začátku a na konci každé lekce se scházíme u padáku a ke zklidnění po cvičení používáme bublifuk.

Pokud kurz není plně obsazen, lze se přihlásit i v jeho průběhu.

Ukázkové video: