Lektor / kaEliška Ungrová
Kdypondělí 09:15 - 10:00
MístoEden
Pro kohoděti 10 - 18 měsíců
Cena90 Kč/lekce
Přihlásit se

Cvičení je určené pro rodiče s dětmi. Pomocí různých pomůcek a interaktivních podnětů rozvíjíme pohybové dovednosti dětí, zejména koordinaci. Cvičení doplňují říkanky, básničky a písničky, díky kterým děti objevují rytmizaci a kolektiv.

Pokud kurz není plně obsazen, lze se přihlásit i v jeho průběhu.