Kdypondělí 10:30 - 11:15
MístoEden
Pro kohoděti 1,5 - 2,5 roku
Cena90 Kč/lekce
Přihlásit se

Tento pohybový kurz je určený pro děti s rodiči. Zaměříme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rytmického vnímání, sociálních dovedností, paměti, logického myšlení a slovní zásoby. Cvičení je, jak už název napovídá, doprovázeno říkankami, básničkami a písněmi. Pomocí her a taneční průpravy děti procvičují své pohybové dovednosti, koordinaci pohybů a rovnováhu. Často při cvičení využijeme i speciální pomůcky, jako například malé míčky, overbally či gymbally. Při hře s malými míčky děti zároveň poznávají barvy a během cvičení na overballech a gymballech posilujeme celé své tělo a trénujeme stabilitu a přesnost při házení či kopání do míče. Snad úplně nejvíce oblíbená je opičí dráha, na níž děti zdolávají překážky, přelézají, podlézají, přeskakují, lezou, skáčou a chodí po úzkých pomůckách.

Během každé lekce se věnujeme i rytmizaci, které je důležitá nejen z hlediska pohybových dovedností a hudebního vnímání, ale i pro rozvoj řeči. Při nácviku rytmizace děti mohou využívat dřívka a vajíčka, která podporují motoriku a zároveň jim umožňují vnímat hudbu. Básničky, říkanky a písničky dětem trénují paměť, rytmus a rozšiřují slovní zásobu. A protože děti milují rituály, které jim pomáhají překonávat strach z neznáma, na začátku a na konci každé lekce se scházíme u padáku a ke zklidnění po cvičení používáme bublifuk.

Kroužek bude otevřen při počtu 8 dětí.

Pokud kurz není plně obsazen, lze se přihlásit i v jeho průběhu.

Ukázkové video: