Kdyčtvrtek 10:00 - 10:45
MístoEden
Pro kohood 6 do 10 měsíců
Cena90 Kč/lekce
Přihlásit se

Kurz volně navazuje na Cvičení s miminky I od 3 do 6 měsíců. V kurzu využíváme znalosti již naučené správné manipulace s miminkem, které postupně rozvíjíme o další polohy a cvičící prvky. V hodinách využíváme gymbalony, overbally, míčky, objevujeme hudbu. Cvičíme cviky, které přirozeně napomáhají ke správnému psychomotorickému vývoji batolat ve věku od 6ti měsíců do 10ti měsíců.. Cviky jsou sestavovány Instruktorkou psychomotorického vývoje dětí, která pracuje metodou Evy Kiedroňové. Jednotlivé fáze kurzu jsou rozděleny do několika „ cvičících etap „. V první fázi cvičení uvolňujeme svalstvo batolat a protahujeme jednotlivé části těla.. Využíváme k tomu nejen cvičební pomůcky, ale také doprovázíme jednotlivé cviky říkankami, písničkami, pohádkou či slovní motivací.
Snažíme se tím nejen batolata uvolnit, ale dáváme jim tím také dostatek prostoru se tzv. rozkoukat a najít tak trochu jistoty v opakujícím se rituálu přivítání s protažením.
Ve druhé fázi se zaměřujeme na zdokonalování dovedností psychomotorického vývoje a posilování problémových partií u miminek, jakožto např. Slabšího bříška, rukou, odstranění záklonu hlavičky a protažení šíje, stimulace lezení a celkové socializace mezi dětmi.
Ve druhé fázi se zaměřujeme na cviky, které odpovídají jednak věku dítěte, ale i fyzickým schopnostem a zvládnutým dovednostem podle psychomotorického vývoje.
Ve třetí fázi zařazujeme tzv. zklidnění, kdy se snažíme batolata navodit na klidnější, spíše odpočinkové cvičení či manipulační techniky.
V každé hodině se snažím být velmi individuální vzhledem k tomu, že každé batole je jiné.
Všechny hodiny provází výuka techniky manipulace s dětmi, která velmi napomáhá ke správnému vývoji dítěte. Téměř v každé hodině si mimo jiné také povídáme o tom, jak nejlépe uzpůsobit prostředí, ve kterém batole vyrůstá k tomu, aby se mohlo samo přirozeně vyvíjet a rozvíjet.
Ve svých hodinách dbám především na pohodlí maminky i dítěte, tempo přizpůsobující se dětem a srozumitelnost a správnost prováděných cviků a manipulací s batolaty.

Kurz se otevře při minimálním počtu dětí 8. Pokud kurz není plně obsazen, lze se přihlásit i v jeho průběhu.

Ukázkové video: