Kdypátek 10:15 - 11:00
MístoEden
Pro kohoděti 2 - 4 roky
Cena90 Kč/lekce
Přihlásit se

Kurz hrátky s múzou u dětí zábavnou a poutavou formou rozvíjí umělecké nadání. Pravidelně se opakující výtvarné, hudební a pohybové hodiny pomohou dětem rozvíjet své schopnosti, jemnou i hrubou motoriku, hudební vnímání, logické myšlení a sociální dovednosti.

Výtvarné hodiny

Během hodin zaměřených na výtvarné činnosti si děti vyzkouší různé techniky malování a tvoření, učí se pracovat s nůžkami a vnímat rozdílnost barev a materiálů. Hodiny provází tzv. Tvoření s pohádkou. Zatímco děti tvoří svého oblíbeného hrdinu či motivy z pohádky, poslouchají pohádku na dané téma. Díky tomu jsou hodiny nejenom zábavné, ale napomáhají ke zdokonalování sluchového vnímání, koordinace pohybů a jemné motoriky.

Hudební hodiny

Hudební hodiny jsou zaměřeny na rozvoj hudebního sluchu, citu k hudbě a seznamují děti se základy rytmizace, která je důležitá i v oblasti rozvoje řeči. Děti si během hodin vyzkouší různé hudební nástroje (flétna, kytara, klávesy, ozvučná dřívka, bubínky, tamburíny, rolničky a další) a osvojí si spoustu rytmizačních básniček, písniček a tanečků. Kromě lidové hudby se děti formou hry seznámí i s vážnou a relaxační hudbou.

Pohybové hodiny

Za využití říkadel, básniček a lidových písní se děti seznámí s poutavými cviky a tanci. K rozvoji pohybu využíváme i různá cvičební náčiní – zábavnou opičí dráhu, tunel, lavičky, overbally a gymbalony. Pohybové hodiny jsou zaměřeny na rozvoj hrubé motoriky, sluchového vnímání a koordinace pohybů.

Kroužek bude otevřen při počtu 8 dětí.

Pokud kurz není plně obsazen, lze se přihlásit i v jeho průběhu.