Lektor / kaJana Šišková
Kdystředa 9:00 - 9:45
MístoEden
Pro kohoděti 1 - 2 roky
Cena90 Kč/lekce
Přihlásit se

Cvičení rodičů s dětmi. Kurz Lentilky je zaměřen na všeobecný rozvoj nejmenších dětí. Pomocí interaktivních her si děti budou zdokonalovat logické myšlení, jemnou i hrubkou motoriku, řečové dovednosti a znalosti. Zaměříme se na poznávání barev a tvarů, budeme se učit lepit, třídit předměty, rozpoznávat ovoce, zeleninu i roční období a oblékat panáčka. Pomocí rozcviček na básničky potrénujeme pohybové dovednosti a rytmizaci, která je důležitým stavebním prvkem při vývoji řeči. V neposlední řadě si děti osvojí sociální interakci a budou se učit spolupráci v kolektivu. Kurzem provází zkušená lektorka, která zohledňuje vývojový stupeň a potřeby dětí. Hodiny jsou postavené tak, aby se na nich děti skvěle bavily a vždy se na ně rády vracely.

Kroužek bude otevřen minimálně v počtu 8 dětí.

Pokud kurz není plně obsazen, lze se přihlásit i v jeho průběhu.