Lektor / kaJitka Novotná
Kdypondělí 16.30 - 17.15
MístoKomunitní centrum - podkroví
Pro kohoděti od 4 let
Cena110 Kč/lekce
Přihlásit se

Cílem kurzu je podporovat přirozenou potřebu řečového projevu v konkrétních situacích. Snahou je rozvíjet slovní zásobu, mluvní pohotovost a komunikační dovednosti nutné k dorozumívání s okolím. Individuálním přístupem provádět nápravu vadné výslovnosti hlásek. Zároveň rozvíjet další oblasti podporující rozvoj řeči oblast sluchového a zrakového vnímání a rozvoj grafomotoriky. Budeme si povídat, malovat, zpívat, hrát divadlo, na pracovních listech budeme dostávat podněty pro domácí procvičování. Kurz vede logopedka Mgr. Jitka Novotná.

Pokud kurz není plně obsazen, lze se přihlásit i v jeho průběhu.

Ukázkové video: