Lektor / kaJana Šišková
Kdyúterý 11:00 - 11:45
MístoEden
Pro kohoděti 1,5 - 2,5 roku
Cena90 Kč/lekce
Přihlásit se

Lotrando je pohybový kurz určený pro děti s rodiči. Tento kroužek je zaměřen nejenom na rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale i rytmického vnímání, sociálních dovedností, paměti, logického myšlení a slovní zásoby.

Cvičení je, doprovázeno říkankami, básničkami a písněmi. Pomocí her děti procvičují své pohybové dovednosti, koordinaci pohybů a rovnováhu, přičemž lektorka vždy klade důraz na správné provádění cviků. Při cvičení používáme speciální pomůcky, jako jsou malé míčky, overbally či gymbally. Při hře s malými míčky děti zároveň poznávají barvy a během cvičení na overballech a gymballech posilujeme celé své tělo a trénujeme stabilitu a přesnost při házení či kopání do míče. Dalšími pomůckami jsou žíněnky pro nácvik kotrmelců či válení sudů, kruhy, šátky a třásně. Dětmi velmi oblíbenou součástí lekcí je opičí dráha, na níž zdolávají překážky, přelézají, podlézají, přeskakují, lezou, skáčou a chodí po úzkých pomůckách.

Během každé lekce se věnujeme i rytmizaci, které je důležitá nejenom z hlediska pohybových dovedností a hudebního vnímání, ale i pro rozvoj řeči. Při nácviku rytmizace děti mohou využívat dřívka a vajíčka, která podporují motoriku a zároveň jim umožňují vnímat hudbu. Básničky, říkanky a písničky dětem trénují paměť, rytmus a rozšiřují slovní zásobu. A protože děti milují rituály, které jim pomáhají překonávat strach z neznáma, na začátku a na konci každé lekce se scházíme u padáku.

Kroužek bude otevřen při počtu 8 dětí. Pokud kurz není plně obsazen, lze se přihlásit i v jeho průběhu.