Kdyčtvrtek 15:15 - 16:05
MístoKomunitní centrum - podkroví
Pro kohopro předškoláky
Cena110 Kč/lekce
Přihlásit se

Chcete svého předškoláka co nejlépe připravit na vstup do první třídy? Pak je právě pro vás určen kurz Než půjdu do školy. Navržen je pro děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. Během jednotlivých lekcí se budeme věnovat posilování dovedností, které jsou základem pro úspěšný vstup do 1. třídy. Kurz vede zkušená speciální pedagožka, která se díky nízkému počtu dětí ve skupině může dětem věnovat individuálně.

Aby byl předškolák dobře připraven na výuku čtení, psaní a počítání, měl by před nástupem do 1. třídy zvládat rozlišování hlásek a souhlásek ve slovech, rytmizaci slov, orientaci v prostoru, základy počítání a správnou manipulaci s tužkou. Kurz je zaměřen právě na rozvoj těchto oblastí. Věnovat se budeme především:

· Komunikačním dovednostem a logopedii

· Rozvoji hrubé a jemné motoriky

· Grafomotorice (uvolňování ruky, grafomotorické prvky, prvky písma)

· Sluchovému a zrakovému vnímání

· Orientaci v prostoru a v čase

· Předmatematickým představám

· Sociální zralosti a koncentraci pozornosti

Aby se lektorka mohla každému dítěti věnovat dle jeho potřeb a dovedností, je kurz omezen maximální počtem 7 dětí. Na závěr každé lekce probíhá beseda, během níž mají rodiče prostor pro dotazy a vysvětlení významu jednotlivých aktivit. Dále nabízíme možnost individuálních konzultací s lektorkou v rámci pedagogické poradny RC Slunečnice. Pracovní listy, které si děti budou odnášet k domácímu procvičování, jsou v ceně kurzu.

Pokud kurz není plně obsazen, lze se přihlásit i v jeho průběhu.

Na přání klienta změna času kurzu možná.