Kdyúterý 15.20 - 16.10
MístoKomunitní centrum - podkroví
Pro kohopro předškoláky
Cena110 Kč/lekce
Přihlásit se

PRO KOHO:
• pro všechny děti, které nastupují po letních prázdninách do 1. třídy ZŠ
• pro děti s odkladem školní docházky

CO BUDEME ROZVÍJET:
• komunikační dovednosti, logopedie
• hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku – uvolňování ruky, grafomotorické prvky,prvky písma
• sluchové a zrakové vnímání
• orientaci v prostoru, v čase
• předmatematické představy
• pracovní a sociální zralost; koncentraci pozornosti

KDO SKUPINU VEDE:
• speciální pedagožka Mgr. Petra Pšeničková, DiS.
• lektorka kurzů „Než půjdu do školy“
• poradenství pro rodiče, děti, učitelé a vychovatelé v Odborné pedagogické poradně RC Slunečnice
• lektorka seminářů a webinářů pro učitele (www.eduwork.cz, www.portal.cz), autorka článků (www.rvp.cz)
• vzdělávání v oblasti školní zralosti, zápisu do 1. třídy, stimulačních skupin pro předškoláky, psychorelaxačních technik, jógy pro děti a další
• 9 let speciálně-pedagogické praxe, z toho 5 let v poradenství

CO JE VÝHODA:
• maximální počet dětí: 7 – zajištění individuálního přístupu k dítěti i rodiči
•spolupráce s rodiči – beseda v závěru lekce 5 -10 minut (prostor na dotazy, vysvětlení významu jednotlivých aktivit apod.)
•možnost individuální spolupráce s lektorkou v rámci poradny v RC Slunečnice
•pracovní listy pro domácí procvičování v ceně kurzu

Kurz začíná v úterý 22. ledna ukázkovou hodinou, která je zdarma. Přijďte všichni.