Kdy úterý a pátek
MístoKomunitní centrum - podkroví
Cena200 Kč/lekce

Chcete vašeho předškoláka připravit na úspěšný vstup do první třídy? Zvažujete odklad školní docházky? Nebo se vašemu dítěti v učení příliš nedaří? Pak neváhejte a kontaktujte nás. Naše poradna nabízí komplexní vzdělávací péči dětem předškolního i školního věku, jejich rodičům a pedagogům.

Poradna se zabývá se individuálním vedením předškolních dětí, tedy rozvojem hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ, řeči a orientace v prostoru a v čase. Jedná se o oblasti, které se promítají do učení po celou dobu povinné školní docházky a pokud nejsou dobře zvládnuté, často žáky v učení velmi sužují. Zároveň rozvoj výše uvedených oblastí přispívá k prevenci vzniku specifických poruch učení.

U předškoláků nabízíme rovněž oblíbené programy Maxík a Kuprev, které jsou zaměřené na komplexní rozvoj a posilování dovedností, které by děti před nástupem do školy měly zvládnout. Školním dětem pak pomáháme s obtížemi v učení, specifickými poruchami učení i chování, oslabenou pozorností a dalšími handicapy, které vedou k zhoršeným školním výsledkům. I školáků využíváme speciální vzdělávací programy, a to program pro posílení pozornosti Kupoz a program pro rozvoj čtenářských dovedností Včelka.

Pedagogickou poradnu vede zkušená speciální pedagožka Mgr. Petra Pšeničková, Dis. První návštěva je zdarma, cena každé další lekce je 200 Kč (45 minut). Využít můžete i bezplatných e-mailových či telefonních konzultací. Konzultaci si lze objednat na e-mailové adrese: psenickova.petra@centrum.cz