Kdypondělí po objednání
MístoKomunitní centrum
Cena250 Kč/lekce

Poradna se zaměřuje především na oblast rodinného a partnerského poradenství, komunikace a konflikt v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je pomoci rodičům a dětem rychle zvládnout aktuální problém, poradit, jak správně v dané situaci postupovat, popřípadě vyhledat další odbornou pomoc (psychologickou, lékařskou, právní). Pokud si nejste jisti, zda by ve Vaší situaci pomohla konzultace třetí osoby, neváhejte a kontaktujte nás na níže uvedeném emailu.
Poradnu vede akreditovaná mediátorka Asociace mediátorů s praxí v rodinné mediaci (partnerské neshody, rozvodová problematika, péče o dítě, majetkové spory, apod.)

Nevíte, co Vás čeká?

Mediace je možnost mimosoudního řešení konfliktů. Setkávají se při ní obě sporné strany a v přítomnosti mediátora společně hledají řešení vyhovující oběma účastníkům sporu. Mediátor zde plní úlohu profesionálního prostředníka, který stranám vhodnými otázkami a směřováním celého procesu pomáhá najít řešení, která vycházejí z jejich potřeb. Jeho cílem je vytvořit prostor, ve kterém strany v bezpečném prostředí mohou vzájemně naslouchat svým postojům. Pomáhá jim lépe porozumět jejich konfliktu i motivům, které je v něm provázejí. Zkušený mediátor otevírá stranám prostor pro možnou dohodu a pomáhá jim vidět nová řešení, která nebyly schopny vidět pro své dosavadní vypětí způsobené konfliktem. Výslednou dohodu tak nenavrhuje mediátor, ale jsou to právě strany, které ji samy vytvářejí a za jejímž pozdějším plněním si také stojí. Mediace je zcela dobrovolná, lze z ní kdykoliv odstoupit či ji přerušit. Svou přítomností se strany k ničemu nezavazují.

Váháte-li zda je pro Vás konzultace vhodná, zkuste si zodpovědět na následující otázky

  • Je pro Vás důležité, aby byl Váš spor řešen v soukromí nebo dáváte přednost řešení u soudu?
  • Chcete, aby i po skončení sporu fungovali Vaše vzájemné vztahy s druhou stranou?
  • Může být překážkou vyřešení sporu nedorozumění, popř. přerušení komunikace?
  • Považujete za přijatelné setkat se společně s druhou stranou tváří v tvář a za přítomnosti mediátora hledat přijatelná řešení?
  • Je i druhá strana sporu ochotná zúčastnit se mediace?
  • Jste připravený akceptovat řešení, která reflektují Vaše potřeby, ale neznamenají “vítězství” za každou cenu?

Poradnu můžete navštívit v pondělí, po předchozím objednání. Vede Mgr. Martina Kykalová.

Konzultaci je nutné předem objednat na emailu: martina.kykalova@email.cz   První konzultace je zdarma.