Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce