Doprovázení pěstounských rodin

Služba Doprovázení je poskytována všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou  Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Dne 24. 3. 2015 Krajský úřad Středočeského kraje udělil Rodinnému centru Slunečnice pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v tomto rozsahu:

uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a sledování výkonu pěstounské péče této osoby.

Služba Doprovázení je poskytována na podporu pěstounských rodin tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Podporu pěstounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi průvodcem a pěstounskou rodinou.

Průvodce pěstounské rodiny:

  • dochází do rodiny minimálně jednou za dva měsíce, hovoří s pěstouny a s dítětem, kromě toho je k dispozici na telefonu v případě akutně vyvstalého problému
  • řeší s rodinou aktuální problémy, případně doporučí rodině určitou specializovanou službu
  • spolupracuje s OSPOD, zasílá zprávy OSPOD o průběhu spolupráce jednou za 6 měsíců (tato zpráva je klientovi k dispozici)
  • pomáhá pěstounům naplňovat povinný plán jejich vzdělávání
  • má podpůrnou roli pro rodinu, bere klienty jako partnery a jako osoby nejvíce kompetentní k řešení svých potíží
  • má zároveň kontrolní roli, dohlíží na sociálně právní ochranu dětí v rodině.

Uvažujete-li o pěstounství nebo chcete s RC Slunečnice uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče obraťte se na Bc. Gábinu Hornou, (gabina.horna@rcslunecnice.cz) možná je i osobní konzultace tel. 739 359 114.