Kurzy a kroužky

Cvičení s batolátky II (10-18měs.)

čtvrtek 14.00-14.45

10-18 měsíců

Eden

150 Kč/lekci

Hana Pavlovská

Délka lekce: 45 minut.

Cvičení je určeno pro již lezoucí děti od 10 měsíců s rodiči.
Tento kroužek je zaměřen nejenom na rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale i rytmického vnímání, sociálních dovedností, paměti, logického myšlení a slovní zásoby. Zacvičíte si spolu s dítkem, abyste zpevnili své tělo a měli tak sílu ho stále nosit, než se samo rozejde. Cvičení je, doprovázeno říkankami, básničkami a písněmi. Pomocí her děti procvičují své pohybové dovednosti, koordinaci pohybů a rovnováhu, přičemž lektorka vždy klade důraz na správné provádění cviků. Při cvičení používáme speciální pomůcky, jako jsou malé míčky, overbally či gymbally. Při hře s malými míčky děti zároveň poznávají barvy a během cvičení na overballech a gymballech posilujeme celé své tělo a trénujeme stabilitu a přesnost při házení či kopání do míče. Dětmi velmi oblíbenou součástí lekcí je opičí dráha, na níž zdolávají překážky, přelézají, podlézají, přeskakují, lezou, skáčou a chodí po úzkých pomůckách. Během každé lekce se věnujeme i rytmizaci, které je důležitá nejenom z hlediska pohybových dovedností a hudebního vnímání, ale i pro rozvoj řeči. Básničky, říkanky a písničky dětem trénují paměť, rytmus a rozšiřují slovní zásobu.
Kroužek bude otevřen při počtu 8 dětí.

Lektorka: Hana Pavlovská
Cena za lekci: 150 Kč
Místo: Sportcentrum Eden, Pod Homolkou 1482, Beroun

Další informace

Při řádné omluvě v rezervačním systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních pohybových kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.