Kurzy a kroužky

Cvičení s miminky II (10-18 měsíců)

pondělí 11.00-11.45

10-18 měsíců

Eden

150 Kč/lekci

Hana Pavlovská

Popis kurzu

Délka lekce: 45 minut.

Cvičení je určeno pro již lezoucí děti od 10 měsíců s rodiči. Volně navazuje na cvičení s miminky (6 – 10 měsíců). Tento kroužek je zaměřen nejenom na rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale i rytmického vnímání, sociálních dovedností, paměti, logického myšlení a slovní zásoby. Cvičení je, doprovázeno říkankami, básničkami a písněmi. Pomocí her děti procvičují své pohybové dovednosti, koordinaci pohybů a rovnováhu, přičemž lektorka vždy klade důraz na správné provádění cviků. Při cvičení používáme speciální pomůcky, jako jsou malé míčky, overbally či gymbally. Při hře s malými míčky děti zároveň poznávají barvy a během cvičení na overballech a gymballech posilujeme celé své tělo a trénujeme stabilitu a přesnost při házení či kopání do míče. Dalšími pomůckami jsou žíněnky pro nácvik kotrmelců či válení sudů, kruhy, šátky a třásně. Dětmi velmi oblíbenou součástí lekcí je opičí dráha, na níž zdolávají překážky, přelézají, podlézají, přeskakují, lezou, skáčou a chodí po úzkých pomůckách. Během každé lekce se věnujeme i rytmizaci, které je důležitá nejenom z hlediska pohybových dovedností a hudebního vnímání, ale i pro rozvoj řeči. Při nácviku rytmizace děti mohou využívat dřívka a vajíčka, která podporují motoriku a zároveň jim umožňují vnímat hudbu. Básničky, říkanky a písničky dětem trénují paměť, rytmus a rozšiřují slovní zásobu. A protože děti milují rituály, které jim pomáhají překonávat strach z neznáma, na začátku a na konci každé lekce se scházíme u padáku.

Kroužek bude otevřen při počtu 8 dětí.

Další informace
Cena za lekci je 150 Kč. Při řádné omluvě v systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.