Kurzy a kroužky

Housenky I (1-2 roky)

čtvrtek 9.00-9.45

1-2 roky

Eden

150 Kč/lekci

Jitka Güntherová

Popis kurzu

Délka lekce: 45 minut.

Pohybový kurz určený již chodícím dětem od 1 do 2 let s rodiči.

Dětem v tomto věku se otevírají nové možnosti, jak prozkoumávat svět. Nové dovednosti jako je lezení, batolení a první krůčky přinášejí dětem možnost rozhodnout se, co je zajímá. S Vaší pomocí si dítě během 45 minut cvičení doprovázených lidovými říkadly a písničkami zdokonalí svůj psychomotorický vývoj, paměť, sociální dovednosti a slovní zásobu.
Mým úkolem bude dítě motivovat k pohybu tak, aby z něho mělo samo radost. K tomu mi pomůže řada cvičebních pomůcek které budeme v hodinách používat (např. overbally, gymbally, míčky, hudební nástroje, šátky a další).
Díky opakujícím se prvkům v hodinách dítě získá pocit jistoty. Lekce se nesou v přátelské atmosféře tak, aby vyhovovaly potřebám a schopnostem všech dětí.
Pro zábavu používáme i prvky opičí dráhy, kdy děti s asistencí rodičů zdolávají různé překážky. Nedílnou součástí každé hodiny je i relaxační část, která děti zklidní a uvolní.

Hodina se otevře při počtu 8 dětí.

Další informace
Cena za lekci je 150 Kč. Při řádné omluvě v systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.