Kurzy a kroužky

Housenky II (1-2 roky)

čtvrtek 10.00-10.45

1-2 roky

Komunitní centrum

150 Kč/lekci

Jitka Güntherová

Délka lekce: 45 minut.

Pohybový kurz určený již chodícím dětem od 1 do 2 let s rodiči.

Kurz Housenky je prostřednictvím rytmizace, říkanek, básniček a písniček zaměřen na rozvoj a motivaci dětí k radosti z pohybu a úspěchu při učení se novým dovednostem. Cílem v těchto hodinách je rozvíjet děti v oblasti psychomotoriky, paměti, sociálních dovedností a slovní zásoby. Díky opakujícím se prvkům se během hodin děti naučí jednoduché tanečky a cvičební sestavy, při rytmizaci si osvojí základy pro správnou výslovnost a řeč. Lekce se nesou v přátelské atmosféře, tak aby vyhovovaly potřebám a schopnostem všech dětí. V hodinách využíváme pomůcky jako např. overbally, gymbally, míčky, hudební nástroje, šátky a další. Pro zábavu používáme i prvky opičí dráhy, kdy děti s asistencí rodičů zvládají různé překážky. Nedílnou součástí každé hodiny je i relaxační část, která děti zklidní a uvolní.
Kurz bude otevřen při počtu minimálně 8 dětí.

Lektorka: Jitka Güntherová
Cena za lekci: 150 Kč
Místo: Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun, 2. patro

Další informace

Při řádné omluvě v rezervačním systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních pohybových kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.