Kurzy a kroužky

Housenky III (2-3 roky)

čtvrtek 11.00-11.45

2-3 roky

Eden

150 Kč/lekci

Jitka Güntherová

Popis kurzu

Délka lekce: 45 minut.

Je pohybový kurz zaměřený pro děti od 2 do 3 roku s rodiči.

Kurz Housenky je prostřednictvím rytmizace, říkanek, básniček a písniček zaměřen na rozvoj a motivaci dětí k radosti z pohybu a úspěchu při učení se novým dovednostem. Cílem v těchto hodinách je rozvíjet děti v oblasti psychomotoriky, paměti, sociálních dovedností a slovní zásoby. Díky opakujícím se prvkům se během hodin děti naučí jednoduché tanečky a cvičební sestavy, při rytmizaci si osvojí základy pro správnou výslovnost a řeč. Lekce se nesou v přátelské atmosféře, tak aby vyhovovaly potřebám a schopnostem všech dětí. V hodinách využíváme pomůcky jako např. overbally, gymbally, míčky, hudební nástroje, šátky a další. Pro zábavu používáme i prvky opičí dráhy, kdy děti s asistencí rodičů zvládají různé překážky. Nedílnou součástí každé hodiny je i relaxační část, která děti zklidní a uvolní.

Kurz bude otevřen při počtu minimálně 8 dětí.

Další informace
Cena za lekci je 150 Kč. Při řádné omluvě v systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.