Kurzy a kroužky

Hrátky s múzou (2,5-4 roky)

úterý 11.00-11.45

2,5-4 roky

Eden

160 Kč/lekci

Kristýna Petrovicová

Délka lekce: 45 minut.

Kurz Hrátky s Múzou u dětí zábavnou a poutavou formou rozvíjí umělecké nadání. Pravidelně se opakující výtvarné, hudební a pohybové lekce v dětech probouzí kreativitu, dávají jim příležitost přirozeně rozvíjet své vlohy a schopnosti, hudební a rytmické vnímání, logické myšlení a samozřejmě jemnou i hrubou motoriku, ale i sociální dovednosti.

Výtvarné hodiny
Během hodin zaměřených na výtvarné činnosti si děti vyzkouší různé techniky malování a tvoření, učí se pracovat s nůžkami a vnímat rozdílnost barev a materiálů. Některé lekce bude provázet tzv. Tvoření s pohádkou, kdy děti v procesu tvoření poslouchají pohádku na dané téma, čímž děti zároveň trénují sluchové vnímání, koordinaci pohybů a jemnou motoriku. Jindy zase budeme experimentovat s barvami tvořit spontánně. Cílem lekcí je nechat děti co nejvíce volně tvořit, všechny barvy jsou netoxické a vypratelné, ale i tak na výtvarné lekce doporučujeme přinést zástěrku nebo starší oblečení.

Hudební hodiny
Hudební hodiny jsou zaměřeny na rozvoj hudebního sluchu, citu k hudbě a seznamují děti se základy rytmizace, která je důležitá i v oblasti rozvoje řeči. Děti si během hodin vyzkouší různé hudební nástroje nejen z Orffova instrumentáře (flétnu, ukulele, elektrické klávesy, ozvučná dřívka, rumba koule, tamburíny, rolničky, boomwhackery, zvonečky a další) a osvojí si spoustu rytmizačních básniček, písniček. Kromě lidové hudby se děti formou hry seznámí i s vážnou, etnickou a relaxační hudbou.

Pohybové hodiny
Za využití říkadel, básniček a lidových písní se děti seznámí s poutavými cviky a tanci. Zkusíme si i jednoduché choreografie k lidovým i populárním písním i klasické hudbě a seznámíme se s prvky jógy vhodnými pro děti od 2 let věku. K rozvoji pohybu budeme využívat i nejrůznější cvičební náčiní – zábavnou opičí dráhu, tunel, lavičky, overbally a gymbalony. Pohybové hodiny jsou zaměřeny na rozvoj hrubé motoriky, sluchového vnímání a koordinace pohybů. Na závěr lekce nás po vydatném řádění čeká pravidelná krátká relaxace.
Kroužek bude otevřen při počtu 8 dětí.
V ceně je zahrnutý materiál na tvoření.

Lektorka: Kristýna Petrovicová
Cena za lekci: 160 Kč
Místo: Sportcentrum Eden, Pod Homolkou 1482, Beroun

Další informace

Cena za lekci je 160 Kč. Při řádné omluvě v rezervačním systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních pohybových kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.