Kurzy a kroužky

Hudební hýbánky (2,5-4 roky)

úterý 10.00-10.45

2,5-4 roky

Eden

150 Kč/lekci

Kristýna Petrovicová

Popis kurzu

Délka lekce: 45 minut.

Hudebně pohybový kurz pro děti ve věku od 2,5 – 4 let s rodiči nabitý písněmi, říkankami a hrami, které děti baví a zároveň je ruku v ruce nenásilně rozvíjí v oblasti jejich řečových, lokomočních a sociálních dovedností. Na co se tedy můžete v kurzu těšit? V úvodu každé lekce se vítáme pravidelným rituálem, následují notoricky známé básně a písničky, při kterých budeme rytmizovat za pomoci dřívek, pohrajeme si s tempem a dynamikou písní a vytvoříme improvizovanou kapelu s rozličnými nástroji z Orffova instrumentáře. Naučíme se i nové a méně známé básničky a písně, které budeme propojovat s pohybem. Dále si budeme nejen rozšiřovat dosavadní slovní zásobu, ale též potrénujeme barvy – samozřejmě jak jinak než hravou formou. Chybět nebude oblíbený padák, gymbally či overbally a také fantastická opičí dráha, kde si děti pořádně zařádí. V průběhu roku si uspořádáme několik tematických lekcí, které budou navázané na jednotlivá roční období a s ním související tradice či zvyky. Zhruba dvakrát za pololetí nás čeká speciální lekce, kdy si vytvoříme hudební nástroj nebo vyrobíme něco tematického pro radost.

Kurz se otevře při počtu minimálně 8 dětí.

Další informace
Cena za lekci je 150 Kč. Při řádné omluvě v systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.