Kurzy a kroužky

Jogínci (4+)

úterý 17.00-17.45

4+

Eden

150 Kč/lekci

Kristýna Petrovicová

Popis kurzu

Délka lekce: 45 minut.

Kroužek pro děti starší 4 let bez doprovodu rodičů, kde nás kromě zdravého protažení a posílení těla čeká kopec her, proměn ve zvířátka, stromy, rostliny. Na začátku každé lekce nás čeká pravidelný vítací rituál, poté pohádkový příběh, podle kterého si zacvičíme jednotlivé jógové ásany a na závěr překážková dráha a následně zklidnění, uvolnění a relaxace a rituál na rozloučení. Lekce vede certifikovaný instruktor jógy a jógy pro děti, veškeré cviky budou prováděny úměrně danému věku dětí a hravou formou, na děti tedy nečeká žádná dlouhá meditace, ani náročná výdrž v krkolomných pozicích, ani stoj na hlavě. Zato je čekají zábavné jógové hry, zpívání jednoduchých manter a občasné tematické jógové tvoření např. mandaly. Důraz bude kladen i na správnou techniku dechu, vedoucí k jeho prohloubení, zařazeny budou hravá oromotorická cvičení a cviky, které kromě protažení posílí břišní svaly, ruce, nohy i páteř a pozitivně prospějí trávicímu a nervovému systému.
Kurz se otevře při počtu minimálně 8 dětí, maximální počet dětí na kurzu je 10.

Další informace
Cena za lekci je 150 Kč. Při řádné omluvě v systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.