Kurzy a kroužky

Klub procvičovačka I. – základní školní dovednosti

pondělí 14.30-15.15

8-10 let

Komunitní centrum

150 Kč/lekci

Zuzana Dubinová

Popis kurzu

Délka lekce: 45 minut

KLUB PROCVIČOVAČKA nabízí dětem 3. a 4. ročníku doplnění a upevnění základních školních znalostí a dovedností v češtině a matematice.
Společná setkání jsou určena všem, kterým se při psaní nedaří vždy správně doplnit všechny čárky nad samohláskami (nádraží x nádráži), obtížně sluchem rozlišují měkčení slabik (motýl x motíl), neumí se rychle rozhodnout pro vhodné i/y po souhláskách (měkké, tvrdé, obojetné – vyjmenovaná slova) a moc se nevyznají v podstatných jménech (vyhledávání, určování a skloňování).
V matematice se kamarádí s násobilkou jen málo, protože je trápí pomalé počítání příkladů s přechodem přes desítku (24 + 8, 72 – 18), trochu si pletou velká čísla a slovní úloha je plný pytel problémů.

Procvičujeme a získáváme nové dovednosti pomocí her, soutěží, tvořivých aktivit a společného snažení. Zapojujeme různé lidské smysly, často zpracováváme úkoly pomocí skládaček, řešení naznačujeme pohybem, hodně si prohlížíme a nasloucháme. V pravidelných setkáních v KLUBU PROCVIČOVAČKA pracujeme se školními znalosti v praktických úlohách. Snažíme se svou práci dobře pochopit, mluvit o ní a co nejlépe zvládnout zadání. Používáme nové vědomosti v již známých oblastech a hledáme souvislosti mezi tím, co jsme se již ve škole naučili. Zajímá nás, jak na sebe věci navazují, co bylo dříve a co později. Společně hledáme řešení úkolů, pomáháme si navzájem a učíme se jeden od druhého.

KLUB PROCVIČOVAČKA vyrovnává schopnosti ve zrakovém a sluchovém vnímání, které je potřebné pro pochopení a používání znalostí. Cvičí paměť, učí soustředění a pozornosti. Snaží se motivovat pro školní práci, zvyšuje sebevnímání a sebedůvěru, zklidňuje a koncentruje. Radí, jak zvládnout školní zátěž, pomáhá organizovat domácí přípravu, orientovat se v učebnicích a používat školní pomůcky.

Do KLUBU PROCVIČOVAČKA chodí skupinka max. 8 žáků, min. počet pro otevření 5 žáků.

Další informace
Kurz probíhá v uzavřené skupině. Nelze vybírat náhrady za omluvené hodiny.