Kurzy a kroužky

Klub procvičovačka II. – cvičení pozornosti a paměti

pondělí 15.30-16.15

12-14 let

Komunitní centrum

150 Kč/lekci

Zuzana Dubinová

Popis kurzu

Délka lekce: 45 minut

KLUB PROCVIČOVAČKA nabízí žákům 6.-8. ročníků cvičení ke zvýšení pozornosti a paměti, které jim umožní lépe uspět nejen ve škole, ale i v každodenním životě.

Společná setkání jsou určena všem, kteří často slyší věty:

Dávej pozor! Ty nevíš, co čteš? Proč máš ve školní písemce chyby, když ti to doma tak šlo? Ty si to nepamatuješ, i když jsme si to několikrát opakovali? Ještě před týdnem jste to v testu věděli, teď už nevíte nic? Jak se to vlastně učíš, když to pak neumíš?

a chtějí s tím něco udělat. Cvičení je také vhodné pro žáky, kteří podstupují různé přijímací zkoušky, výkonnostní testy apod. a mají potíže s koncentrací nebo trémou.

Kurz zahrnuje různá cvičení, hry a soutěže aktivně posilující paměť a pozornost, seznamuje s podstatou fungování pozornosti, vědomým užíváním a strategiemi k posílení paměti. Vysvětluje význam trénování, ale zároveň i odpočinku.

Cvičení pozornosti a paměti používá postupy zprostředkovaného učení s inspirací metody FIE a programu PAMIS.

Do KLUBU PROCVIČOVAČKA chodí skupinka max. 8 žáků, min. počet pro otevření je 5 žáků.

Další informace
Kurz probíhá v uzavřené skupině. Nelze vybírat náhrady za omluvené hodiny.