Kurzy a kroužky

Kobylky II (2,5-4 roky)

pondělí 10.00-10.45

2,5-4 roky

Eden

150 Kč/lekci

Jitka Güntherová

Popis kurzu

Délka lekce: 45 minut.

Pohybový kurz pro děti ve věku od 2,5 do 4 let s doprovodem rodičů.

Tento kroužek je zaměřen nejenom na rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale i rytmického vnímání, sociálních dovedností, paměti, logického myšlení a slovní zásoby. Cvičení je doprovázeno říkankami, básničkami a písněmi. Pomocí her děti procvičují své pohybové dovednosti, koordinaci pohybů a rovnováhu.
Při cvičení používáme speciální pomůcky, jako jsou malé míčky, šátky, obruče, létací talíře, overbally či gymbally. Dětmi velmi oblíbenou součástí lekcí je opičí dráha, na níž zdolávají překážky, přelézají, podlézají, přeskakují, lezou, skáčou a chodí po úzkých pomůckách.
Během každé lekce se věnujeme i rytmizaci, které je důležitá nejenom z hlediska pohybových dovedností a hudebního vnímání, ale i pro rozvoj řeči. Básničky, říkanky a písničky dětem trénují paměť, rytmus a rozšiřují slovní zásobu.
Lekce se nesou v přátelské atmosféře tak, aby vyhovovaly potřebám a schopnostem všech dětí. Nedílnou součástí každé hodiny je i relaxační část, která děti zklidní a uvolní.

Kurz se otevře při počtu 8 dětí.

Další informace
Cena za lekci je 150 Kč. Při řádné omluvě v systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.