Kurzy a kroužky

Kůzlata (4-5 let)

pondělí 16.00-16.45

4-5 let

Eden

150 Kč/lekci

Kateřina Zapletalová

Délka lekce: 45 minut.

Kurz je určen pro děti od 4 do 5 let, které již zvládnou cvičit samy bez rodičů.

Děti budou v kurzu dále rozvíjet získané základní pohybové dovednosti: běh a jeho modifikace (běh po špičkách/ po patách, běh dozadu/ dopředu, bokem apod.), skákání snožmo, skákání po jedné noze, přeskakování. Děti si osvojí i cviky na podporu rovnováhy. Naučíme se, jak správně aktivovat chodidlo. Při jednoduché dětské rozcvičce si protáhneme celé tělo. Nebude chybět ani cvičení s overbally a nácvik chytání a házení. Na závěr hodiny zdolávají děti v opičí dráze nejrůznější překážky. V hodinách se hrají i hry na stmelení kolektivu a vše je doprovázeno hudbou či říkankami. Kurz si klade za cíl naučit malé děti základní jednoduché sportovní pohyby, které budou nedílnou součástí jejich další sportovní aktivity.

Kurz bude otevřen při počtu 8 dětí.

Lektorka: Kateřina Zapletalová
Cena za lekci: 150 Kč
Místo: Sportcentrum Eden, Pod Homolkou 1482, Beroun

Další informace

Cena za lekci je 150 Kč. Při řádné omluvě v rezervačním systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních pohybových kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.