Naši pracovníci

 Bc. Gabriela Horná Bulková

Dokončené vzdělání:

 • Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, obor. sociální práce, bakalářské studium
 • Generace plus, o. s. s organizací EDUCOL, obor sociální práce v oblasti práce s rodinou (systematický výcvik – 250 hodinový kurz akreditovaný MPSV)
 • Neziskovky.cz, o.p.s., obor – Manažer neziskové organizace,  (rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT)

Absolvované semináře:

 • Nové úkoly orgánů sociálně právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče – Profectum
 • Vyhodnocení situace dítěte a rodiny, individuální plán ochrany dítěte, případové konference, standardy kvality sociálně právní ochrany – Profectum
 • Jak lépe porozumět dítěti v NRP – Rozum a cit, z.s.
 • Kontakt dítěte vyrůstajícího v NRP s biologickou rodinou – úvod do problematiky asistovaného kontaktu – Rozum a cit, z.s.
 • Nové nástroje pro práci s ohroženými dětmi – Lumos
 • Rodičovské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí – Lumos

Praxe:

 • Rodinné centrum Slunečnice, Beroun – zakladatelka RC, koordinátorka RC, členka Výkonného výboru
 • Pracovní náplň v RC:
 • vedení týmu lektorů
 • zodpovědnost za tvorbu koncepce vzdělávání pro děti předškolního věku, školního věku a pro rodiče s dětmi
 • pořádání vzdělávacích aktivit
 • koordinátorka fundraisingových aktivit a PR
 • zakladatelka miniškolky – dětské skupiny
 • organizátorka akcí pro širokou veřejnost
 • manažerka projektových aktivit
 • koordinátorka sociálních služeb – poradenské služby, projekt Pěstounská péče, projek Sólo rodiče
 • lektorka kurzů pro pohybové aktivity dětí
 • doprovázající pracovnice
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání města Beroun – vedoucí pracovní skupiny pro mimoškolní činnost
 • Práce na Komunitním plánu sociálních služeb v Berouně, práce ve skupině rodiny s dětmi

Bc. Jana Petrovičová, Dis.

Dokončené vzdělání:

 • Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v Existenciální analýze a logoterapii pod Slea – aktuálně psychoterapeut pod supervizí
 • ETF UK , Sociální a pastorační práce  
 • Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok – Sociální pedagogika a teologie

Další vzdělávání:

 • Kurz krizové intervence
 • Základy motivačních rozhovorů – výcvik
 • Primární prevence sociálně patologických jevů
 • University of Portsmouth, UK – BA European social work

Absolvované semináře:

 • Attachment theory – diadic developmental psychoterepy
 • Life story work – Moderní metody sociální práce s mladými lidmi bez rodinného zázemí
 • Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
 • Pesso boyden system psychomotor – 5 potřeb dítěte z hlediska PESSO terapie
 • Kurz arteterapie
 • Imaginace v psychoterapii
 • Strategické plánování v sociálních službách
 • Seminář náhradní rodinné péče  
 • Psychoterapie traumatu – SLEA
 • 13. komnata psychoterapeuta – SLEA
 • Vina a odpuštění v psychoterapii – SLEA
 • Proměna současné rodiny – nové fenomény v terapii – SLEA

Praxe:

 • Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s. – vedoucí sociální služby, sociální pracovník, terapeut
 • Terapeutické práce s rodinou, nemocnými dětmi, s pacienty u lůžka (FN Motol) rodiči, pozůstalými, umírajícími, vedení svépomocných skupin, organizace a vedení rodičovských pobytů
 • Telefonická krizová intervence
 • Sociálně- právní poradenství – specializováno na CF, zpracování a zavádění standardů kvality sociálních služeb
 • RC Slunečnice, z. ú. – spolupráce v sekci pěstounská péče – pověřená osoba, poradce
 • Lomikamen, z. ú. – sociální terapeut
 • Sociální terapie s lidmi s psychickým onemocněním. Vedení v pracovním procesu, podpora, krizová intervence.
 • Dom, o. p. s. – sociální terapeut
 • Přímá práce s mladými lidmi opouštějící ústavní zařízení 18-27 let. Sociální terapie v rámci pracovních návyků, sociálních vztahů a chování… problematika lidí s ranými poruchami attachmentu
 • Letní dům, z. ú. – pracovník na arteterapeutických pobytech dětí z dětských domovů, problematika dětí s ranými poruchami attachmentu, syndrom CAN….
 • KPPP – Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8 – Lektor primární prevence na ZŠ – dvouletá praxe na ZS Čimice
 • Stáže z oblasti pěstounství, výchova dětí, psychické nemoci atd:
 • Dětské domovy, Středisko pro NRP, London – Victory Day Scholl – měsíční stáž v soukromé škole. Léčebna Bohnice….
 • 5-ti letá psychoterapeutická praxe – individuální, rodinná, partnerská