Dětská skupina Slunečnice

Kdo jsme?

Jsme dětská skupina pro děti od 2 do 5 let (popř. dle individuálních potřeb), s kapacitou max. 12 dětí.

Poskytujeme dětem rodinné a zároveň mimořádně podnětné prostředí zajištěné plně kvalifikovaným personálem, který se dále průběžně vzdělává.

Provozní doba skupiny je od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30. Docházet lze dle vašich potřeb, např. jen vybrané dny. Možná je i dopolední docházka do 13 hodin. Přihláška ke stažení.

Cena školného je 300 Kč za celý den včetně stravy (oběd, odpolední svačina, celodenní pitný režim), 250 Kč za dopolední program včetně oběda.

Od 20. října 2017 je dětská skupina registrována v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt Dětská skupina Slunečnice je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Průběh projektu.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat i na emailové adrese dětské skupiny ds@rcslunecnice.cz


Individuální přístup

Od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30.  Děti mohou navštěvovat školku např. jen vybrané dny nebo pouze jeden den v týdnu.  Možná je i dopolední docházka do 13 hodin. Přijímáme děti od 2 let. Ve skupině je max. 12 dětí.


Cena za den pobytu je 300 KČ

Cena školného je 300 Kč za celý den včetně stravy (oběd, odpolední svačina, celodenní pitný režim). Sleva při celotýdenní docházce. V případě, že navštěvujete školku jenom dopoledne je cena 250 Kč včetně oběda. 

 


Jak se přihlásit

V květnu bude probíhat zápis dětí na školní rok 2018/2019, pokud jej nestihnete, můžete se přihlásit celoročně.  Všechny důležité informace zodpovíme na emailu ds@rcslunecnice.cz nebo tel.: 731 412 951. PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Irena Pszczolková

Vedoucí učitelka dětské skupiny
Ačkoli jsem před mateřskou dovolenou pracovala v administrativě, práce s dětmi mě baví mnohem více než papírování. Když mé děti…
Více informací

Mgr. Zdeňka Vojtěšková

Učitelka dětské skupiny
Už od malička jsem věděla, že chci být učitelkou a svůj život zasvětit dětem. Po ukončení gymnázia tedy byla jasnou…
Více informací

Lucie Krasanovská Špačková

Lektorka kurzů pro děti
Jsem certifikovaná lektorka pohybových kroužků pro děti, poradkyní v oblasti psychomotoriky, chůva v dětské skupině a…
Více informací

Petra Horáková

Lektorka dětské skupiny
Vystudovala jsem ISŠ Poštovní a po několika zaměstnáních administrativního charakteru jsem nakonec ukotvila u toho, co mě nejvíce naplňuje –…
Více informací

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Děti se učí a dodržují v průběhu celého dne základní hygienické návyky: mytí rukou po toaletě, po příchodu z venku, před jídlem a po jídle, používání nočníků či malých dětských záchodků. Jsou vedeny k samostatnosti při jídle i oblékání.

Dbáme na pestrost nabízených činností.  Náš výchovně vzdělávací program nese název „Objevuje svět kamarádů pět“ a zaměřuje se na rozvoj všech základních smyslů. S dětmi pravidelně tvoříme, zpíváme, hrajeme si a hýbeme se.

Děti si postupně osvojují nejrůznější výtvarné techniky a práci s různými materiály a pomůckami (pastelky, vodovky, modelína, mechanický písek, keramická hlína, práce s přírodními materiály, lepení, trhání, mačkání, foukání, střihání…). Postupujeme vždy podle předem zpracovaných měsíčních témat, tak abychom naplňovali náš vzdělávací program.

Rozvíjíme u dětí pozitivní vztah k melodii, hudbě a kráse našeho jazyka. Pravidelně s dětmi zpíváme, učíme je rozmanité dětské písničky, říkadla a básničky. S dětmi hrajeme na Orfovy nástroje.

Dbáme na rozvoj řeči. Spolupracujeme s logopedickou poradnou. Pravidelně dětem čteme a vyprávíme  a tak se snažíme  rozšiřovat jejich aktivní i pasivní slovní zásobu. Máme k dispozici krásné loutkové divadlo, které je mezi dětmi velmi oblíbené.

Klademe velký důraz na pohybové aktivity. Děti získávají kladný vztah ke zdravému pohybu, učí se využívat různá nářadí a pomůcky ( balónky, šátky, cvičení na žíněnce, opičí dráha …).

Prioritou je pro nás pravidelný pobyt venku a to prakticky za jakéhokoliv počasí (chodíme ven i v dešti – vybaveni holinkami a pláštěnkami). Navštěvujeme různá dětská hřiště, chodíme krmit kačenky a ovečky.

V průběhu roku také pořádáme různé výlety a další akce (výlet vláčkem na Karlštejn, vánoční besídka, karneval, cesta za pokladem…..).

 • 07:30 – 08:45 – příchod dětí do DS, společné aktivity
 • 08:45 – 09:15 – ranní kruh
 • 09:15 – svačina
 • 10:00 – 11:30 – pobyt venku
 • 12:00 – oběd
 • 13:00 – 14:00 – odpolední odpočinek
 • 14:30 – svačina
 • 15:00 – 16:30 – volná hra, vyzvedávání dětí rodiči
 • Bezpečnost dětí je pro nás prioritou. Naše dětská skupina je přizpůsobena životu a potřebám malých dětí a splňuje všechny hygienické předpisy.
 • Její interiér je přizpůsoben všem platným legislativním požadavkům kladeným na zařízení našeho typu a má bezbariérový přístup.
 • Třída je vybavena kvalitním kobercem určeným pro děti, veškerým potřebným nábytkem a samozřejmě dostatečným množstvím bezpečných, zábavných a didaktických hraček, knížek a dalších pomůcek.
 • Děti mají k dispozici samostatnou místnost, kde se naházejí jejich toalety a umyvadla.
 • Každé dítě má vlastní ručník, matraci na spaní a také povlečení.
 • Všichni zaměstnanci jsou zdravotně způsobilí pro výkon tohoto povolání.

stravování

Pro děti zajišťujeme vždy čerstvý a plnohodnotný oběd z kuchyně specializované na přípravu jídel pro nejmenší děti (kuchyně MŠ Pod Homoulkou). Strava splňuje veškerá hygienická nařízení kladená na pestrost a vyváženost stravy dětí.

Aktuální jídelníček vždy naleznete na nástěnce školky.

Po dohodě s rodiči je možné podávat dětem vlastní stravu z domova.

Dbáme na to, aby každé dítě dodržovalo pitný režim (čaj, voda, bio šťávy, mléko…). Děti mají celodenní přístup k tekutinám podle potřeby.

Dopolední svačinu nosí dětem rodiče (v označené krabičce), odpolední svačinu pak zajišťujeme sami.

Děti do jídla nenutíme, snažíme se je však vždy vhodně motivovat.

Spolupráce s rodiči

Spokojenost Vaše i Vašich dětí je pro nás mimořádně důležitá, a proto je samozřejmostí úzká spolupráce s rodinami dětí.  Snažíme se udělat vše pro to, aby adaptace v novém prostředí probíhala pro Vaše dítě co nejpříjemněji. Snažíme se respektovat vaše přání a požadavky. Je pro nás velmi přínosné slyšet Váš názor, nápad a ohlas na naši práci. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte do života naší školky a našeho rodinného centra.

Důležité dokumenty ke stažení