Projekt – Sólo rodiče

Doma je líp než v domově, i když je rodič sám

Projekt skončil v březnu 2016.  Rodinné centrum Slunečnice bylo partnerem projektu „Doma je líp než v domově, i když je rodič sám“, který realizuje společně se sdružením APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství a norskou organizací Voksne for barn. Cílem je pomoci sólo rodičům zvládnout nelehkou situaci jak uvnitř rodiny (po stránce psychické, výchovné, finanční …), tak ve vztahu k okolí, bývalému partnerovi, úřadům atd.

Smyslem projektu je snížit riziko umístění dětí do ústavní péče. Projekt chce také přispět k boření mýtů o sólo rodičích, které jim již tak náročnou situaci často ještě ztěžují. Sólo rodiče se budou moci zúčastnit jednoho ze dvou ochutnávkových jednodenních seminářů (červen 2015) a jednoho dlouhodobého kurzu (září 2015 – leden 2016), zatímco pro jejich děti bude zajištěn program pod vedením vyškolených pečovatelek. Jejich školení zajišťuje norský partner projektu. Rodiče budou moci využít i individuálních konzultací s odborníky účastnícími se projektu.

Projekt se zároveň zaměřuje i na odbornou veřejnost, která se problémy sólo rodičů v našem regionu zabývá. Nabídneme jim pravidelná setkávání s odborníky (květen 2015 – březen 2016), které jim mají pomoci nejen lépe se orientovat v problematice sólo rodičovství, ale také seznámit se s ostatními, kteří s touto cílovou skupinou v regionu pracují. Seznam služeb pro sólo rodiče na Berounsku si můžete stáhnout zde.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací k programům na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz