Průběh projektu

Průběh projektu Doma je líp než v domově ...

Školení pracovníků pro péči o děti účastníků proběhlo ve dnech 2. a 3. června se školitelkou z norské organizace Voksne vor barn. Přítomna byla také Eliška Kodyšová za APERIO a Hana Pražáková za RC Slunečnice. Školení absolvovalo celkem 11 osob. Cílem bylo naučit se pozitivní komunikaci s dětmi, jak efektivně chválit a posilovat u dětí dovednosti.

Jednodenní seminář pro sólo rodiče s lektorkami Hanou Pražákovou a Eliškou Kodyšovou proběhl 8.června. Celkem měl 12 účastnic se 4 dětmi, o jejichž program se postaraly školené pečovatelky. Seminář jsme nazvali „Dobrá máma se stará … i o sebe“. Dle reakcí účastnic byl seminář naplňující a povzbudivý. Sólo maminky se těšily na další setkání, na další čas, který budou mít samy na sebe, na přemýšlení, zamyšlení. Vyjadřovaly vděčnost za možnost nechat pohlídat své děti a mít tak čas samy na sebe. Na semináři se ženy seznamovaly mezi sebou a poté pomocí vytváření koláže se zamýšlely nad svým životem, svou situací a pocity a poté nad tím, jak by chtěly svůj život změnit. Společně hovořily o čase a energii, které věnují rodině a sobě samým.

Intenzivní kurz pro sólo-rodiče byl zahájen víkendovým seminářem 26. a 27. září, celkem s 16 účastnicemi. Téma semináře bylo „Starám se o to, kdo jsem“. Cílem setkání kromě předání organizačních informací bylo seznámení účastnic, napojení na sebe a svou životní situaci, vymezení skupinových témat a osobních cílů. Účastnice společně hledaly cestu ke zvýšení svého sebevědomí pomocí uvědomění si sebe sama a svých úspěchů a analyzováním kroků a potřeb, které k úspěchu vedou. Dalším tématem byla „Podpora pro rodiče I“ – význam sociální podpory a pozitivní komunikace pro dosažení osobních cílů a lepší psychickou odolnost.

Další semináře proběhly 1. 10. (Téma „Co je stres a jak ho zvládnout“ s psycholožkou Kateřinou Mašatovou), 8. 10. (Podpora pro rodiče II), 22. 10. (Téma „Komunikace pro každý den“) a 29. 10. (Téma „Starám se o svůj čas“), 12. 11. (Podpora pro rodiče III – táhnout za jeden provaz), 26. 11. („Jak mi mohou pomoci úřady“ – jak jejich pomoc efektivně využít – co dělat, když nejdou věci ideálně; jak si říct o to, co potřebuji), 3. 12. („Pečovat o zdraví své i své rodiny“ – zdravá výživa nemusí být drahá, sport – není jen o drahých permanentkách do fitcentra), 17.12. (Podpora pro rodiče 4 – pomoc!), 7. 1. 2016 („Starám se o své finance“ – základní řízení financí – domácí rozpočet, předcházení zadlužení, co dělat, když se zadlužím, 21. 1. („Starám se o to, na co mám právo“ – právní minimum pro rodiče, pracovní právo, výživné a jeho vymáhání), 30. 1. (Podpora pro rodiče V – tresty při výchově, nebo ne?; zhodnocení pokroku v rámci kurzu, „nové já“, vztahy – kdo je kolem mě, kdo mi pomáhá, jak zefektivnit síť sociální opory), 31. 1. – ohlédnutí za kurzem, rozloučení se skupinou, odchod „do světa“.

Tematické semináře pro odborníky zabývající se sólo rodiči zahájil seminář Simony Hoskovcové s názvem Psychická odolnost u dětí sólo rodičů (22.září). Cyklus pokračoval 13. října seminářem Markéty Novákové – Podpora zodovědnosti rodičů za děti při a po rozvodu. 20. října proběhl seminář Elišky Kodyšové Jak zvýšit rodičovské kompetence sólo rodičů a 3. listopadu potom seminář Radky Dudové Strategie obživy sólo rodičů.  

24. listopadu proběhl seminář Jany Seemanové s tématem Sociální dávky a výživné včera a dnes. Náplní byly nejdůležitější dávky sociálního zabezpečení pro sólo rodiče: ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, podpora v nezaměstnanosti, instrumenty aktivní politiky zaměstnanosti, způsoby určování výživného, mediace a možnosti využití spolupracujících advokátů.

8. prosince 2015 opět s Janou Seemanovou seminář s názvem Sólo rodiče a pracovní právo, v rámci něhož byly představeny tyto instituty: pracovní poměr na kratší pracovní dobu, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pružná pracovní doba a samostatně výdělečná činnost. 

19. ledna 2016 se uskutečnila přednáška Elišky Kodyšové na téma Sociální práce se sólo rodiči – dobrá praxe z EU – osvědčené postupy neziskových organizací ze zahraničí jak zlepšit situaci sólo rodičů. Byly shrnuty hlavní zásady, kterých je dobré se při práci s touto cílovou skupinou držet, a popsány nejzajímavější strategie sociálního začleňování neúplných rodin. 

16. února 2016 proběhl seminář Hany Pražákové Podpora sólo rodičů v Rodinném centru Slunečnice shrnující zkušenosti z práce s osamělými rodiči získané jak v průběhu projektu „Doma je líp než v domově, i když je rodič sám“, ale také z dřívějších aktivit centra.

Máme radost, že zájem o naše tematické semináře byl mezi odborníky, kteří se ve své praxi setkávají s osamělými rodiči, opravdu velký.

2. jednodenní seminář se uskutečnil 20. února 2016 v Kladně. Obsahem opět byla komunikace s dětmi, orientace ve vlastních životních hodnotách jako způsob nasměrování v nové životní situaci. Účastnice ocenily možnost promluvit si s někým, kdo je ve stejné situaci – například dvě ženy právě odešly od partnera a ocenily příležitost ke sdílení pocitů z náročné životní situace. Účastnice byly také rády, že mohou mluvit o výchově dětí a získat praktické tipy pro konkrétní situace.