Novinky

13 Úno 2019

Otevíráme nový kurz HRÁTKY S MÚZOU II (3-5 let)!

Cílem kurzu je rozvíjení uměleckého nadání u dětí, výtvarného, pohybového a hudebního. Bude se tak dít v pravidelně se po sobě opakujících hudebních, výtvarných a pohybových hodinách. Pohyb rozvíjíme za pomocí básniček a lidových písní, tance a říkadel. Při výtvarných hodinách si děti vyzkouší rozličné techniky a způsoby malování. Na hudebních hodinách se seznámíme s hudbou lidovou i vážnou, se základy rytmizace, podpoříme v dětech rozvoj hudebního sluchu a citu k hudbě. Děti se na kurzu učí vhodnou formou rozvíjet svoje nadání, verbální i neverbální projev a také sociální dovednosti v kolektivu.

Hrátky s múzou jsou určeny dětem bez rodičů.

Termín: úterý 17:00 – 17:45 v Komunitním centru

Kurz se otevře minimálně pro 6 přihlášených dětí. Předběžně se můžete přihlásit přes náš rezervační systém webooker. O jeho otevření Vás budeme včas informovat. Platbu za kurz prozatím nehraďte.

Více informací zde…