Pěstounská péče

  • Doprovázení pěstounských rodin
  • Podpora rodiny při přechodu dítěte z péče do péče
  • Vzdělávání v rozsahu novely zákona o sociálně – právní ochraně dětí
  • Zprostředkování poradenství a psychologické pomoci
  • Zprostředkování letních a příměstských táborů či prázdninové školky
  • Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči