Klub pěstounských rodin

Je forma otevřené skupiny pro pěstouny. Účastníci mají možnost sdílet s ostatními svoje zkušenosti s výchovou dětí svěřených jim do péče za účasti (moderování) psychoterapeuta a klíčového pracovníka. Jednotlivé setkání budou mít rámcová témata – podle  potřeb a složení účastníků např. (puberta a dítě v pěstounské péči, konfliktní situace, krizové situace, únava, přepracování…)

KLUB PĚSTOUNŮ JE PROSTOR PRO:
– sdílení vlastních zkušeností a naslouchání zkušeností jiných
– získání podpory ve svízelných situacích, které pěstounská péče přináší
– pozitivní zpětnou vazbu od ostatních
– jiný pohled na svou situaci
– načerpání nových důležitých informací
– posílení kompetence pěstounů při jejich každodenní práci
– hlubší pochopení problematiky dětí v pěstounské péči – (např. jednotlivé vývojové fáze u dětí s narušeným attachmentem a     milníky v jejich životě – období puberty, první navazování vztahu s pěstouny, odcházení, konflikty, komunikace….)
– posílení dovedností, jak s jednotlivými tématy v pěstounské rodině zacházet

Pro děti připravila Mgr. Petra Pšeničková jednoduché hry, soutěže a tvoření.

Děti mohou zároveň najít nové kamarády s podobným osudem.

TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO SETKÁNÍ: 

Kdy:  4. 4. 2019 a 16. 5. 2019

V kolik: od 16 do 18 hodin

Kde: Rodinné centrum Slunečnice 3. patro, v případě dotazů:  info@rcslunecnice.cz

Skupinu povede  Mgr. Martina Kykalová  a Bc. Gabriela Horná Bulková

Účast se započítává do povinného ročního vzdělání pro pěstouny.