Klub pěstounských rodin

Je forma otevřené skupiny pro pěstouny. Účastníci mají možnost sdílet s ostatními svoje zkušenosti s výchovou dětí svěřených jim do péče za účasti (moderování) psychoterapeuta a klíčového pracovníka. Jednotlivé setkání budou mít rámcová témata – podle  potřeb a složení účastníků např. (puberta a dítě v pěstounské péči, konfliktní situace, krizové situace, únava, přepracování…)

KLUB PĚSTOUNŮ JE PROSTOR PRO:
- sdílení vlastních zkušeností a naslouchání zkušeností jiných
- získání podpory ve svízelných situacích, které pěstounská péče přináší
- pozitivní zpětnou vazbu od ostatních
- jiný pohled na svou situaci
- načerpání nových důležitých informací
- posílení kompetence pěstounů při jejich každodenní práci
- hlubší pochopení problematiky dětí v pěstounské péči – (např. jednotlivé vývojové fáze u dětí s narušeným attachmentem a     milníky v jejich životě – období puberty, první navazování vztahu s pěstouny, odcházení, konflikty, komunikace….)
- posílení dovedností, jak s jednotlivými tématy v pěstounské rodině zacházet

Pro děti připravila Mgr. Petra Pšeničková jednoduché hry, soutěže a tvoření.

Děti mohou zároveň najít nové kamarády s podobným osudem.

TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO SETKÁNÍ: 

Kdy:   21. června 2018

V kolik: od 16 do 18 hodin

Kde: Rodinné centrum Slunečnice 3. patro, v případě dotazů:  info@rcslunecnice.cz

Skupinu povede Bc. Jana Petrovičová spolu s Mgr. Martinou Kykalovou

Účast se započítává do povinného ročního vzdělání pro pěstouny.