Pravidla pro odmítnutí služby

Vnitřní pravidla a postupy pro odmítnutí služby

Organizace Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. stanovuje pravidla pro přijetí zájemce o poskytování služeb naší organizace a vymezuje pravidla pro jeho odmítnutí.

Podmínky pro odmítnutí zájemce o poskytování služeb organizace:

  • zájemce nespadá do cílové skupiny, se kterou organizace pracuje,
  • zájemce žádá o poskytnutí služeb, ke kterým nemá organizace pověření,
  • organizace je v dané době kapacitně vyčerpána (viz Standard 6),
  • uzavřením Dohody by vznikl neodstranitelný střet zájmů (viz Standard 1); v takovém případě je zájemci doporučena jiná pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany v oblasti doprovázení pěstounských rodin,
  • zájemce nesouhlasí s uzavřením Dohody.

Postup při odmítnutí zájemce o poskytování služby

V případě, že zájemce o poskytování služby nesplňuje podmínky pro navázání spolupráce, postupuje pracovník organizace následujícím způsobem:

  • zájemci je vysvětleno, z jakého důvodu došlo k jeho odmítnutí
  • v případě zájmu je zájemci předán kontakt na jinou organizaci, do jejíž cílové skupiny zájemce spadá. Kontakt na jinou organizaci pracovník vyhledá prostřednictvím internetového vyhledávače.
  • Je-li důvodem odmítnutí zájemce o poskytování služby vyčerpání kapacity organizace, je zájemce informován o povinnosti uzavřít Dohodu v zákonné lhůtě s jinou organizací či s příslušným OSPOD a je informován také o možnosti být zařazen do pořadníku zájemců o uzavření Dohody v naší organizaci.