Příspěvky pro rodiče

Rodiče dětí mohou získat příspěvek na náš pohybový kroužek jak od Vaší zdravotní pojišťovny (ca 500,-), tak od města Beroun.

Opět jsme přihlášení do programu aktivní město , který podporuje rodiče s nižšími příjmy. Je to pro děti od 2 do 18 let.