Projekt Dětská skupina Slunečnice

Průbeh projektu

Projekt Dětská skupina Slunečnice, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006762, byl zahájen 1.1.2017 fází vybudování, tj. úpravou prostor, nákupem potřebného vybavení, vyřizováním nutných dokumentů atd. Byly provedeny všechny potřebné úpravy prostor tak, aby vyhovovaly veškerým zákonným hygienickým požadavkům na provoz dětské skupiny. Byly upraveny toalety, zřízena další kuchyňka včetně veškerého vybavení a pomůcek na převoz a ohřev obědů, byla položena nová podlaha a provedena výmalba v denní místnosti, pořízeny úklidové a hygienické prostředky, byl upraven a dokoupen nábytek na uložení lůžkovin a zakoupena řada hraček, pomůcek a dalších drobností pro práci s dětmi. Personál dětské skupiny byl pečlivě vybrán, patřičně vyškolen a všichni členové personálu splňují zákonné podmínky pro práci v DS. V současné době je fáze budování dětské skupiny ukončena a 20. října 2017 byl proveden zápis do evidence poskytovatelů MPSV.
Provoz dětské skupiny bude zahájen 1.listopadu 2017