Novinky

31 Bře 2019

Slunečnice od podzimu částečně v nových prostorách

Jak již bylo oznámeno Městským úřadem Beroun, letos bude zahájena
přestavba podkrovních prostor Komunitního centra v Bezručově ulici na
sociální byty. Rodinné centrum Slunečnice z tohoto důvodu obdrželo
výpověď z nájmu místnosti v podkroví KC, která byla využívána pro
poradenství a vzdělávací aktivity. Tato činnost bude od září 2019
provozována v nových prostorách, pravděpodobně v budově České
pojišťovny, která je v blízkosti KC. Parkování je možné u Jiné kávy.
Dětská skupina Slunečnice zůstává v původních prostorách a její provoz
bude nadále pokračovat bez přerušení.