Vzdělávání pro pěstouny

Vzdělávání pro pěstouny v roce 2018

KVĚTEN:

JÍDLEM KE ZDRAVÍ – SNADNO A RYCHLE  –  Úterý 15. 5. od 10.00 do 11.30 hodin v podkroví KC

Jak postupně a nenásilně zavádět doma takové jídlo, které bude všem prospívat, chutnat a lze ho snadno uvařit. Získejte pocit jistoty, že jídlo, které své rodině dáváte jim prospívá.

Na přednášce se dozvíte:
• Jak jídlo olivňuje naše zdraví
• Jak si vybrat kvalitní jídlo a podle čeho se ve výběru orientovat
• Jak snadno a rychle zavést do domácího jídelníčku zdravé jídlo
• Spoustu konkrétních tipů
Během setkání bude také prostor na vaše otázky a diskusi. Přednášku pro vás připravila specialistka na výživu a zdravý životní styl Andrea Jelínková www.andreajelinkova.cz, kterou k výživě přivedla touha po dítěti, které léta nepřicházelo. Až když zjistila, jak zásadně to co jíme a jak žijeme, ovlivňuje naše zdraví, začal se její život ubírat vytouženým směrem.

KURZ PRVNÍ POMOCI  –  Čtvrtek 17. 5. od 16.00 do 18.00 hodin, KC 2. patro
Seminář je speciálně zaměřený na poskytování první pomoci dětem, zahrnující období od narození do období konce školního věku.

Ujasníme první pomoc při nejběžnějších rizikových stavech a situacích u dětí:

– křeče, bezvědomí, otravy, úrazy
– dušení, odsávání nemocného dítěte, jak zjednodušit podávání léků dětem
– bolesti břicha, stabilizovaná poloha, řešení horečnatých stavů
– seznámení s meningokokovou problematikou
– stavění tepenného krvácení
– správná komunikace se složkami integrovaného záchranného systému
– součástí výcviku je i nácvik resuscitace dítěte na trenažéru (novorezence a dítěte cca 7 let).

Probereme základy resuscitace u dospělého. Ozřejmíme rizika úrazů pro děti. Po absolvování školení obdrží posluchači Osvědčení o proškolení v první pomoci. Seminář vede profesionální záchranářka Mgr. Jiřina Soukupová.

JÁ A MOJE POTŘEBY, JÁ A MOJE VZTAHY  Pondělí 21. května od 18.00 do 20.30 hodin v podkroví KC
Máte pocit, že celý svůj život plníte potřeby a přání ostatních lidí, ať už z rodiny, nebo z práce a postupně Vám dochází, že máte málo času dělat to, co Vám dává smysl, zanedbáváte své potřeby, o zájmech nemluvě a na své sny z mládí jste úplně zapomněla… Zdá se Vám tato situace povědomá?

Na semináři prozkoumáte:
• co potřebujete k životu
• jaké vztahy žijete a máte ve své vztahové síti
• co od svých vztahů očekáváte a potřebujete…

Mgr. Stanislava Hederová se specializuje na oblast rozvoje a řízení lidí. Přes facilitaci mezinárodních skupin a osobního poradenství se dostala ke koučování. Specializuje se na výkonově orientované a kariérové koučování, v rámci kterého koučuje rodiče, vracející se do práce.

VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH  – Středa 23. 5. od 18.15 do 20.15, KC 3.patro

Chcete vědět, jak se dohodnout s dětmi? Jak děti nenásilně vychovávat? Jak vychovávat bez poražených? Ve výchově nemusí být poražený ani rodič ani dítě! Beseda o Výchově bez poražených podle Dr. Thomase Gordona.
Na besedě se dozvíte:
• jak na děti působí rodičovská moc
• jak být k dětem autentičtí
• jak neefektivně konfrontovat nepřijatelné chování
• jak efektivně konfrontovat nepřijatelné chování
• jak vyřešit konflikt, aby nikdo neprohrál

Během setkání bude prostor na vaše konkrétní dotazy a diskusi.  Zde krátké video o Výchově bez poražených: https://youtu.be/rut9azfDAe0

Lektorka: Jitka Ulbrichová, certifikovaná instruktorka Výchovy bez poražených. Maminka dvou dětí na rodičovské dovolené, původně vedoucí pracovník v nadnárodní korporaci se zkušeností s koučováním a rozvojem týmu, nyní certifikovaná instruktorka chystaného pilotního kurzu Výchovy bez poražených. www.petvychova.cz, Facebook/PETvychova

Klub pěstounů a jejich dětí – Čtvrtek 24. května 2018 od 16 do 18 hodin v Rodinném centru Slunečnice

otevřená skupina pro pěstouny. Pěstouni mají možnost sdílet s ostatními svoje zkušenosti s výchovou svěřených dětí. Pěstouni získají podporu ve svízelných situacích, které jim pěstounská péče přináší, dostanou pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, načerpají nové důležité informace…Klub vede psychoterapeutka Bc. Jana Petrovičová a Mgr. Martina Kykalová.

 Pro děti bude připravený program. Společně budou hrát pohybové hry a tvořit. Vede: Mgr. Petra Pšeničková.

ČERVEN:
Prevence dětských úrazů (3 hodiny)
MUDr. Martin Trhlík

ŘÍJEN:
Učím se rád (6 hodin)
Seminář je určen pro děti bez rodičů. Jedním z jeho cílů je, aby děti pochopily, že neučením se
způsobují nejvíce problémů sami sobě. Vzdorování a neochota jim stojí více času a energie.
Vede: Mgr. Irena Jordánová

5. – 7. 10. 2018 Víkendové vzdělávání ve Strádonicích (12 hodin):, Penzion Klamovka
Strádonice

Puberta dětí v náhradní rodinné péči a právní minimum pro pěstouny. Vede: PhDr. Lenka
Průšová
Pro děti bude připravená jízda na koních, výlet po okolí a pohybové hry na hřištích v okolí.

Posilování sebevědomí a sebehodnocení

Vede: PhDr. Eliška Kodyšová

Klub pěstounů a jejich dětí
Termín bude upřesněn

LISTOPAD:
Komunikace s dětmi a v rodině včetně tabu v rodinách
Mgr. Eva Šilarová

Klub pěstounů a jejich dětí
termín bude upřesněn

Jak vychovat chlapečka a jak vychovat holčičku
Napadlo vás někdy, jak velký rozdíl je v tom, jestli vychováváte holčičku anebo vychováváte
chlapečka? Napadlo vás někdy, proč jsou kluci často bojovnější než holčičky?
Vede: Mgr. Milan Studnička

Předchozí vzdělávací akce

ÚNOR:
Čtvrtek 22. února 2018 od 16 do 18 hodin, podkroví Komunitního centra
Budování identity aneb mluvme o biologické rodině I. (2 části)
Dědičný základ osobnosti.
·Formování osobnosti.
·Základní vývojové potřeby a potřeba bezpodmínečného přijetí – Účastníci se seznámí s konceptem
pěti potřeb podle Pesso-Boyden Psychomotor System (PBSP) a významem bezpodmínečného
přijetí pro formování osobnosti dítěte a jeho sebeúcty.
·Sebepojetí – účastníci získají informace o struktuře sebepojetí a o vlivu hodnocení rodičů,
vychovatelů i vrstevníků na formování sebepojetí. Formou cvičení si budou moci uvědomit
vlastní sebepojetí.
·Význam původního rodinného systému a respektu k němu (konstelační cvičení) – účastníci si
budou moci uvědomit svůj postoj vůči rodinnému systému přijatých dětí a jaký tento postoj má
vliv na hodnocení dítěte.

Vede Mgr. Kateřina Mašatová, psycholožka, která pracuje v Centru psychologického a sociálního
poradenství v Berouně, vede přípravné kurzy pro pěstouny – žadatele a vyučuje na Vyšší odborné
škole pedagogické ve Svatém Jáně pod Skalou.

Pro děti je připravená Vědecká detektivka na téma VESMÍR – bádání, poznávání a pozorování.
Součástí programu pro děti budou jednoduché pokusy a pohybové hry. Vede. Mgr. Dája Klímová.

Úterý 20. února 2018 od 18.30 do 20.30 hodin, Komunitní centrum, 2. Patro
Význam hranic ve výchově
Lámete si hlavu nad tím, jak dobře nastavit pravidla uvnitř i vně rodiny s ohledem na věk dítěte?
Jak na hranice a limity? Jak pracovat se pravidly a zákazy? Seminář je koncipován jako otevřená
diskuze a nabídne vám možnosti, jak dobře nastavit hranice, které povedou k většímu klidu
v rodině. Hlídání dětí nebude zajištěno.
Vede: Mgr. Eva Šillarová

Středa 21. února 2018 od 10 do 11.30 hodin, Rodinné centrum Slunečnice
Psychomotorický vývoj , péče a potřeby miminek a batolat – (pro pěstouny na přechodnou
dobu)

BŘEZEN:
Čtvrtek 8. března 2018 od 16 do 18 hodin, podkroví Komunitního centra
Budování identity aneb mluvme o biologické rodině II.
Vede Mgr. Kateřina Mašatová.
Pro děti je připravená návštěva SOLNÉ JESKYNĚ. Děti bude mít na starost Lada Gürtlerová.

Pondělí 19. března od 18.00 do 20.30 hodin, Rodinné centrum Slunečnice  –  DIGI DÍTĚ – děti a svět digitálních technologií

V dnešní době každý z nás denně využívá digitální technologie (tablety, mobilní telefony, počítače, počítačové hry, sociální sítě) a jsou součástí našeho pracovního i soukromého života. Velkou otázkou je, kdy a jak mají začít používat digitální technologie naše děti.

Hlavní témata semináře

  • Jaké nástrahy s sebou přináší tablety, mobilní telefony, počítačové hry a sociální sítě
  • Jak může předčasné a časté používání digitálních technologií ohrozit zdravý vývoj dítěte
  • V jakém věku a jakým způsobem technologie začlenit do života dětí tak, aby je uměly správně využívat
  • Jak předcházet vzniku závislosti na mobilu, počítačových hrách nebo sociálních sítích
  • Jak poznám, že u dítěte hrozí nebo se již rozvíjí závislost na digitálních technologiích
  • Co je to kyberšikana a jak jí předcházet

Mgr. Michaela Stehlíková – pedagožka, která se věnuje oblasti primární prevence a zaměřuje se především na problematiku šikany a závislostí. Přes sedm let pracovala v občanském sdružení Prev-Centrum. V současnosti pracuje pátým rokem jako třídní učitelka ve waldorfské základní škole. Zároveň se věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence šikany a závislostí a v práci se skupinovou dynamikou třídního kolektivu. Pravidelně spolupracuje s několika občanskými sdruženími a vede semináře a kurzy pro rodiče.

Středa 21. března 2018 od 10 do 11.30 hodin

JÍDLEM KE ZDRAVÍ snadno a rychle

To co jíme, našemu zdraví pomáhá nebo škodí. Dosavadní výživová doporučení a způsob stravování způsobil celosvětový nárůst obezity, diabetu, prediabetu a dalších chronických nemocí a to nejen u dospělých, ale i u dětí.
Získejte pocit jistoty, že jídlo, které svým dětem dáváte jim prospívá.
Na přednášce se dozvíte:
• Jak jídlo olivňuje naše zdraví
• Jak si vybrat kvalitní jídlo a podle čeho se ve výběru orientovat
• Jak snadno a rychle zavést do domácího jídelníčku zdravé jídlo
• Spoustu konkrétních tipů
Během setkání bude také prostor na vaše otázky a diskusi.

Přednášku pro vás připravila specialistka na výživu a zdravý životní styl Andrea Jelínková, kterou k výživě přivedla touha po dítěti, které léta nepřicházelo. Až když zjistila, jak zásadně to co jíme a jak žijeme, ovlivňuje naše zdraví, začal se její život ubírat vytouženým směrem.

Dnes se výživě věnuje profesně. Předává znalosti a ukazuje, jak zdravý životní styl začlenit do – někdy příliš rychlého/hektického – života, a jak se o své tělo starat tak, aby dobře sloužilo nejen dneska a zítra, ale i za 50 let.

Čtvrtek 22. března 2018 od 16 do 18 hodin v Rodinném centru Slunečnice

Klub pěstounů a jejich dětí
- otevřená skupina pro pěstouny. Pěstouni mají možnost sdílet s ostatními svoje zkušenosti
s výchovou svěřených dětí. Pěstouni získají podporu ve svízelných situacích, které jim
pěstounská péče přináší, dostanou pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, načerpají nové důležité
informace…Klub vede psychoterapeutka Bc. Jana Petrovičová a Bc. Gábina Horná.
Pro děti je připraveno BUBNOVÁNÍ a společné tvoření. Vede: Mgr. Monika Černá.

DUBEN:
26. 4. 2018 od 16 do 18 hodin v Rodinném centru Slunečnice
Klub pěstounů a jejich dětí
otevřená skupina pro pěstouny. Pěstouni mají možnost sdílet s ostatními svoje zkušenosti
s výchovou svěřených dětí. Pěstouni získají podporu ve svízelných situacích, které jim pěstounská
péče přináší, dostanou pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, načerpají nové důležité
informace…Klub vede psychoterapeutka Bc. Jana Petrovičová a Bc. Gábina Horná.

Pro děti bude připravená Vědecká detektivka na téma ENERGIE KOLEM NÁS. Společně
budou hrát pohybové hry a tvořit. Vede: Mgr. Dája Klímová.

Bezpečnost dětí na internetu
Vede: Mgr. Stehlíková

Znáte temperament vašeho dítěte?
Vede: Mgr. Hana Perglerová

Odborné poradny

Po celý rok můžete navštěvovat následující poradny a tím se také vzdělávat:
ODBORNÁ PEDAGOGICKÁ PORADNA
U školních dětí řeší poradna obtíže v učení, specifické poruchy učení a chování, oslabenou
pozornost, nižší nadání apod Poradna nabízí komplexní vzdělávací péči dětem/žákům, jejich
rodičům a pedagogům. Zabývá se také individuálním vedením předškolních dětí. Rozvojem hrubé
a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ,
řeči a komunikace, orientace v prostoru, vpravo/vlevo, v čase. Jedná se o oblasti, které se promítají
do učení po celou dobu povinné školní docházky a pokud nejsou dobře zvládnuté, často žáky v
učení velmi sužují. Zároveň rozvoj výše uvedených oblastí přispívá k prevenci vzniku specifických
poruch učení.
Poradna je otevřená každé úterý a pátek v podkroví Komunitního centra. Je taktéž možné se
smluvit na jiný termín nebo využít e-mailových konzultací. Pro pěstouny zdarma.
Konzultaci si objednejte u Mgr. Petry Pšeničkové na emailu: psenickova.petra@centrum.cz

LOGOPEDICKÁ PORADNA
Poradna přijímá děti od čtyř do sedmi let s různěčetnou dyslálií (patlavostí). Cílem poradenské
činnosti je vyvození a upevnění správné výslovnosti hlásek, rozvíjení motoriky mluvidel, rozvoj
slovní zásoby a mluvního projevu. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Pro návštěvu
poradny není třeba žádné doporučení.
Průběh hodiny: do logopedické poradny přicházejí děti v doprovodu rodičů. Rodiče celý průběh
činnosti sledují, aby mohli s dětmi doma techniky správně procvičovat. Samotná práce s dítětem
trvá 45 min., 15 min. je třeba pro zápis toho, co se dítětem dělalo a na přípravu jeho příští
návštěvy. Děti jsou objednávány k návštěvě jednou za měsíc.
K nápravě obtíží používá poradkyně podle potřeby různé metody jako např. rozhovor, vizualizaci,
práci s obrázky, manipulaci s předměty, motorická cvičení, grafomotorická cvičení, jazykové hry,
dramatizaci, multisenzoriální přístup, práci s počítačem a další.
V případě, že by se u dítěte jednalo o závažnější poruchu řeči např. porucha plynulosti řeči
(breptavost, koktavost) nebo by se výslovnost některé hlásky dlouhodobě nedařila odstranit, je
rodičům doporučena návštěva klinického logopeda.
Vedoucí poradny:  Mgr. Jitka Novotná, absolventka oborů speciální pedagogika a učitelství 1.
stupně na Karlově univerzitě v Praze. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ logopedické v Berouně.  
Objednání: do poradny je třeba se předem objednat na emailu jitka.novotna@hotmail.com 

PRÁVNÍ PORADNA
Se zkušenou právničkou se můžete poradit o všem, co se týká pracovního práva (např. nástup zpět
do zaměstnání po ukončení RD), rodinného práva (problematika rozvodů, svěření dětí do péče…),
finančního práva (oddlužování, exekuce…), dědického práva a zodpoví vám otázky, které se týkají
kupních smluv.
Právnička Mgr. Lucie Svobodová je vám k dispozici po předchozím objednání na emailu luci-
s@email.cz

PORADNA PRO PRARODIČE, RODIČE A DĚTI
Poradna se zaměřuje především na individuální poradenství. Týká se vztahů v rodině, zátěžových
situací, problémy v komunikaci v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je poskytnout
bezpečné místo, kde můžete:
 Svoje těžkosti bezpečně s diskrétně sdílet
 Podívat se na svůj problém z jiného úhlu
 Problém pojmenovat
 V problematické situaci se zorientovat
 Hledat konkrétní cestu, jak se situací zacházet
 Popřípadě dostat kontakt na další odbornou pomoc ( psychiatr, právník,psycholog, sociální
pracovník, speciální pedagog…)
Poradenství je určeno rodinám, partnerům i jednotlivcům.
Ocitla se Vaše rodina v obtížné situaci? 
Řešíte nenadálou krizovou událost? 
Prožíváte náročné období? 
Potřebujete podporu a bezpečný prostor pro hledání, jak se k celé věci postavit? 
Jste dlouhodobě v zátěži, vyčerpání a nevíte, jak dál? 
Ztrácíte pevnou půdu pod nohama? 
Nerozumíte si se svým dítětem, partnerem, snachou, tchýní, zetěm, tchánem..? 
Cítíte, že ve Vaši rodině chybí porozumění? 
Řešíte období smutku a ztráty ze smrti blízkého člověka?
Bojujete s nemocí v rodině?
Psychoterapeut Bc.Jana Petrovičová nabízí poradenství a krizovou intervenci.

RODINNÁ PORADNA
Poradna se zaměřuje především na oblast rodinného a partnerského poradenství, komunikace a
konflikt v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je pomoci rodičům a dětem rychle
zvládnout aktuální problém, poradit, jak správně v dané situaci postupovat, popřípadě vyhledat

další odbornou pomoc (psychologickou, lékařskou, právní). Pokud si nejste jisti, zda by ve Vaší
situaci pomohla konzultace třetí osoby, neváhejte a kontaktujte nás na níže uvedeném emailu.  
Poradnu vede akreditovaná mediátorka Asociace mediátorů s praxí v rodinné mediaci (partnerské
neshody, rozvodová problematika, péče o dítě, majetkové spory, apod.)
Poradnu můžete navštívit v pondělí, po předchozím objednání. Vede Mgr. Martina Kykalová.