Novinky

12 Led 2020

Zápis do kurzů na II. pololetí zahájen

Zápis do nových kurzů na období únor – červen je v plném proudu. Ukázkové hodiny zdarma od 27. do 31. ledna (jsou na stejném místě a ve stejném čase jako daný kurz). Na ukázkové hodiny není potřeba rezervace místa.

Pro Vás, kteří navštěvujete kurzy a dál budete pokračovat se nic nemění, na nejbližší hodině Vaší lektorce oznamte, že kurz budete dále navštěvovat a automaticky do něj budete zařazeni. V lednu dostanete emailem fakturu k zaplacení kurzovného. Náhradní hodiny se do II. pololetí nepřevádí. Lze je vybrat na divadelním představení 23. 1., besedě Imunita a zelené potraviny 20. 1. a volné herně.

Zapisovat se můžete přes náš rezervační systém webooker.