O nás

Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. je nezisková organizace působící na Berounsku, která se od svého založení v roce 2003 zaměřuje na služby pro rodiny s malými dětmi.

Co nabízíme

široké spektrum aktivit, kurzů a programů pro volný čas pro děti i dospělé – dětské kroužky se cvičením, tanečky a zpíváním, tvoření, angličtina pro děti, arteterapie, bubnování pro děti s hyperaktivitou a ADHD; pro dospělé cvičení, jóga, tanec, jazykové kurzy, předporodní kurzy, cvičení s miminky, cvičení rodičů s dětmi

školku pro děti od 2 let, hlídání dětí při kurzech a poradnách

odborné přednášky, semináře a workshopy na témata související s rodinou, výchovou a péčí o děti i partnerským soužitím

pomoc pro pěstounské rodiny – doprovázení, vzdělávání a respitní a odlehčující služby, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, Klub pěstounů

služby odborných poraden v oblasti psychologické (individuální i partnerské poradenství), pedagogické či právní a finanční

pomoc rodinám s autismem – Klub autistů, podpůrnou skupinu pro rodiče dětí s ADHD

Naše poslání:  přispívat ke zkvalitnění rodinných vztahů a napomáhat začlenění jedinců i celých rodin do místní komunity vytvořením prostoru pro setkávání rodičů a dětí a nabídkou vzdělávacích programů i aktivit pro volný čas, příležitostí ke společným zážitkům i pomoci v tíživé situaci. 

Naše cíle

Popularizace rodiny, rodičovství a rodinných hodnot v současné společnosti

Zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí

Rodinám s malými dětmi nabízet aktivity pro plnohodnotné trávení
volného času a tím je vést ke zdravému a aktivnímu způsobu života

Poskytovat pomoc rodinám při řešení konfliktů a problémů, které nedokáží zvládnout vlastními silami

Podporovat slučitelnost rodičovské a profesní role.  Podporovat náhradní rodiče při péči o svěřené děti.

Podporovat dobrovolnictví a sounáležitost s komunitou

Veřejná sbírka

Prostředky z veřejné sbírky RC Slunečnice jsou určeny na nákup a opravy potřebného vybavení, abychom vám mohli své služby poskytovat v prostředí, které bude pro vás i vaše děti příjemné a inspirativní. Jsme nestátní nezisková organizace, proto můžeme část našich aktivit financovat ze státních a jiných dotací, které však pokrývají méně než polovinu našich nákladů na provoz. Zbývající náklady jsme nuceni hradit především z peněz získaných díky vybírání kurzovného a vstupného na naše akce. Udržet kvalitu a zároveň dostupnost nabízených služeb je naší prioritou, proto jsou sponzorské dary pro naše rodinné centrum významnou pomocí, které si velmi vážíme. 

Jak přispět?

Do skleněné pokladny na akcích pořádaných RC.

Na číslo účtu veřejné sbírky: 33937/5500, vedený u Raiffeisen banky.

dobrovolníci ve slunečnici

Slunečnice je tu pro Vás již desátým rokem a její fungování je z velké části závislé na pomoci ochotných dobrovolníků. Jistě není náhoda, že právě nejoblíbenější akce, jako jsou Karneval, Pohádková městská hora nebo Vánoční Jarmark, pro Vás z velké části připravují právě dobrovolníci. Tito lidé věnují svůj volný čas, nadšení, nápady a výsledkem jsou akce, které zná bez nadsázky celý Beroun. Odměnou jim je poděkování a dobrý pocit.

Chcete se k nám také přidat?

Pokud byste se také rádi zapojili do dění ve Slunečnici, tak určitě neváhejte. Nepotřebujete k tomu žádná školení ani zkušenosti. Stačí pouze ochota, nadšení a dobrá nálada.

S čím mohou dobrovolníci pomoci?

Možností, jak nám můžete pomoci je celá řada a záleží jen na Vás, co si vyberete. Vyberte si v pravidelném programu Slunečnice svou oblíbenou akci a můžete si být jistí, že vždy budete užiteční. Můžete nám pomoci s výzdobou tělocvičny na karneval, s organizací burzy oblečení nebo se můžete stát pohádkovou bytostí na Městské hoře. Možností je opravdu víc než dost.

Jak často musí dobrovolníci pomáhat?

Jak často chtějí. Dobrovolnictvím ve Slunečnici se opravdu k ničemu nezavazujete. Většina našich dobrovolníků pomáhá přibližně dvakrát ročně, ale rozhodně to není žádné pravidlo.

Mají dobrovolníci ve Slunečnici nějaké výhody?

Pokud se zapojíte do organizace nějaké akce nebo programu, má Vaše rodina na tuto akci vstup zdarma. Dále nabízíme dobrovolníkům možnost využít zdarma hernu RC pro narozeninové oslavy jejich dětí. Příležitostně pořádáme večerní přátelské setkání dobrovolníků. Jedná se o příjemné posezení nad domácím pečivem doplněné tvořením nebo jiným programem.

Jak se mohu přihlásit?

Na nástěnce ve Slunečnici je vždy vyvěšen seznam plánovaných akcí na nadcházející dva měsíce, stručný popis akcí a informace o počtu potřebných dobrovolníků. Stačí, když připíšete na seznam své jméno a telefonní číslo a my Vás kontaktujeme. Další možností je oslovit nás přímo v kanceláři nebo emailem. Určitě se nestyďte, moc rádi Vás mezi sebou přivítáme!

Kde všude jsou dobrovolníci nepostradatelní?

Každý rok pořádá Slunečnice řadu akcí, které se neobejdou bez rozsáhlé pomoci dobrovolníků. Vyberte si i Vy „svou“ akci a zapojte se do dění ve Slunečnici!

Září – Hudební festival Letorosty
Říjen – Podzimní burza oblečení
Listopad – Putování za Svatým Martinem
Prosinec – Vánoční Jarmark
Únor – Karneval
Duben – Jarní burza oblečení
Květen – Pohádková Městská hora

 

Mezi dobrovolníky, kteří ve Slunečnici pravidelně pomáhají a bez kterých by mnohé akce bez nadsázky nemohly existovat patří:

Zdeňka Voldánová, Adam Voldán, Katka Ostatnická, Lada a Bára Wilke, Magda Pěnčíková, Helena Štajerová, Andrea Lexová, Věra Olyšarová, Šárka Irová, Lada Bosáková, Zita Pivcová, Saša Bártů, Bohuslava Bowdery, Radka Günterová, Eva Stejskalová, Mirka Konířová, Šárka Kotlánová, Pavla Poláková, Petra Zábranská, Veronika Frantová, Alena Poláková, Šárka Vogeltancová, Lenka Koníčková, Kateřina Zouharová, Rodina Tomanova, Gábina Hirnerová a řada dalších…

Moc jim všem děkujeme!

Náš tým

Lada Gürtlerová

Lektorka DS a Členka výkonného výboru
V RC pracuje od září 2007, je členkou výkonného výboru…
Více informací

MUDr. Věra Havelková

Členka výkonného výboru
Původně lékařka (2.LF UK) se specializací v patologii, nyní matka…
Více informací

Bc. Kateřina Boková

Členka výkonného výboru
V RC Slunečnice vedu kurzy angličtiny, kde jsem spojila své…
Více informací

Aneta Matějková

Lektorka kurzů pro děti
Více informací

Bc. Gábina Horná-Bulková

Vedoucí střediska náhradní rodičovské péče
Více informací

Bc. Jana Petrovičová

Poradce v krizových situacích, existenciální psychoterapeut
Více informací

Eliška Ungrová

Lektorka kurzů pro děti
Více informací

Eva Starostová

Provoz kanceláře
Více informací

Filip Gürtler

Lektor příměstských táborů
Více informací

Ing. Hana Hájková

Ředitelka RC Slunečnice
Více informací

Helena Štajerová

Lektorka kurzů pro děti
Více informací

Irena Pszczolková

Vedoucí učitelka dětské skupiny
Více informací

Jakub Horný

Lektor příměstských táborů
Více informací

Jana Beránková

Správce informačních systémů
Více informací

Jana Šišková

Učitelka dětské skupiny a lektorka kurzů pro děti
Více informací

Jimmy Bozeman

Lektor kurzů pro děti
Více informací

Jitka Novotná

Lektorka kurzů pro děti
Více informací

Karolína Špetová

Lektorka příměstských táborů
Více informací

Kristýna Petrovicová

Lektorka kurzů pro děti
Více informací

Lada Bosáková

Lektorka jazykových kurzů
Více informací

Lucie Krasanovská Špačková

Lektorka DS a kurzů pro děti
Více informací

Marie Vnoučková

Kurz předporodní přípravy
Více informací

Martina Bozemanová

Organizace kurzů AJ s Jimmym
Více informací

Mgr. Irena Baxová

Lektorka dětské skupiny
Více informací

Mgr. Martina Kykalová

Rodinná poradna
Více informací

Mgr. Martina Popelářová

Lektorka kurzů pro děti
Více informací

Mgr. Petra Novotná (Pšeničková)

Speciální padagožka
Více informací

Mgr. Zdeňka Vojtěšková

Učitelka dětské skupiny
Více informací

Michala Široká

Lektorka příměstských táborů
Více informací

Milan Štajer

Lektor kurzů pro děti
Více informací

Pavel Stolín

Lektor jógy
Více informací

Petra Poláková

Lektorka kurzů pro děti
Více informací

Simona Dupačová

Lektorka příměstských táborů
Více informací

Tereza Rajnišová

Lektorka příměstských táborů
Více informací

Veronika Sovová

Lektorka kurzů pro dospělé
Více informací

Voldánová Zdeňka

Lektorka angličtiny pro děti
Více informací