O nás

Jsme nezisková organizace působící na Berounsku, která se od svého založení v roce 2003 zaměřuje na služby pro rodiny s malými dětmi.

Naše hlavní sídlo naleznete v centru Berouna v budově Komunitního centra, kde na vás čeká prostorná herna a jazyková učebna. Některé, zejména pohybové kurzy probíhají v naší pobočce v Edenu. Druhá pobočka na Husově náměstí slouží jako prostor pro setkávání pěstounů a poskytování poradenských služeb. Dětská skupina je v ulici Havlíčkova.

Naším posláním je přispět ke zkvalitnění rodinných vztahů a usnadnit začlenění jedinců a rodin do místní komunity.
Tvoříme prostor pro setkávání rodičů a dětí. Nabízíme vzdělávací programy i aktivity pro volný čas, příležitosti ke společným zážitkům i pomáháme rodinám v tíživé situaci.

Naše hodnoty

Kvalita

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci – lektoři, poradci, sociální pracovníci atd. – jsou zkušení odborníci na slovo vzatí, spolehliví a profesionální.

Vstřícnost

Chceme, aby se naši klienti u nás cítili příjemně a jako doma, ke každému přistupujeme individuálně, snažíme se vnímat jeho potřeby a respektovat jeho přání.

Otevřenost novým nápadům a trendům

Nezůstáváme stát na místě – stále své služby vylepšujeme, hledáme novinky, reagujeme na přání a potřeby našich klientů, učíme se.

Opravdovost

Svou práci děláme upřímně, s láskou a hlubokým přesvědčením – tak, aby nám dávala smysl.

Naše cíle

1. Naším přáním je přispět ke zvýšení významu a prestiže rodiny, rodičovství a rodinných hodnot v současné společnosti.

2. Chceme svou činností pomáhat klientům ke kvalitnějším partnerským a rodinným vztahům a posilovat jejich rodičovské kompetence, zlepšovat jejich rodičovské schopnosti.

3. Naším zájmem je nabízet rodinám s dětmi co nejširší škálu aktivit pro plnohodnotné trávení volného času a tím je vést ke zdravému a aktivnímu způsobu života.

4. Snažíme se pomáhat rodinám řešit konflikty a problémy, které nedokážou zvládnout vlastními silami.

5. Chceme podporovat rodiče, kteří čelí nutnosti skloubit svou práci s rolí matky nebo otce. Nabízíme rovněž pomoc a doprovázení pěstounských rodin při péči o svěřené děti.

6. Naší snahou je podporovat ve společnosti ochotu ke spolupráci a vzájemné pomoci, přispět ke zvýšení pocitu vzájemnosti a sounáležitosti s místní komunitou.

Co nabízíme

Široké spektrum aktivit, kurzů a programů pro volný čas pro děti i dospělé – dětské kroužky se cvičením, tanečky se zpíváním, tvoření, angličtina pro děti; pro dospělé cvičení, jazykové kurzy, předporodní kurzy, cvičení s miminky, cvičení rodičů s dětmi.

Školku pro děti od 2 let, letní příměstské tábory a prázdninovou školku.

Odborné přednášky, semináře a workshopy na témata související s rodinou, výchovou, péčí o děti a v oblasti partnerského soužití.

Akce a programy pro děti např. Pohádková městská hora, Putování za Mikulášem atd.

Pomoc pro pěstounské rodiny – doprovázení, vzdělávání, respitní a odlehčující služby, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, Klub pěstounů

Služby odborných poraden v oblasti psychologické (individuální i partnerské poradenství), pedagogické a logopedické, právní a finanční, dále poradenství pro rodiče dětí se specifickými potřebami a sociálně-právní poradenství

Pomoc rodinám s autismem – Klub autistů, podpůrnou skupinu pro rodiče dětí s ADHD

Veřejná sbírka

Prostředky z veřejné sbírky RC Slunečnice jsou určeny na nákup a opravy potřebného vybavení, abychom vám mohli své služby poskytovat v prostředí, které bude pro vás i vaše děti příjemné a inspirativní. Jsme nestátní nezisková organizace, proto můžeme část našich aktivit financovat ze státních a jiných dotací, které však pokrývají méně než polovinu našich nákladů na provoz. Zbývající náklady jsme nuceni hradit především z peněz získaných díky vybírání kurzovného a vstupného na naše akce. Udržet kvalitu a zároveň dostupnost nabízených služeb je naší prioritou, proto jsou sponzorské dary pro naše rodinné centrum významnou pomocí, které si velmi vážíme. 

Jak přispět?

Do skleněné pokladny na akcích pořádaných RC.

Na účet veřejné sbírky 33937/5500, vedený u Raiffeisen banky.

Náš tým

Kancelář

Gábina Horná Bulková

Ředitelka

V roce 2003 jsem při své druhé mateřské dovolené založila v Berouně společně s Martinou Svatou a Hankou Pánkovou Mateřské centrum Slunečnice, což považuji za jeden z nejlepších nápadů ve svém životě. Dlouhá léta jsem Slunečnici vedla jako ředitelka, nyní pracuji jako vedoucí sociální pracovnice u pěstounských rodin a mzdová účetní. Obor sociální práce jsem vystudovala na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty. Ve volném čase ráda čtu, pracuji na zahradě, chodím do přírody a na volejbal.

reditelka@rcslunecnice.cz
tel. 739359114

Věra Havelková

Předsedkyně správní rady

Jsem původně lékařka se specializací v patologii, nyní maminka dospělé dcery a dospívajícího syna s autismem. V RC Slunečnice pracuji od roku 2013, nejprve na pozici manažera projektů a také jako lektorka (tanečně-kondiční cvičení, kurz orientálního tance, kurzy snižování nadváhy). Nyní mám na starosti administraci facebookových stránek, spolupracuji na tvorbě grantových žádostí, sestavuji výroční zprávy a další texty. Vedu ve Slunečnici Klub autistů, jsem spoluzakladatelkou a předsedkyní neziskové organizace Medvídek – spolek rodičů a přátel dětí s autismem, která se Slunečnicí úzce spolupracuje. Od roku 2021 jsem členkou správní rady RC Slunečnice. Mezi mé koníčky patří tvoření, zejména dekorací z drátu a korálků, překlady z angličtiny, literatura, tanec.

vera.havelkova@rcslunecnice.cz

Eva Starostová

Účetní

V RC pracuji od začátku roku 2017 jako účetní. Kromě toho pomáhám v některých dnech zajišťovat provoz kanceláře. Jsem maminkou tří dětí a ve volném čase mě nejvíc baví turistika, jízda na kole, v zimě lyžování, zahrada, šití a pletení.

info@rcslunecnice.cz

Lada Gürtlerová

Organizátorka vzdělávacích akcí pro dospělé

V RC pracuji od září 2007. Připravuji vzdělávací akce, semináře, besedy a také pracuji jako chůva v dětské skupině. Jsem maminkou 2 velkých kluků, volný čas nejraději trávím touláním v přírodě, s rodinou a dobrou knihou.

akce@rcslunecnice.cz

Jana Šišková

Vedoucí volnočasových aktivit

V RC Slunečnice působím od roku 2016, kdy jsem zkusila štěstí jako lektorka kurzů pro děti. Práce s dětmi mě tolik naplňovala, že jsem začala pracovat i jako chůva v dětské skupině. Jelikož mám toto prostředí moc ráda, tak jsem po mateřské dovolené vzala ještě pozici vedoucí volnočasových aktivit. Jsem maminka dvou dcer a práce s dětmi mě baví a naplňuje. Ve volném čase ráda jezdím s dětmi po výletech a účastním se soutěží jako dobrovolná hasička.

krouzky@rcslunecnice.cz

Pěstounská péče

Jana Petrovičová

Vedoucí střediska náhradní rodičovské péče

Absolvovala jsem Evangelickou teologickou fakultu UK, dále sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii. Mám dlouholeté pracovní zkušenosti s lidmi napříč věkovým spektrem – od dětských klientů – především arteterapeutické činnosti pro děti s deprivačním syndromem. Působím také jako preventista šikany a dalších patologických jevů na základních školách. Věnovala jsem se jakožto terapeut mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení. Pracovala jsem jako sociální terapeut s lidmi s duševním onemocněním v terapeutické dílně. Doprovázela jsem dlouhodobě nemocné děti, dospělé a jejich rodiny. Psychoterapeuticky jsem pracovala s pozůstalými v případě úmrtí v rodině.

jana.petrovicova@rcslunecnice.cz

Gábina Horná Bulková

Doprovázející pracovník střediska náhradní rodičovské péče, ředitelka RC Slunečnice

V roce 2003 jsem při své druhé mateřské dovolené založila v Berouně společně s Martinou Svatou a Hankou Pánkovou Mateřské centrum Slunečnice, což považuji za jeden z nejlepších nápadů ve svém životě. Dlouhá léta jsem Slunečnici vedla jako ředitelka, nyní pracuji jako vedoucí sociální pracovnice u pěstounských rodin a mzdová účetní. Obor sociální práce jsem vystudovala na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty. Ve volném čase ráda čtu, pracuji na zahradě, chodím do přírody a na volejbal.

gabina.horna@rcslunecnice.cz

Adriana Veselá

Organizátorka vzdělávacích akcí pro pěstounské rodiny a doprovázející pracovnice

Vystudovala jsem obor Sociální pedagogika na Univerzitě v Hradci Králové. V oblasti náhradní rodinné péče pracuji již od roku 2013. Absolvovala jsem také výcvik v mediaci a rodinné mediaci. V současné době zároveň pracuji v ZŠ a MŠ Králův Dvůr jako sociální pedagog. Jsem maminkou dvou chlapců a volný čas nejraději trávím s rodinou, mám ráda box, jízdu na kole, módu, hudbu a tanec.

Iva Kaucká

Doprovázející pracovník střediska náhradní rodičovské péče

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu sociálně- právní a obor sociální práce na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty. Ve Slunečnici působím od roku 2023, zároveň pracuji jako sociální pracovník v domově pro seniory. V předchozích letech jsem se věnovala práci s osobami v seniorském věku, s dětmi s kombinovaným postižením a také s osobami bez domova. Mám dva téměř dospělé syny, volný čas rozděluji mezi rodinu a koníčky, mezi které patří příroda, zvířata, četba a rybaření.

Dětská skupina

Lada Gürtlerová

Vedoucí pečovatelka v DS

Ve Slunečnici jsem od roku 2007. Za tu dlouhou dobu jsem si prošla snad všechny pracovní pozice od vedení kanceláře, organizování seminářů, kurzů, kulturních akcí, zimních pobytů, lektorování programu Začínáme bez maminek až po vedení příměstských táborů. A přesto nebo právě proto, že jsem si vyzkoušela ve Slunečnici téměř vše, tak vím, že mě nejvíce přitahuje a dává smysl práce s dětmi. Učí mě laskavé důslednosti, trpělivosti a respektu ke každému dítěti.
Volný čas trávím především v přírodě, cestuji, zahradničím, zajímá mě psychologie, dobrá literatura a především moji nejbližší.

ds@rcslunecnice.cz

Hana Vávrová

Pečovatelka v DS

Už od mládí jsem trávila čas s dětmi, hlídala jsem děti sousedům, jezdila na letní tábory. Po mateřské dovolené, jsem se rozhodla svůj profesní život zaměřit na práci s dětmi, proto jsem si doplnila vzdělání o Kurz chůvy v dětské skupině. Ráda si s dětmi hraju, tvořím a sleduji jejich pokroky. Mám dvě děti již ve školním věku svůj volný čas trávím nejraději v přírodě a s rodinou na výletech.

Jana Šišková

Pečovatelka v DS

V RC Slunečnice působím od roku 2016, kdy jsem zkusila štěstí jako lektorka kurzů pro děti. Práce s dětmi mě tolik naplňovala, že jsem začala pracovat i jako chůva v dětské skupině. Jelikož mám toto prostředí moc ráda, tak jsem po mateřské dovolené vzala ještě pozici vedoucí volnočasových aktivit. Jsem maminka dvou dcer a práce s dětmi mě baví a naplňuje. Ve volném čase ráda jezdím s dětmi po výletech a účastním se soutěží jako dobrovolná hasička.

Kamila Sedláčková

Pečovatelka v DS

Dříve jsem naplno pracovala jako floristka v květinářství. Když jsem byla s dětmi 15, 6 a 4 na mateřské dovolené, uchvátil mě dětský svět natolik, že jsem v něm zůstala a jsem nesmírně ráda, že mohu s dětmi dál pracovat jako chůva v Dětské skupině a v Lesní školce jako průvodkyně. Dětský kolektiv mě učí novým dovednostem a vede k dalšímu vzdělávání. Ve volném čase se věnuji se floristice, miluji přírodu, kolo, les, kde trávím s dětmi mnoho času.

Lucie Zavadilová

Pečovatelka v DS

Po studiu na umělecké škole, jsem se věnovala výuce keramiky dětí a dospělých. Mé další životní směřování silně ovlivnilo narození syna, který se stal mou inspirací a impulsem k seberozvoji. Zjistila jsem, že mě práce s dětmi velmi baví a naplňuje. Několik let jsem působila soukromě jako chůva pro jednu rodinu. Když se naskytla příležitost navázat spolupráci se Slunečnicí, neváhala jsem. S dětmi ráda tvořím a sleduji jejich nadšení z objevování nových věcí, jejich pokroky. Jsem trpělivá, nechávám děti spíše zkoumat a přizpůsobuji se jejich tempu. Ve svém volném čase se věnuji vlastní tvorbě, zajímá mě alternativní medicína, psychologie.

Poradny

Jitka Novotná

Poradkyně logopedie a lektorka kurzů pro děti

Ve Slunečnici vedu kroužek „Logohrátky“ zaměřený na rozvoj řeči dětí předškolního věku a „Logoporadnu“, zabývající se individuální nápravou vadné výslovnosti u dětí. Logopedii jsem vystudovala v rámci studia speciální pedagogiky na UK v Praze.

Pracuji jako učitelka 1. stupně na logopedické škole v Berouně. Ve volném čase ráda jezdím na kole, chodím do přírody, do divadla a ráda čtu.

Jana Petrovičová

Poradkyně a terapeutka pro dospělé a mladistvé

Absolvovala jsem Evangelickou teologickou fakultu UK, dále sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii. Mám dlouholeté pracovní zkušenosti s lidmi napříč věkovým spektrem – od dětských klientů – především arteterapeutické činnosti pro děti s raným traumatem. Dále jsem se věnovala prevenci šikany a dalších patologických jevů na základních školách. Pracovala jsem jako terapeut s mladými lidmi opouštějící ústavní zařízení. Jako sociální terapeut jsem spolupracovala s lidmi s duševním onemocněním. Doprovázela jsem dlouhodobě nemocné děti, dospělé a jejích rodiny. Psychoterapeuticky jsem pracovala s pozůstalými v případě úmrtí v rodině.

Jako psychoterapeut pracuji od roku 2010. V rodinném centru Slunečnice nabízím individuální i párové psychoterapie. Specializuji se na práci s úzkostí, strachem, depresí, se vztahovými problémy, práci se ztrátou, sebehodnocením, životní orientací a smyslem.

Těší mne život v jeho barevnosti a okamžicích krásy – ať už v setkání s lidmi, v umění, hudbě či bytí v přírodě. Ráda trávím čas s rodinou, na horách ale i o samotě u knihy.

Petra Schmiedová

Poradkyně pro děti

V rodinném centru Slunečnice pracuji jako dětský psycholog, zaměřuji se na konzultace a terapii dětí a rodin. Nyní jsem nadšená pro Kid´s Skills – hravý a na řešení zaměřený terapeutický přístup pro práci s dětmi. Pomáhá dětem pozitivně a příjemně překonávat problémy tím, že je učí nové dovednosti.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pedf UK, dále také dvouletý kurz Edukační muzikoterapie, kurz krizové intervence, koučingu aj. Nabyté dovednosti jsem využila při muzikoterapii těhotných žen, dětí na neurologickém oddělení FN Motol a lidí s duševním onemocněním, především s psychózou. Tři roky jsem pracovala jako psycholog v předatestační přípravě v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov s.r.o., kde jsem se věnovala především verbální terapii lidí s duševním onemocněním. Po mateřské dovolené jsem přešla do Ambulance klinické psychologie v Rakovníku, kde jsem prováděla terapii dětí i dospělých. Aktuálně pracuji v Pedagogicko – psychologické poradně.

Svůj život zakládám na přesvědčení, že mnohé trápení lze nakonec v dobré obrátit. Největší radost mi dělá role matky mých dvou dětí. Ráda zpívám, chodím po horách a občas si zazávodím na plachetnici.

Eva Hobzová

Poradkyně a terapeutka pro dospívající a dospělé

V rodinném centru Slunečnice pracuji od roku 2021 jako psycholog a terapeut, zaměřuji se na konzultace a individuální terapii dospělých a dospívajících. Vystudovala jsem obor psychologie na Karlově univerzitě. Profesní zkušenosti jsem sbírala v zahraničí na Universitat Zurich a Universitat Wien, na odborných stážích (např. PN Kroměříž, FN Olomouc Klinika psychiatrie, PPP Praha 5, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 5 ad.) a na mnohých kurzech se zaměřením na diagnostiku, poradenství ad., které bohatě využívám i na svém dalším pracovišti v SPC pro děti a mládež se zdravotním handicapem a jejich rodiny.

Moje směřování výrazně ovlivnil psychoterapeutický výcvik u Prof. Jána Praška a MUDr. Petra Možného v kognitivně behaviorální terapii a setkání s mnohými klienty, kteří do terapeutického vztahu přináší nejen své aktuální či dlouhodobé obtíže, které je trápí, ale i své silné stránky, kterými druhé obohacují. Jsem ráda, že mohu klienty doprovázet a být jim nápomocná na cestě, jak si najít to své nejlepší řešení.

Kognitivně behaviorální terapie je systematický a strukturovaný přístup, který velmi efektivně integruje i inspirativní prvky z dalších přístupů a snaží se o jejich funkční propojení ve prospěch terapeutického procesu. Osobně velmi ráda pracuji se svojí intuicí, kterou tento přístup vyváženě doplňuje. Za důležité pro naši spolupráci považuji laskavost, zvídavost a respekt k druhému.

V osobním životě mám ráda čas strávený se svou rodinou, pobyt v přírodě, dobrou kávu a četbu zajímavých knih.

Martina Kykalová

Poradkyně a terapeutka pro rodiny a páry, individuální terapeutka

Absolvovala jsem Filosofickou fakultu UK v Praze. Během studií jsem se zaměřovala hlavně na problematiku náhradní rodinné péče. Po dokončení studia jsem se začala orientovat na práci s teenagery, která mě zajímá dodnes. V roce 2003 jsem absolvovala dlouhodobý výcvik v mediaci a facilitaci a od té doby se věnuji rodinné a párové mediaci jako akreditovaná mediátorka AMČR.

Po dokončení psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytickém přístupu ke klientovi, jsem se začala věnovat také rodinnému poradenství. Vzhledem k potřebám mých klientů jsem si doplnila také výcvik v technikách aktivní imaginace a v mindfulness – techniky snižování stresu. S Rodinným centrem Slunečnice spolupracuji od roku 2009. V současnosti zde vedu rodinnou poradnu.

V životě i práci jsem příznivcem celistvosti a rovnováhy. Tedy jak celoživotního vzdělávání, tak procházek v přírodě. Jak intenzivní práce, tak dostatečného spánku. Jak občanských aktivit, tak individuálního času pro sebe. Jak práce na zahradě, tak čtení v křesle. Guilty pleasure: lískové oříšky vydloubané z mléčné čokolády a hudba, co má swing.

Jana Nováková

Poradkyně a terapeutka pro děti a dospívající

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s vlastní praxí. Nabízím psychologické a výchovné poradenství, dlouhodobou terapeutickou práci. Zaměřuji se na individuální práci s dětmi a dospělými. Pracovní zkušenosti mám z pedagogicko-psychologické poradny pro děti, kde jsem se věnovala individuální práci s dětmi, rodiči, učiteli a vedla jsem seberozvojové dětské skupiny. Pracovala jsem také v krizovém centru v Praze pro dospělé klienty jako krizová pracovnice, psycholožka a terapeutka. Dlouhodobě spolupracuji s Českým institutem biosyntézy jako výcvikový terapeut a asistent výcviku. Při práci využívám kromě Biosyntézy a PBSP také terapii hrou, prvky ze Somatic Experiencing. Soukromou psychologickou praxi mám v Berouně a v Praze.

Kateřina Dunovská

Poradkyně a terapeutka pro rodiny, páry a jednotlivce

Ve své soukromé terapeutické praxi doprovázím partnerské páry, dospělé i rodiny. Velikou inspiraci čerpám ze své dlouholeté profese, kterou je oblast ohrožených dětí a rodin. Jim se celoživotně věnuji jak v rámci sociální práce, rodinné terapie, práce s konfliktem rodičů, tak v rámci managementu.

Psychoterapie je pro mě vždy dobrodružnou cestou, na které s úctou a pokorou poznávám skrytou krásu krajiny lidské duše či vztahu. Stávám se pro druhého na chvíli průvodcem na jeho nesnadné cestě.

Pomoci dávat šťastnější dětství našim dětem nebo dopřát více spokojenosti našemu vnitřnímu dítěti vnímám jako dvě strany jedné mince.

Miluju svou rodinu, výšky hor a mořské hlubiny. Hlavu si soustavně čistím ve veletočích párové akrobacie.

Vzdělání jsem pojala na Karlově univerzitě, FHS UK, Sociální práce a sociální politika a na Vyšší odborné sociálně pedagogické a teologické škole JABOK. Ve své praxi čerpám z psychoterapeutických výcviků: Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví; EFT – Emotion focused therapy, Inštitút zameranej na emócie, Bratislava (ve výcviku); Transformative mediation, Institute for Study of Conflict Transformation, Ohio; Terapie partnerského vztahu, LIRTAPS, s.r.o.; Metoda ASSYST, Č. institut pro psychotraumatologii a EMDR; Videotrénink interakcí, SPIN, z.s.; Práce s časovou osou rodiny, LIRTAPS, s.r.o.; Aktivní imaginace, PVŠPS, aj.

Tereza Mužíková

Poradkyně a terapeutka pro rodiny a jednotlivce

Se Slunečnicí spolupracuji jako psycholog a psychoterapeut – především se specializuji na práci s dospělými a dospívajícími, v centru vedu terapeutické skupiny pro adolescenty. Pocházím z Berouna, po gymplu jsem odcestovala do Velké Británie, kde jsem vystudovala psychologii a na dalších 16 let se i usadila. Díky jazykové vybavenosti se tedy specializuji také na psychoterapie s anglicky mluvícími cizinci.
V Británii jsem jako studentka vystřídala různá zaměstnání, hodně cestovala a poznávala anglickou kulturu, zvyky a fungování lidí. Procestovala jsem také země afrického kontinentu, ale nejvíce výzev a dojmů jsem měla v Indii, která mne velice ovlivnila svou lidskostí, spiritualitou a altruismem. Po studiích jsem pracovala v Manchesteru jako psycholog v centru pro podporu rodin s dětmi s různým stupněm fyzického i mentálního postižení. Psychoterapeutickou péči jsem poskytovala rodičům, formou individuální i skupinovou.
Zpět a trvale jsem do Čech přesídlila v roce 2012 hlavně kvůli svým dětem, chtěla jsem, aby znaly širší rodinu a poznaly svoje slovanské kořeny a dědictví. V roce 2013 jsem si založila soukromou psychologickou praxi (Psychoterapie Beroun – Mozaika Života), ve které s přestávkami funguji doteď. Terapii vedu všeobecnou nebo se zaměřením na konkrétní problém, pracuji například s tématy jako jsou úzkostné stavy, panické ataky, deprese, somatizace, partnerské a rodinné vztahy, osobnostní krize, celkově potíže s fungováním v dnešním systému.
Další mé pracovní naplnění bylo pár let jako školní psycholog, ale v současné době již čtvrtým rokem částečně pracuji jako psycholog a terapeut v Pedagogicko–psychologické poradně, kde se věnuji dětem, které z různých důvodů bojují se školní neúspěšností.
Pokud chcete využít mých služeb, pak terapie se mnou mohou být krátkodobé i dlouhodobé, možné jsou také jednorázové konzultace. Zastávám názor, že psychoterapie je investice do sebe sama, není to pasivní spása zvenku zásahem psychologa. V obtížné situaci se ocitáme často i vlastním přičiněním, a to vyžaduje přiznání si problémů, chuť a vůli s nimi pracovat, procesovat svoje emoce a získat tak nadhled. Co do terapie sami ze sebe vložíme, o tolik se umocní náš posun. Absolutně důvěřuji v transformační sílu lidské duše i těla se sebe uzdravovat. Transformace k lepšímu je trvalá, protože změna vychází zvnitřku nás.
Ve svém volnu jsem ráda se svojí rodinou a chodíme na výlety, ráda cestuji, čtu, kreslím, zajímají mne astrologie a astronomie, tarot, mystika, Védská filosofie Východu a Slovanství, genealogie a generační psychologie – ovlivnění rodu rodinnými traumaty z předešlých generací a další podobné věci mezi nebem a zemí, které z hlediska dnešní „vědy“ nemají opodstatnění…

Jana Londinová

Poradkyně a terapeutka pro rodiny, páry a jednotlivce

Mé profesní i osobní rozvíjení bylo a je primárně orientováno na komunikaci a spolupráci s rodinou, která je pro mou práci zásadní. Díky vybudovanému vztahu s rodiči a jejich dětmi stojícím na pevných základech jsem měla a mám možnost kráčet po jejich boku a nabízet průvodcovství. Společně sdílíme, hledáme odpovědi na otázky a snažíme se najít řešení. Ve vztahu je pro mne důležitá autenticita a opravdový zájem o druhého, a to pro mě znamená naslouchání, respektování a porozumění.

Každý máme své zdroje, jsou ukryté v nás. Disponujeme sebezáchovnými a uzdravující mechanismy. Naše tělo, mysl k nám vysílá signály, které pro nás mohou být obtížně rozpoznatelné, zejména v životních situacích, která jsou pro nás náročné, nesrozumitelné.

A to je moment, kdy společně se svými klienty mapujeme, krok za krokem, jejich potřeby, pojmenováváme jejich zdroje, obnovujeme jejich vnitřní sílu. K této práci využívám zejména rozhovor, pozorování a další metody.

Nabízím:

 • Zaměření na komunikaci mezi rodičem a dítětem, rodinný systém a komunikační vzorce v nich
 • Zaměření na pojmenování aktuální situace, prožívání a mapování zdrojů, možností řešení
 • Zaměření na práci s dětmi s jinakostmi v jejich přirozeném prostředí, vzdělávací instituci (možnost náhledu, propojení komunikace mezi rodiči a MŠ, ZŠ).

Ráda trávím čas se svou rodinou. Energii nabírám v přírodě, na procházkách, cvičením jógy, posloucháním hudby, setkáváním s přáteli, vydatným spánkem, popíjením dobré kávy a také čtením knih.

Ivana Veselá

Poradkyně a terapeutka pro rodiny, páry a jednotlivce

Jsem psychoterapeutka a rodinná poradkyně, která už víc jak 10 let pracuje s dětmi i dospělými, s jejich problémy v oblastech osobních, rodinných a partnerských problémů.

Ve své práci se s klienty společně snažíme pochopit jejich těžkosti a problémy a krok po kroku se přiblížit k jejich cílům.

Psychoterapii vnímám jako bezpečný prostor pro sebepoznávání klientů, jejich vztahů a naplňování jejich cílů.

Nejčastějšími tématy jsou vztahy, emoce, komunikace, hranice, životní krize.

V rámci terapie pro dospělé se věnuji tématům:

 • potíží, které znepříjemňují klientovi život, brání vám ve spokojenosti, nebo se rozhodl ve svém životě něco změnit
 • osobnímu růstu
 • ujasnění myšlenek, přání a rozhodnutích ve zcela bezpečném prostředí

Kurzy a kroužky

Jana Šišková

Lektorka kurzů pro děti a učitelka v DS

V RC Slunečnice působím od roku 2016, kdy jsem zkusila štěstí jako lektorka kurzů pro děti. Práce s dětmi mě tolik naplňovala, že jsem začala pracovat i jako chůva v dětské skupině. Jelikož mám toto prostředí moc ráda, tak jsem po mateřské dovolené vzala ještě pozici vedoucí volnočasových aktivit. Jsem maminka dvou dcer a práce s dětmi mě baví a naplňuje. Ve volném čase ráda jezdím s dětmi po výletech a účastním se soutěží jako dobrovolná hasička.

Osvědčení a certifikáty:

 • Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
 • Výtvarné a pracovní činnosti pro rozvoj představivosti a fantazie
 • Masáž miminka pro správný psychomotorický vývoj
 • Cvičení s kojenci a batolaty
 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Zdravotník zotavovacích akcí

Bára Aronová

Lektorka kurzů pro děti

Vystudovala jsem hotelovou školu, ale během studia mě začala bavit práce s dětmi. Od roku 2016 pravidelně jezdím s dětmi na letní tábory. Momentálně jsem na mateřské dovolené s druhou dcerou, a jelikož mi práce s dětmi baví a naplňuje, zkusila jsem štěstí jako lektorka kurzů pro děti. Ve volném čase ráda cestuji, trávím čas v přírodě, chodím do divadla, sportuji, ale hlavně trávím čas s rodinou.

Helena Štajerová

Lektorka kurzů pro děti

Již před mateřskou dovolenou jsem s dětmi jezdila na letní tábory a školy v přírodě. Během mateřské dovolené jsem se více soustředila na práci s předškolními dětmi. Se svými dětmi jsem chodila do různých kroužků, stala se dobrovolníkem ve Slunečnici a sdružení dobrovolníků „Opři se“, zabývajícím se organizování volnočasových aktivit pro děti z dětských domovů.

Po mateřské dovolené jsem začala pracovat jako učitelka v mateřské školce. Práce s malými dětmi mi byla vždy blízká.

Milan Štajer

Lektor kurzů pro děti

Pracuji jako učitel v mateřské škole. Působím také jako lektor v Rodinném centru Slunečnice, kde vedu kurz animovaného filmu pro děti „Animatěj“. S panáčkem Animatějem navštěvuji ale i děti v dětských domovech. Animaci učím i tvůrčí skupinu Večernice, sdružující tvůrce s mentálním handicapem, působící pod záštitou z.s. AČV Medialog. Ve volných chvílích rád cestuji po rodné zemi a vařím. Když mě políbí múza a vyšetřím si chvilku klidu, pouštím se do kreativního tvoření – píšu a vytvářím videa. Mé povídky se objevily především v časopisech zaměřených na sci-fi, do časopisu XB1 pak přispívám knižními recenzemi.

Magda Pěnčíková

Lektorka kurzů angličtiny pro děti

Vystudovala jsem překladatelství a tlumočnictví na FF UP v Olomouci, věnuji se angličtině a němčině po většinu svého života, překládám i tlumočím, ráda pracuji s lidmi a vedu je k tomu, že jazyk se lze naučit velmi snadno a s lehkostí. K mým koníčkům mimo jiné patří jazykový koučink a neurolingvistika, všechny metody zkouším na svých třech dětech. Do Slunečnice se vracím po letech, kdy jsem se svými prcky vedla Zpívánky a stále zde ráda pomáhám při různých akcích. Ve Studiu KaLa jsem několik let vedla kroužek anglické gramatiky pro školáky a každé léto příměstské tábory s angličtinou. Ve volném čase se věnuji rodině, výletům, horám, knihám a sebevzdělávání.

Jimmy Bozeman

Lektor kurzů angličtiny pro děti

Jimmy se narodil v USA ve státě Louisiana. Do České republiky přijel v roce 1991, zde se původně živil jako muzikant. Má dlouholeté profesní zkušenosti s výukou jak malých dětí tak dětí školou povinných.

Hana Pavlovská

Lektorka kurzů pro děti

Vystudovala jsem fyzioterapii na FTVS Univerzity Karlovy a profesně se věnuji zdravotní rehabilitaci. K práci s dětmi mě inspirovali mé vlastní čtyři děti. Cvičení s dětmi se v mateřských a fitness centrech věnuji již 14 let a po celou dobu si rozšiřuji vzdělání na seminářích a školeních.

Kateřina Zapletalová

Lektorka kurzů pro dospělé

Jednou z mých životních filozofií je dělat sport srdcem a zdravě. A toto chci také předávat dále, jak dětem, tak i dospělým.

Jsem absolventkou kurzu Pilates Clinic Method – Matwork 1 prestižního centra pohybu IQ Pohyb, kde se pravidelně vzdělávám. Mám certifikát z kurzu Core – hluboký stabilizační systém (IQ Pohyb). Jsem trénérem III.třídy všestrannosti a atletiky. Mám osvědčení Metodika pohybové výchovy předškolních dětí. Závodně jsem běhala za TJ Stodůlky Praha a TJ Lokomotiva Beroun. Se svými dětmi sportuji pravidelně a vedu je hlavně k rozvoji zdravého pohybu a všestrannosti.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod.

Ladislava Heiesová

Lektorka kurzů šití pro dospělé

Můj šicí příběh začal již na základní škole. Šila na panenky, vymýšlela doplňky, z kartonu vyráběla domečky a zařizovala interiéry. Šití v ruce mě brzy přestalo stačit a přišla doba, kdy jsem sváděla boj se šlapacím šicím strojem. Výběr školy byl jasný. SPŠ oděvní. Zní to neuvěřitelně, ale celé čtyři roky jsem tvrdila „ Tohle nikdy dělat nebudu“. S tímto pocitem jsem odmaturovala a za rok byla zpět „u jehly“. Jako dámská krejčová jsem pracovala tři roky. Náhoda, za kterou jsem ráda. Ve volném čase jsem malovala na hedvábí, trávila čas v keramické dílně, učila se plést košíky, tiffany, vyrábět šperky, mozaiku,… Hedvábí a výroba šperků mi byla nejblíž a díky skvělým lidem jsem si brzy zkusila lektorování. Touha po změně mě vedla do ciziny. Jedna z cest mě zavedla do Finska, kde jsem prožila školní rok jako dobrovolník na základních školách a stření škole. Ty nejlepší vzpomínky mám na práci v keramické dílně a asistenci při hodinách textilních prací. Po návratu jsem šila jen pro radost, pro sebe a na sebe. Profesně jsem se pohybovala v maloobchodě. Práce visual merchandisera mi propojila mnoho věcí, které mám ráda. Mohla jsem být kreativní, ale v mezích standardů a pravidel, měla jsem možnost cestovat a téměř každý den trávila na jiném místě s jinými lidmi. Ano, stále jsem tvořila a učila se nové věci. Báječný rok jsem prožila na kurzu interierový design. Zápal pro šití mi vrátily mé děti. Z práce jsem odešla a s kamarádkou si pořídila miminko, které jsme pojmenovaly Textilmanie. Začaly jsem s oblečením pro děti, přidaly dámské a doplňky. Postupně se učily a začaly chápat jak funguje módní průmysl. Vrhly jsme se do upcyklace a snahy dělat věci více smysluplně. Stále se učím a snažím posouvat a moc ráda předávám své zkušenosti dál. Potkávat nové lidi mě dobíjí a obohacuje. Můj život samozřejmě není jen šití. Mám dva syny , které ráda vezmu do lesa nebo na výlet. Baví mě cestování, hudba a ráda si zatančím…..

Margareta Roučová

Lektorka kurzů pro děti

Jmenuji se Mája Roučová a jsem učitelkou v mateřské škole se šestiletou praxí. Ráda poznávám nové a moderní styly učení a v průběhu své praxe jsem si vyzkoušela vzdělávání dětí v programu Začít spolu, matematiku všemi smysly aneb Hejného matematika v MŠ, čtení s nečtenáři jako jedna z cest kritického myšlení, formativní hodnocení předškolních dětí metodou Learning Stories, která zohledňuje individuální rozdíly mezi dětmi a zaměřuje se na kompetence konkrétního dítěte, dispozice k učení a jejich rozvoj. Mezi mé koníčky patří knihy, procházky přírodou, relaxace u moře, divadla a muzikály.

Kateřina Boková

Lektorka kurzů pro dospělé

Během vysokoškolských studií jsem několikrát pobývala na jazykových stážích ve Velké Británii a v USA. Z anglického jazyka jsem složila státní jazykovou zkoušku a mezinárodně uznávanou zkoušku z obchodní angličtiny. Po studiu jsem začala vyučovat angličtinu pro pražské jazykové školy a díky nim jsem pracovala pro Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místí rozvoj, hotel Four Seasons v Praze a v mezinárodních firmách jako například Coca – Cola či Novartis. S mateřskou dovolenou přišla velká změna a uspěchaný svět velkoměsta jsem vyměnila za Loděnici u Berouna a se svými dětmi objevila Slunečnici. Zde vedu kurzy anglického jazyka již více jak deset let. Je to báječná práce, při které se potkávám s řadou úžasných žen, které si i při náročné práci maminky, dopřejí chvilku pro sebe a tu věnují sebevzdělávání. Když si chci odpočinout, jdu ven. Miluji běh, cyklistiku, lyže.

Lenka Neumannová

Lektorka kurzů pro dospělé

Jsem certifikovanou lektorkou Čchi – kungu a vedení kurzů se věnuji přes 2 roky. Čchi – kung ke mě přišel nejdříve ze zvědavosti jako koníček , posléze se stal součástí mé každodenní praxe a nakonec prostředkem pro předávání zkušeností a šíření povědomí o tomto jednoduchém, ale velice účinném cvičení a práci s životní energií. Práce se skupinou mě naplňuje a kladné zpětné vazby od účastníků mých kurzů mě motivují k další činnosti. Jsem ženou úžasného muže, mámou 3 báječných synů, průvodkyní dětí na domácím vzdělávání. Ráda naslouchám přírodě, cestuji a poznávám krásy České republiky pěšky, nebo na kole. Ve svých volných chvílích se věnuji sebevzdělávání a odpočinku.

Simona Dupačová

Lektorka kurzů pro děti

Učitelka v mateřské škole, která ráda zkouší nové věci… tak to jsem já! Letošní rok si na mě připravil novou příležitost, otevření svého kroužku v RC Slunečnici. Splnil se mi můj malý sen. Ať už ve své práci, nebo ve volném čase, ráda tvořím. „Fantazii se meze nekladou.“ Když si najdu chvilku pro sebe, chodím do přírody se sluchátky v uších nebo si čtu nějaký thriller. Nějakou dobu se věnuji józe, která mě dlouho lákala. Našla jsem se v ní a nyní je jóga součástí mého života. Po doplnění kurzu jsem jógu začala cvičit i s dětmi ve školce. Certifikáty a osvědčení: Dětská jógaě.

Nela Ripper

Lektorka kurzů pro děti

Od mala miluji pohyb. Dříve jsem učila děti na základní škole Street dance a s příchodem mateřství jsem objevila nový rozměr své vášně. Se dvěma vlastními dětmi přišly úžasné zkušenosti. Sama jsem se přesvědčila, jak důležitá je správná manipulace a pohyb pro jejich zdravý vývoj a celkový rozvoj psychiky a motoriky. Rozhodla jsem se přenést své zkušenosti jako maminka a lektorka na další děti a jejich rodiče. Rozšířila jsem si vzdělání o osvědčení „Cvičení s kojenci a batolaty od FitMami Academy“. Ve volném čase ráda sportuji, cvičím jógu, chodím do přírody a neodmyslitelně trávím čas s rodinou.

Příměstské tábory

Magda Pěnčíková

Lektorka PT

Jmenuji se Magda Pěnčiková, jsem lektor angličtiny a němčiny, překladatelka a tlumočnice, a dětské příměstské tábory vedu již 15 let. Mimo prázdniny pracuji jako lektor ve škole a v kroužcích angličtiny, připravuji středoškoláky na cambridgeské zkoušky a dospělé ke zkouškám, které potřebují pro svou profesi. Tábory se nesou v duchu maximálního pohybu na čerstvém vzduchu, odpočíváme formou her v angličtině, vše v duchu sebeřízeného vzdělávání s důrazem na kvalitní společný čas a příjemné vztahy mezi všemi dětmi.

Veronika Havlíková

Lektorka PT

Ahoj, jmenuji se Verča a studuji na gymnázium v Berouně. Ve svém volném čase ráda cvičím, tancuji a doučuji děti český jazyk a matematiku. Příměstský tábor v RC Slunečnici vedu již druhým rokem. Už se na vás moc těším.

Michaela Humlová

Lektorka PT

Jsem absolventkou střední pedagogické školy, oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Aktuálně studuji pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě. Ve Slunečnici již několikátým rokem pracuji jako mentor příměstských táborů, ale vyzkoušela jsem si mimo jiné i práci v mateřské škole či školní družině. Mým největším koníčkem je cestování, ale baví mě i všechny možné druhy sportů, hra na hudební nástroje a tvoření.

Kamila Rubášová

Lektorka PT

Jsem studentkou čtvrtého ročníku střední zdravotnické školy v Praze. Mojí velkou vášní je tanec, kterému se věnuji od svých čtyř let. Kromě tance se ráda učím i různé jazyky, především angličtinu. Ve volném čase si ráda čtu, kreslím nebo chodím do přírody. Příměstský tábor v RC Slunečnici vedu již druhým rokem.

František Bosák

Lektor PT

Jmenuji se František Bosák a letos to bude již potřetí, kdy budu mít se Slunečnicí příměstský tábor. S dětmi pracuji několik let, především jako vedoucí na táborech, ať už na příměstských či klasických. Také mám zkušenosti s přímou péčí o děti s mentálním či kombinovaným postižením, pracuji jako asistent v Dětském domově pro děti s postižením v Berouně. V současné době také studuji na sociálně pedagogické a teologické vyšší odborné škole Jabok v Praze.

Natálie Hubingerová

Lektorka PT

Jmenuji se Natálie Hubingerová, je mi 20 let a bydlím v Berouně. Momentálně jsem ve druhém ročníku bakalářského studia na univerzitách UNYP a SUNY Empire State v New Yorku. Pracuji jako modelka a příležitostně i osobní asistentka v neziskové organizaci. Ve volném čase se věnuji stolnímu tenisu a dobrovolnictví. Miluji práci s dětmi, jsem hodně kreativní a ráda pro ně vymýšlím program. Zkušenosti mám převážně z pobytů s dětským domovem a také s denním stacionářem v organizaci Dobromysl. V RC Slunečnici povedu tábory již třetím rokem.

Eliška Sintová

Lektorka PT

Jmenuji se Eliška Sintová, vystudovala jsem střední školu Varhanářskou a momentálně pracuji v sociálních službách v organizaci Dobromysl. Mám ráda umění a procházky v přírodě. Ve volném čase kreslím a věnuji se fotografování. Práce s dětmi mě baví. Ráda se také účastním různých pobytů, díky kterým se můžu alespoň trošku vracet v čase, když jsem se podobných akcí účastnila jako dítě.

Jonáš Rada

Lektor PT

Jmenuji se Jonáš Rada, je mi 23 let a bydlím v Králově Dvoře. Studuji magisterský navazující program Výrobní inženýrství na ČVUT fakultě strojní. Jsem stážista-technolog ve slévárně Walter PragueCast. Ve volném čase se věnuji trénování mládeže stolního tenisu a skládáním origami.

Nikola Čížová

Lektorka PT

Jmenuji se Nikola Čižová, vystudovala jsem SŠ zaměrenou na grafický design a momentálně pokračuji ve studiu na VOŠ obor tisková produkce. Velmi mě baví kreativní činnosti, sporty a výlety v přírodě. Práce s dětmi je mi blízká, sama jsem absolvovala stanové tábory. Zkušenosti s dětmi mám hlavně z týdenních pobytů s celotáborovou hrou, kdy se hrají různorodé hry a společně trávíme čas v přírodě.

Denisa Hnízdilová

Lektorka PT

Jsem absolventkou střední pedagogické školy a k dětem mám moc hezký vztah. Byla jsem několikrát na praxi ve družině a v mateřské škole, kde mě vždycky bavilo s dětmi pracovat. Mám zkušenost s vedením příměstského i vícedenního tábora. Nyní studuji pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě. Mezi mé největší koníčky patří hudba – hlavně hra na varhany a hra v symfonickém orchestru. Dále mám ráda procházky do přírody, cestování a lyžování.

Anna Fučíková

Lektorka PT

Jmenuji se Anna Fučíková, jsem studentkou pedagogického lycea a věnuji se práci s dětmi, divadlu, ráda čtu a kreslím komiksy.
Už několik let pomáhám mojí mámě, Magdě Pěnčikové, na příměstských táborech s dětmi. Většinou jsme venku a hrajeme si v angličtině. Učit se jazyky mě hodně baví a vážím si každé příležitosti, kdy můžu využít jazyky, které se učím. Čas od času se zúčastním akcí ve Slunečnici, práce s dětmi je pro mě přirozená, jsme prostě kámoši. Taky se mi líbí, když můžu vyrazit s dětmi ven někam do přírody, mám ráda zvířátka a zajímám se o životní prostředí.

Matyáš Horný

Lektor PT

Jsem studentem prestižního gymnázia Oty Pavla v Praze. Závodně hraji fotbal a celkově mám rád jakýkoliv sport. Mezi mé další záliby patří četba, divadlo, cestování, procházky v přírodě a trávení času s rodinou. Ve volném čase pracuji v Koněpruských jeskyních jako průvodce, nebo hlídám své mladší sourozence. Hry, soutěže a práce s dětmi mě naplňují.