Poradna pro rodiče, děti a jednotlivce

Poradna se zaměřuje na psychologické poradenství v široké škále obtíží, které rodiny, páry i jednotlivci řeší. Cílem je poskytnout bezpečný a diskrétní prostor pro hledání řešení problému či obtíží, s kterým se aktuálně v rodině, v partnerství či sami u sebe potýkáte. Naše zkušené poradkyně se zaměřují na konkrétní oblasti.

Pro návštěvu poradny není třeba žádné doporučení. Je určena pro děti, dospívající a dospěléjednotlivcům, rodinám, párům.

Délka:
Standardní konzultace je 50 min.  V případě potřeby lze konzultovat i 60 nebo 90minut dle domluvy.

Cena:
První konzultace za dotovanou cenu 400 Kč
Další konzultace 800 Kč/50 min, 900 Kč/60 min.
Platba je možná v hotovosti nebo na účet: 220 111 8741 / 2010, variabilní symbolu u každého lektora níže

Místo:
– Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun, 3. patro
– Husovo náměstí 37, podkroví, místnost RC Slunečnice

Mgr. Martina Kykalová

 • rodinný a párový terapeut, mediátor, psychoterapeut,
  vedoucí poraden
 • rodiny, páry, dospívající a dospělí

Objednání: předem na emailu
martina.kykalova@rcslunecnice.cz
VS = 203

Mgr. Ivana Veselá

 • psychoterapeut a rodinný poradce
 • rodiny, páry, dospělí a dospívající

Objednání: předem na emailu
martina.kykalova@rcslunecnice.cz
VS = 211

PhDr. Eva Hobzová

 • psycholog, psychoterapeut KBT
 • dospívající a dospělí

Objednání: předem na emailu
martina.kykalova@rcslunecnice.cz
VS = 206

Bc. Jana Petrovičová

 • psychoterapeut, krizový intervent
 • dospívající a dospělí

Objednání: předem na emailu
martina.kykalova@rcslunecnice.cz
VS = 201

Mgr. Jana Nováková

 • psycholog, psychoterapeut
 • děti a dospívající

Objednání: předem na emailu
martina.kykalova@rcslunecnice.cz
VS = 208

Mgr. Kateřina Dunovská

 • terapeut, psychoterapeut
 • rodiny, páry, dospívající a dospělí

Objednání: předem na emailu
martina.kykalova@rcslunecnice.cz
VS = 207

Mgr. Tereza Mužíková

 • psycholog, psychoterapeut
 • rodiny, páry, dospívající a dospělí

Objednání: předem na emailu
martina.kykalova@rcslunecnice.cz
VS = 209

Mgr. Jana Londinová

 • speciální pedagog
 • děti, rodiny, jednotlivci
 • výchovné poradenství, rodičovské kompetence, školská oblast

Objednání: předem na emailu
martina.kykalova@rcslunecnice.cz
VS = 210

Mgr. Martina Kykalová

Mgr. Martina Kykalová – členka AMRP, akreditovaná mediátorka Asociace mediátorů s 18 letou praxí v rodinné mediaci nabízí manželské a rodinné poradenství.

Poradna se zaměřuje na oblast rodinného a partnerského poradenství, komunikace a konfliktů v rodině, na výchovu dětí. Poradenství je určeno rodinám, partnerům i jednotlivcům.

Cílem těchto konzultací je poskytnout bezpečné místo, kde můžete:

 • Svoje těžkosti bezpečně a diskrétně sdílet
 • Podívat se na svůj problém z jiného úhlu
 • Problém pojmenovat
 • V problematické situaci se zorientovat
 • Hledat konkrétní cestu, jak se situací zacházet
 • Popřípadě dostat kontakt na další odbornou pomoc (klinický psycholog, psychiatr, právník, psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog…)
 • Ocitla se Vaše rodina v obtížné situaci?
 • Řešíte nenadálou krizovou událost?
 • Prožíváte náročné období?
 • Potřebujete podporu a bezpečný prostor pro hledání, jak se k celé věci postavit?
 • Jste dlouhodobě v zátěži, vyčerpaní a nevíte, jak dál?
 • Ztrácíte pevnou půdu pod nohama?
 • Nerozumíte si se svým dítětem, partnerem, snachou, tchýní, zetěm, tchánem..?
 • Cítíte, že ve Vaši rodině chybí porozumění?
 • Řešíte období smutku a ztráty ze smrti blízkého člověka?
 • Bojujete s nemocí v rodině?

Více o poradkyni

Mgr. Ivana Veselá

Ivana Veselá – Poradkyně a terapeutka pro rodiny, páry a jednotlivce

Vysokoškolské vzdělání:

 • Speciální pedagogika – Etopedie (poruchy chování a emocí dětí, dospívajících a dospělých) Bc. program
 • Andragogika – Vzdělávání dospělých (podpora osobnostního a profesního růstu, poradenství pro dospělé) Mgr. program

Odborné vzdělání:

 • Psychoterapeutický výcvik v postmoderně (systemický a narativní přístup) Gaudia Institut Praha
 • Mediační výcvik, Kappa Institut Praha
 • Krizová intervence, Remedium Praha
 • Kurzy akreditované MPSV a MV (400+ h.) v oblasti:

➢ specifik osobnosti jedince a vlivu výchovy na jeho vývoj
➢ řešení rodičovských sporů v otázkách výchovy, styku, výživného
➢ poruch rodinného prostředí (včetně syndromu zavrženého rodiče)
➢ partnerských rozchodů a jejich dopadu na dítě
➢ poruch chování dětí i dospělých vč. sebepoškozování, domácího násilí, psychopatologie, závislosti, aj.
➢ rodinného práva a mediace
➢ transgeneračních vzorců, aj.

Více o poradkyni

PhDr. Eva Hobzová

PhDr. Eva Hobzová – psycholožka, psychoterapeutka KBT (kognitivně behaviorální terapie) s mnohaletými zkušenostmi ze speciálně pedagogického centra a četných odborných stáží v ČR i zahraničí.

Poradna je určena pro dospívající a dospělé:

 • Při aktuálních i dlouhodobých životních potížích jako jsou nepříjemné stavy úzkosti (např. specifické fobie, generalizovaná úzkostná porucha, panické ataky a další), depresivní stavy (pocity smutku, nedostatku energie, bezvýchodnosti, osamělosti), traumatické zážitky, adaptační obtíže při životních změnách.
 • Při hledání další životní cesty, osobním rozvoji a růstu.

Cílem poradny je nabídnout prostřednictvím krátkodobého psychologického poradenství či dlouhodobé individuální terapie:

 • Možnost lépe se zorientovat ve svých potížích
 • Získat kognitivní náhled i emocionální odstup
 • Porozumět svým vzorcům chování, návykům a maladaptivním strategiím, které problém dlouhodobě udržují
 • Naučit se postupům a metodám, jak se aktivně podílet na kvalitě svého života a zmírnit či eliminovat symptomy svých obtíží

Více o poradkyni

Bc. Jana Petrovičová

Bc. Jana Petrovičová – certifikovaný psychoterapeut existenciální analýzy s 12 letou praxí. Nabízí poradnu pro dospívající a dospělé.

Cílem konzultací je poskytnout bezpečné místo, kde můžete:

 • Svoje těžkosti bezpečně a diskrétně sdílet
 • Podívat se na svůj problém z jiného úhlu
 • Problém pojmenovat
 • V problematické situaci se zorientovat
 • Hledat konkrétní cestu, jak se situací zacházet
 • Popřípadě dostat kontakt na další odbornou pomoc (klinický psycholog, psychiatr, právník, psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog…)
 • Ocitla se Vaše rodina v obtížné situaci?
 • Řešíte nenadálou krizovou událost?
 • Prožíváte náročné období?
 • Potřebujete podporu a bezpečný prostor pro hledání, jak se k celé věci postavit?
 • Jste dlouhodobě v zátěži, vyčerpaní a nevíte, jak dál?
 • Ztrácíte pevnou půdu pod nohama?
 • Nerozumíte si se svým dítětem, partnerem, snachou, tchýní, zetěm, tchánem..?
 • Cítíte, že ve Vaši rodině chybí porozumění?
 • Řešíte období smutku a ztráty ze smrti blízkého člověka?
 • Bojujete s nemocí v rodině?

Více o poradkyni

Mgr. Jana Nováková

Mgr. Jana Nováková – absolventka Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie, studium jednooborové psychologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.

TERAPEUTICKÉ VÝCVIKY, ODBORNÉ KURZY

 • Krizová intervence
 • Biosyntéza
 • PBSP (Pesso-Boyden terapie)
 • Tréninkový program s M. Bachgem (práce s dětmi, adolescenty a jejich rodiči, založenou na PBPS a nazvanou feeling-seen)
 • Somatic Experiencing
 • Práce s traumatem u dětí – Somatic experiencing for kids
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími
 • Taneční a pohybová terapie
 • Šikana a boj s ní
 • Manipulace ve vztazích
 • Duševně nemocní v krizi
 • Výcvik instruktorů kurzu P.E.T. /Parent Efectiveness Training – Výchova bez poražených podle Thomase Gordona
 • Školící a výcvikové kurzy (Test stromu, SON-R, WISC, TAT a další projektivní metody)

KONTAKT
tel.: +420 777 612 553
www: www.psychologie-baobab.cz
e-mail: novakova@psychologie-baobab.cz, novakova.psycholog@gmail.com
Místo působení: Praha 5, Beroun

Více o poradkyni

Mgr. Kateřina Dunovská

Mgr. Kateřina Dunovská – absolventka Karlovy univerzity, FHS UK, Sociální práce a sociální politika a na Vyšší odborné sociálně pedagogické a teologické škole JABOK

Ve své praxi čerpám z psychoterapeutických výcviků:

 • Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví;
 • EFT – Emotion focused therapy, Inštitút zameranej na emócie, Bratislava (ve výcviku);
 • Transformative mediation, Institute for Study of Conflict Transformation, Ohio;
 • Terapie partnerského vztahu, LIRTAPS, s.r.o.; Metoda ASSYST, Č. institut pro psychotraumatologii a EMDR;
 • Videotrénink interakcí, SPIN, z.s.;
 • Práce s časovou osou rodiny, LIRTAPS, s.r.o.;
 • Aktivní imaginace, PVŠPS, aj.

Více o poradkyni

Mgr. Tereza Mužíková

Tereza Mužíková

Kvalifikace:

 • 2001–2004 Bakalář Psychologických Věd (BSc), University of Manchester
 • 2005–2007 Magisterský diplom Psychologické poradenství a Psychoterapie v PCA rámci, University of Liverpool
 • 2011 Cambridge English C2 level rodilý mluvčí, CPA Certificate
 • 2012-2017 Komplexní výcvik v PCA směru, PCA Institut Praha

Členství:

 • BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy)
 • BPS (British Psychological Society)
 • Akreditace České lékařské společnosti JEP

Více o poradkyni

Mgr. Jana Londinová

Jana Londinová – Speciální pedagog, videotrenér, poradenský pracovník s celoživotním zaměřením na práci s rodinami a jejich dětmi.

Absolventka oboru speciální pedagogika se zaměřením na poradenství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Výcviky, odborné kurzy:

 • Sebezkušenostní výcvik v přístupu orientovaném na člověka PCA (Person Centred Approach) – Diakonická akademie
 • Edukativní rodičovská terapie Mansio
 • Kurz lektor jógy Energy studio Václava Krejčíka
 • Respektovat a být respektován – Společnost pro mozkové kompatibilní vzdělávání
 • Videotrénink interakcí – SPIN-VTI
 • Reflektování v praxi pomáhajícího rozhovoru (Gaudia)
 • Úvod do práce s jednotlivcem a rodinou v kontextu sociálních služeb (APRP)
 • Podpora komunikačních dovedností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (ARP ČR)
 • Program Portage Dětské centrum Paprsek
 • Sociální dovednosti náctiletých se speciálními vzdělávacími potřebami (SPIN)
 • Rozvoj hrou (Linda Cecavová) ad.

Více o poradkyni

Naši odborníci

Martina Kykalová

Rodinná a párová poradkyně

Absolvovala jsem Filosofickou fakultu UK v Praze. Během studií jsem se zaměřovala hlavně na problematiku náhradní rodinné péče. Po dokončení studia jsem se začala orientovat na práci s teenagery, která mě zajímá dodnes. V roce 2003 jsem absolvovala dlouhodobý výcvik v mediaci a facilitaci a od té doby se věnuji rodinné a párové mediaci jako akreditovaná mediátorka AMČR.

Po dokončení psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytickém přístupu ke klientovi, jsem se začala věnovat také rodinnému poradenství. Vzhledem k potřebám mých klientů jsem si doplnila také výcvik v technikách aktivní imaginace a v mindfulness – techniky snižování stresu. S Rodinným centrem Slunečnice spolupracuji od roku 2009. V současnosti zde vedu rodinnou poradnu.

V životě i práci jsem příznivcem celistvosti a rovnováhy. Tedy jak celoživotního vzdělávání, tak procházek v přírodě. Jak intenzivní práce, tak dostatečného spánku. Jak občanských aktivit, tak individuálního času pro sebe. Jak práce na zahradě, tak čtení v křesle. Guilty pleasure: lískové oříšky vydloubané z mléčné čokolády a hudba, co má swing.

Ivana Veselá

Poradkyně a terapeutka pro rodiny, páry a jednotlivce

Jsem psychoterapeutka a rodinná poradkyně, která už víc jak 10 let pracuje s dětmi i dospělými, s jejich problémy v oblastech osobních, rodinných a partnerských problémů.

Ve své práci se s klienty společně snažíme pochopit jejich těžkosti a problémy a krok po kroku se přiblížit k jejich cílům.

Psychoterapii vnímám jako bezpečný prostor pro sebepoznávání klientů, jejich vztahů a naplňování jejich cílů.

Nejčastějšími tématy jsou vztahy, emoce, komunikace, hranice, životní krize.

V rámci terapie pro dospělé se věnuji tématům:

 • potíží, které znepříjemňují klientovi život, brání vám ve spokojenosti, nebo se rozhodl ve svém životě něco změnit
 • osobnímu růstu
 • ujasnění myšlenek, přání a rozhodnutích ve zcela bezpečném prostředí

Eva Hobzová

Poradkyně a terapeutka pro dospívající a dospělé

V rodinném centru Slunečnice pracuji od roku 2021 jako psycholog a terapeut, zaměřuji se na konzultace a individuální terapii dospělých a dospívajících. Vystudovala jsem obor psychologie na Karlově univerzitě. Profesní zkušenosti jsem sbírala v zahraničí na Universitat Zurich a Universitat Wien, na odborných stážích (např. PN Kroměříž, FN Olomouc Klinika psychiatrie, PPP Praha 5, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 5 ad.) a na mnohých kurzech se zaměřením na diagnostiku, poradenství ad., které bohatě využívám i na svém dalším pracovišti v SPC pro děti a mládež se zdravotním handicapem a jejich rodiny.

Moje směřování výrazně ovlivnil psychoterapeutický výcvik u Prof. Jána Praška a MUDr. Petra Možného v kognitivně behaviorální terapii a setkání s mnohými klienty, kteří do terapeutického vztahu přináší nejen své aktuální či dlouhodobé obtíže, které je trápí, ale i své silné stránky, kterými druhé obohacují. Jsem ráda, že mohu klienty doprovázet a být jim nápomocná na cestě, jak si najít to své nejlepší řešení.

Kognitivně behaviorální terapie je systematický a strukturovaný přístup, který velmi efektivně integruje i inspirativní prvky z dalších přístupů a snaží se o jejich funkční propojení ve prospěch terapeutického procesu. Osobně velmi ráda pracuji se svojí intuicí, kterou tento přístup vyváženě doplňuje. Za důležité pro naši spolupráci považuji laskavost, zvídavost a respekt k druhému.

V osobním životě mám ráda čas strávený se svou rodinou, pobyt v přírodě, dobrou kávu a četbu zajímavých knih.

Jana Petrovičová

Poradce a terapeut pro dospělé a mladistvé

Absolvovala jsem Evangelickou teologickou fakultu UK, dále sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii. Mám dlouholeté pracovní zkušenosti s lidmi napříč věkovým spektrem – od dětských klientů – především arteterapeutické činnosti pro děti s raným traumatem. Dále jsem se věnovala prevenci šikany a dalších patologických jevů na základních školách. Pracovala jsem jako terapeut s mladými lidmi opouštějící ústavní zařízení. Jako sociální terapeut jsem spolupracovala s lidmi s duševním onemocněním. Doprovázela jsem dlouhodobě nemocné děti, dospělé a jejích rodiny. Psychoterapeuticky jsem pracovala s pozůstalými v případě úmrtí v rodině.

Jako psychoterapeut pracuji od roku 2010. V rodinném centru Slunečnice nabízím individuální i párové psychoterapie. Specializuji se na práci s úzkostí, strachem, depresí, se vztahovými problémy, práci se ztrátou, sebehodnocením, životní orientací a smyslem.

Těší mne život v jeho barevnosti a okamžicích krásy – ať už v setkání s lidmi, v umění, hudbě či bytí v přírodě. Ráda trávím čas s rodinou, na horách ale i o samotě u knihy.

Jana Nováková

Poradkyně a terapeutka pro děti a dospívající

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s vlastní praxí. Nabízím psychologické a výchovné poradenství, dlouhodobou terapeutickou práci. Zaměřuji se na individuální práci s dětmi a dospělými. Pracovní zkušenosti mám z pedagogicko-psychologické poradny pro děti, kde jsem se věnovala individuální práci s dětmi, rodiči, učiteli a vedla jsem seberozvojové dětské skupiny. Pracovala jsem také v krizovém centru v Praze pro dospělé klienty jako krizová pracovnice, psycholožka a terapeutka. Dlouhodobě spolupracuji s Českým institutem biosyntézy jako výcvikový terapeut a asistent výcviku. Při práci využívám kromě Biosyntézy a PBSP také terapii hrou, prvky ze Somatic Experiencing. Soukromou psychologickou praxi mám v Berouně a v Praze.

 • Věřím, že věci se mohou měnit k lepšímu
 • Věřím, že všichni máme svoje zdroje – vnitřní sílu (i když na ně můžeme zapomenout, každý z nás je má)
 • Věřím, že když nám selhává kognitivní paměť, máme i tělovou, která nám odpoví na otázky, na které naše „vědomé Já“ nemá odpověď
  „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“

Kateřina Dunovská

Poradkyně a terapeutka pro rodiny, páry a jednotlivce

Ve své soukromé terapeutické praxi doprovázím partnerské páry, dospělé i rodiny. Velikou inspiraci čerpám ze své dlouholeté profese, kterou je oblast ohrožených dětí a rodin. Jim se celoživotně věnuji jak v rámci sociální práce, rodinné terapie, práce s konfliktem rodičů, tak v rámci managementu.

Psychoterapie je pro mě vždy dobrodružnou cestou, na které s úctou a pokorou poznávám skrytou krásu krajiny lidské duše či vztahu. Stávám se pro druhého na chvíli průvodcem na jeho nesnadné cestě.

Pomoci dávat šťastnější dětství našim dětem nebo dopřát více spokojenosti našemu vnitřnímu dítěti vnímám jako dvě strany jedné mince.

Miluju svou rodinu, výšky hor a mořské hlubiny. Hlavu si soustavně čistím ve veletočích párové akrobacie.

Tereza Mužíková

Poradkyně a terapeutka pro rodiny a jednotlivce

Se Slunečnicí spolupracuji jako psycholog a psychoterapeut – především se specializuji na práci s dospělými a dospívajícími, v centru vedu terapeutické skupiny pro adolescenty. Pocházím z Berouna, po gymplu jsem odcestovala do Velké Británie, kde jsem vystudovala psychologii a na dalších 16 let se i usadila. Díky jazykové vybavenosti se tedy specializuji také na psychoterapie s anglicky mluvícími cizinci.
V Británii jsem jako studentka vystřídala různá zaměstnání, hodně cestovala a poznávala anglickou kulturu, zvyky a fungování lidí. Procestovala jsem také země afrického kontinentu, ale nejvíce výzev a dojmů jsem měla v Indii, která mne velice ovlivnila svou lidskostí, spiritualitou a altruismem. Po studiích jsem pracovala v Manchesteru jako psycholog v centru pro podporu rodin s dětmi s různým stupněm fyzického i mentálního postižení. Psychoterapeutickou péči jsem poskytovala rodičům, formou individuální i skupinovou.
Zpět a trvale jsem do Čech přesídlila v roce 2012 hlavně kvůli svým dětem, chtěla jsem, aby znaly širší rodinu a poznaly svoje slovanské kořeny a dědictví. V roce 2013 jsem si založila soukromou psychologickou praxi (Psychoterapie Beroun – Mozaika Života), ve které s přestávkami funguji doteď. Terapii vedu všeobecnou nebo se zaměřením na konkrétní problém, pracuji například s tématy jako jsou úzkostné stavy, panické ataky, deprese, somatizace, partnerské a rodinné vztahy, osobnostní krize, celkově potíže s fungováním v dnešním systému.
Další mé pracovní naplnění bylo pár let jako školní psycholog, ale v současné době již čtvrtým rokem částečně pracuji jako psycholog a terapeut v Pedagogicko–psychologické poradně, kde se věnuji dětem, které z různých důvodů bojují se školní neúspěšností.
Pokud chcete využít mých služeb, pak terapie se mnou mohou být krátkodobé i dlouhodobé, možné jsou také jednorázové konzultace. Zastávám názor, že psychoterapie je investice do sebe sama, není to pasivní spása zvenku zásahem psychologa. V obtížné situaci se ocitáme často i vlastním přičiněním, a to vyžaduje přiznání si problémů, chuť a vůli s nimi pracovat, procesovat svoje emoce a získat tak nadhled. Co do terapie sami ze sebe vložíme, o tolik se umocní náš posun. Absolutně důvěřuji v transformační sílu lidské duše i těla se sebe uzdravovat. Transformace k lepšímu je trvalá, protože změna vychází zvnitřku nás.
Ve svém volnu jsem ráda se svojí rodinou a chodíme na výlety, ráda cestuji, čtu, kreslím, zajímají mne astrologie a astronomie, tarot, mystika, Védská filosofie Východu a Slovanství, genealogie a generační psychologie – ovlivnění rodu rodinnými traumaty z předešlých generací a další podobné věci mezi nebem a zemí, které z hlediska dnešní „vědy“ nemají opodstatnění…

Jana Londinová

Poradkyně a terapeutka pro rodiny a jednotlivce

Mé profesní i osobní rozvíjení bylo a je primárně orientováno na komunikaci a spolupráci s rodinou, která je pro mou práci zásadní. Díky vybudovanému vztahu s rodiči a jejich dětmi stojícím na pevných základech jsem měla a mám možnost kráčet po jejich boku a nabízet průvodcovství. Společně sdílíme, hledáme odpovědi na otázky a snažíme se najít řešení. Ve vztahu je pro mne důležitá autenticita a opravdový zájem o druhého, a to pro mě znamená naslouchání, respektování a porozumění.

Každý máme své zdroje, jsou ukryté v nás. Disponujeme sebezáchovnými a uzdravující mechanismy. Naše tělo, mysl k nám vysílá signály, které pro nás mohou být obtížně rozpoznatelné, zejména v životních situacích, která jsou pro nás náročné, nesrozumitelné.

A to je moment, kdy společně se svými klienty mapujeme, krok za krokem, jejich potřeby, pojmenováváme jejich zdroje, obnovujeme jejich vnitřní sílu. K této práci využívám zejména rozhovor, pozorování a další metody.

Nabízím:

 • Zaměření na komunikaci mezi rodičem a dítětem, rodinný systém a komunikační vzorce v nich
 • Zaměření na pojmenování aktuální situace, prožívání a mapování zdrojů, možností řešení
 • Zaměření na práci s dětmi s jinakostmi v jejich přirozeném prostředí, vzdělávací instituci (možnost náhledu, propojení komunikace mezi rodiči a MŠ, ZŠ).

Ráda trávím čas se svou rodinou. Energii nabírám v přírodě, na procházkách, cvičením jógy, posloucháním hudby, setkáváním s přáteli, vydatným spánkem, popíjením dobré kávy a také čtením knih.