Poradny

Nabízíme vám poradenství logopedické, rodinné, psychologické a právní.

Na konzultaci do všech poraden je potřeba se předem objednat, kontakt najdete u každého poradce.

První konzultaci vám poradci u psychologické, rodinné a právní poradny poskytnou za dotovanou cenu 200 Kč. Cena za 50 min. poradenství je 800 Kč.

U vybraných cílových skupin nabízíme navíc 5 dotovaných sezení za 400 Kč:

  • Student(-ka) ve věku od 15 do 25 let
  • Samoživitel(-ka)
  • Nezaměstnan(ý)(-á)
  • Rodič dítěte s diagnostikovanou těžkou formou poruchy, např. autismus, mentální retardace, ADHD či kombinace těchto poruch.
  • Člen pěstounské rodiny (rodič, pěstounské dítě, biologické dítě v pěstounské rodině).

Zvýhodněná nabídka se týká se následujících poraden – psychologická, rodinná (pro prarodiče, rodiče a děti) či sociálně-právní.

Logopedická poradna stojí 420 Kč na hodinu.

Poradny