Poradny

Nabízíme vám poradenství logopedické, rodinné, psychologické a právní.

Na konzultaci do všech poraden je potřeba se předem objednat, kontakt najdete u každého poradce.

První hodina je za dotovanou cenu 400Kč. Další konzultace stojí 800Kč/hod.

Pro klienty v závažných sociálně tíživých situacích nabízíme až 5 dotovaných sezení.

Možné jsou i další slevy, které jsou posuzovány individuálně.

Zvýhodněná je práce s celou rodinou (rodič, dítě,…)

Zvýhodněná nabídka se týká následujících poraden – psychologická a rodinná (pro prarodiče, rodiče a děti).

Logopedická poradna stojí 420 Kč na hodinu.

Dotované sezení jsou hrazené z grantu MPSV.