Poradny

Nabízíme vám poradenství logopedickéspeciálně pedagogickérodinnépsychologickésociálně-právní, právní a finanční.

Na konzultaci do všech poraden je potřeba se předem objednat, kontakt najdete u každého poradce.

První konzultaci vám poradci poskytnou zdarma, další už je zpoplatněna. Cenu a způsob platby najdete u jednotlivých poraden.

U vybraných cílových skupin nabízíme poradenské služby za zvýhodněných podmínek (první konzultace zdarma, každá další konzultace za 300Kč za hodinu)

  • Student(-ka) ve věku od 15 do 25 let
  • Samoživitel(-ka)
  • Nezaměstnan(ý)(-á)
  • Rodič dítěte s diagnostikovanou těžkou formou poruchy, např. autismus, mentální retardace, ADHD či kombinace těchto poruch.
  • Člen pěstounské rodiny (rodič, pěstounské dítě, biologické dítě v pěstounské rodině).

Zvýhodněná nabídka se týká se následujících poraden – psychologická, rodinná (pro prarodiče, rodiče a děti) či sociálně-právní.

Poradenské služby jsou součástí projektu Komplexní podpora rodiny, který je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí a Městem Beroun.

Poradny