Dětská skupina

Jsme dětská skupina pro děti od 2 do 5 let. Maximální kapacita skupiny je 12 dětí. Poskytujeme dětem rodinné a zároveň podnětné prostředí zajištěné plně kvalifikovaným personálem, který se dále průběžně vzdělává.

Individuální přístup:
Dbáme na spokojenost dětí, proto ke každému z nich přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho potřeby. Úzká spolupráce s rodiči je pro nás samozřejmostí.