Dětská skupina Slunečnice

Kdo jsme

Jsme dětská skupina pro děti od 2 do 5 let. Maximální kapacita skupiny je 12 dětí. Poskytujeme dětem rodinné a zároveň podnětné prostředí zajištěné plně kvalifikovaným personálem, který se dále průběžně vzdělává.

Cena

Cena školného  včetně stravy ( dopoledne k dispozici ovoce, oběd, odpolední svačina, pitný režim )  –  350 Kč / den.
Při celotýdenní docházce je poskytována sleva a školné tak činí –  300 Kč /den.

Provozní doba

Dětská skupina je otevřena od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30. Děti však mohou navštěvovat dětskou skupinu jen ve vybraných dnech či jednou týdně. Možná je i dopolední docházka do 13 hodin.

Jak se přihlásit

Do dětské skupiny můžete Vaši ratolest přihlásit celoročně.  Všechny důležité informace zodpovíme na emailu ds@rcslunecnice.cz nebo tel.: 731 412 951.

Individuální přístup

Dbáme na spokojenost dětí, proto ke každému z nich přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho potřeby. Úzká spolupráce s rodiči je u nás samozřejmostí.

Kontakt

Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu ds@rcslunecnice.cz nebo na telefonním čísle 731 412 951. Naši dětskou skupinu najdete na adrese Bezručova 928, Beroun.

 

Irena Pszczolková

Vedoucí učitelka dětské skupiny
Ačkoli jsem před mateřskou dovolenou pracovala v administrativě, práce s dětmi mě baví mnohem více než papírování. Když mé děti…
Více informací

Mgr. Zdeňka Vojtěšková

Učitelka dětské skupiny
Už od malička jsem věděla, že chci být učitelkou a svůj život zasvětit dětem. Po ukončení gymnázia tedy byla jasnou…
Více informací

Lada Gürtlerová

Lektorka DS a Členka výkonného výboru
V RC pracuje od září 2007, je členkou výkonného výboru a vykonává mnoho činností, které nejsou vždy vidět, ale RC…
Více informací

Mgr. Irena Baxová

Lektorka dětské skupiny
Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ale práce a legrace s dětmi mě vždy bavila a nacházím v ní větší smysl než…
Více informací

PROGRAM DNE A PRAVIDELNÉ AKTIVITY

V dětské skupině velmi dbáme na vytváření příjemného a přínosného prostředí pro děti. Náš výchovně vzdělávací program nese název „Objevuje svět kamarádů pět“ a zaměřuje se na rozvoj všech základních smyslů. Děti si tak během dne zábavnou formou rozvíjí zrakové vnímání, sluchové vnímání, jemnou a hrubou motoriku, logické myšlení, řeč a sociální dovednosti. Pravidelně tvoříme, zpíváme, hrajeme si a hýbeme se.

KREATIVITA

• S dětmi pravidelně tvoříme dle předem zpracovaných měsíčních témat tak, abychom naplňovali náš vzdělávací program.
• V průběhu roku se děti seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami. Malujeme, lepíme, stříháme, foukáme, mačkáme, trháme a vždy se snažíme, aby se děti při tvoření dobře bavily.
• Při tvoření používáme různé materiály a pomůcky (pastelky, vodovky, modelínu, mechanický písek, keramickou hlínu, přírodní materiály).

HYGIENICKÉ NÁVYKY

• Děti se učí a dodržují v průběhu celého dne základní hygienické návyky: mytí rukou po toaletě, po příchodu z venku, před jídlem a po jídle, používání nočníků či malých dětských záchodků.
• Motivujeme děti k samostatnosti při jídle i při oblékání, přičemž respektujeme jejich aktuální dovednosti.

ROZVOJ ŘEČI

• Dbáme na rozvoj řeči – pravidelně dětem čteme a vyprávíme, čímž se snažíme rozšiřovat jejich aktivní i pasivní slovní zásobu.
• Rozvíjíme u dětí pozitivní vztah k hudbě, melodii a kráse našeho jazyka. S dětmi zpíváme, učíme je rozmanité dětské písničky, říkadla a básničky.
• Využíváme dětmi oblíbené loutkové divadlo a hrajeme na Orfovy nástroje.

ZDRAVÝ POHYB

• Děti vedeme ke sportu a na pohybové aktivity klademe velký důraz.
• Učíme děti používat různá nářadí a pomůcky (balónky, šátky, cvičení na žíněnce, opičí dráha a další).
• Prioritou je pro nás pravidelný pobyt venku, a to prakticky za jakéhokoliv počasí (chodíme ven i v dešti – vybaveni holinkami a pláštěnkami).
• Venku navštěvujeme dětská hřiště, pozorujeme svět kolem nás a chodíme krmit kačenky a ovečky.
• V průběhu roku pořádáme různé výlety a zábavné akce.

HARMONOGRAM DNE

• 07:30 – 08:45 – příchod dětí, individuální hra, tvoření
• 08:45 – 09:30 – společné aktivity, organizovaná činnost
• 09:30 – svačina
• 10:00 – 11:30 – pobyt venku
• 12:00 – oběd
• 12:30 – 14:30 – odpolední odpočinek
• 14:45 – svačina
• 15:00 – 16:30 – volná hra, vyzvedávání dětí

bezpečnost dětí

• Bezpečnost dětí je pro nás prioritou. Naše dětská skupina je přizpůsobena životu a potřebám malých dětí a splňuje všechny hygienické předpisy.
• Interiér školky je přizpůsoben všem platným legislativním požadavkům kladeným na zařízení našeho typu a má bezbariérový přístup.
• Třída je vybavena kvalitním kobercem určeným pro děti a veškerým potřebným nábytkem.
• Samozřejmostí je dostatečné množství bezpečných, zábavných a didaktických hraček, knížek a dalších pomůcek.
• Děti mají k dispozici samostatnou místnost, kde se nacházejí toalety a umyvadla.
• Každé dítě má vlastní ručník, matraci na spaní a povlečení.
• Všichni zaměstnanci jsou zdravotně způsobilí pro výkon tohoto povolání.

stravování

• Pro děti zajišťujeme čerstvý a plnohodnotný oběd z kuchyně specializované na přípravu jídel pro nejmenší děti (kuchyně MŠ Pod Homolkou).
• Strava splňuje veškerá hygienická nařízení kladená na pestrost a vyváženost dětské stravy.
• Po dohodě s rodiči je možné podávat dětem vlastní stravu z domova.
• Aktuální jídelníček najdete na nástěnce školky.
• Děti mají celodenní přístup k tekutinám dle jejich potřeb. Pitný režim dětí hlídáme.
• Dopolední svačinu nosí dětem rodiče (v označené krabičce), odpolední svačinu pak zajišťujeme sami.
• Děti do jídla nenutíme, snažíme se je však vhodně motivovat.

Spolupráce s rodiči

Spokojenost dětí i rodičů je pro nás velmi důležitá, proto je samozřejmostí úzká spolupráce s rodinami dětí. Děláme vše pro to, aby adaptace v novém prostředí probíhala pro Vaše dítě co nejpříjemněji. Snažíme se respektovat individuální přání a požadavky rodin stejně tak, jako potřeby dětí. Vždy je pro nás velmi přínosné slyšet Váš názor, nápad a ohlas na naši práci. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte do života naší školky a našeho rodinného centra.

 

Od 20. října 2017 je dětská skupina registrována v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt Dětská skupina Slunečnice je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Průběh projektu.

Od 1.11.2019 byl pro RC Slunečnice schválen nový projekt, který plynule navazuje na projekt předešlý a je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
Název projektu: Dětská skupina Slunečnice
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015025
Doba trvání projektu: 1.11.2019 – 30.4.2022