Kurzy a kroužky

Anglická gramatika hrou (školáci 6. -7. třída)

úterý 15.15-16.15

6.-7. třída

Komunitní centrum-podkroví

220 Kč/lekci

Magda Pěnčiková

Délka lekce: 60 minut.

Hodina o čtyřech až pěti žácích dá dětem především jasné a srozumitelné vysvětlení gramatiky, aby v budoucnu netápaly a měly pevný základ v jazyce. Zásadní je, aby děti ROZUMĚLY GRAMATICE, která buduje jejich celoživotní znalost jazyka. Anglická gramatika je trochu jako lego, dětem chybí vysvětlení, jak v jazyce jevy fungují, a doplácí na to ve vyšších ročnících.

Děti budou vždy několik týdnů probírat jeden důležitý jazykový jev – přítomný čas, minulý čas, budoucí čas a jejich průběhové varianty – dokud jej úplně nepojmou a nepochopí. Struktura roku odpovídá RVP MŠMT dle daných ročníků, v případě velkých rozdílů ve znalostech mezi dětmi ve skupince lze zvolit jinou variantu, vše dle konzultace.

Kroužek začíná přibližně dvacetiminutovou prací s gramatikou, upevňujeme zábavnou formou přes interaktivní hry, videa, fyzickou aktivitu, projektové činnosti (témata řazena podle školních postupů).
Zábavy u toho bude dost – nejdůležitější v procesu učení je, aby se děti bavily, ani dospělí se nehrnou do toho, co nemají rádi. Jsem ráda, že většinu hodin končíme tak, že musím děti vyhazovat, protože už přišly další!

Lektor: Mgr. Magda Pěnčíková
Cena za lekci: 220 Kč
Místo: Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun, 3. patro

Další informace

Lze se hlásit i na jednotlivé lekce za účelem zlepšení před zkouškou, přijímačkami. Pokud student nemůže přijít na hodinu, dostává automaticky práci, kterou děti v hodině projdou a může si tak v klidu samo vypracovat, co proběhlo v lekci. Je-li omluveném, nepřijdete o náhradu a můžete se podívat, na čem pracujeme a jak. Část práce mi děti mohou zaslat ke kontrole a konzultaci.

Hodiny jsou přizpůsobeny metodice RVP ve školách, tzn. učíme se podle toho, co děti probírají ve škole – kroužek lícuje látku probíranou v dané době paralelně s další nástavbou.

Cena za lekci (v rámci kurzu) je 220 Kč, za jednorázovou lekci 260 Kč.