Kurzy a kroužky

Čarování s Animatějem

sudá středa 16.15-17.45

6-16 let

Komunitní centrum-podkroví

280 Kč/lekci (sudý týden, 90 minut)

Milan Štajer

Délka lekce: 90 minut.

Kurz probíhá jen v sudých týdnech.

Panáček Animatěj je mužíček vyrobený z drátů a korkových špuntů. Mimo to, že si zahrál v jednom filmu, rád vypráví, jak se takový film dělá a co všechno je k tomu důležité. Zejména dokáže vyprávět o filmu animovaném. Na kroužku Čarování s Animatějem rád naučí všechny zvídavé holky a kluky vytvořit si svůj vlastní film. A rozhodně to není jen o sezení za kamerou – děti si budou vytvářet filmové hrdiny a dekorace, takže procvičí své výtvarné dovednosti, potrápí hlavičky při vymýšlení scénáře, během dabingu poznají důležitost správné artikulace a v neposlední řadě se seznámí s prací s filmovou technikou, osvětlením, kamerou, mikrofonem a střihovým studiem. Hodinu obvykle začínáme projekcí nějakého klasického animovaného filmu nebo zajímavé ukázky. O filmu si potom krátce popovídáme a rozebereme, co je na něm zvláštní a případně si něco povíme o tvůrci. Poté už se věnujeme samotné realizaci vlastního filmu. Pracujeme kolektivně, takže vytváříme společně film na určité téma předem zvolenou metodou. Za pololetí si projdeme všechny fáze vzniku animovaného filmu. Začínáme tedy námětem, vytvářením scénáře (storyboardu), a poté postupně vyrábíme kulisy a postavičky, které budou ve filmu účinkovat. K dispozici jsou podle potřeby dvě až tři animovací stanice skládající se z kamery na stativu propojené s notebookem, který je vybaveným speciálním softwarem pro vytváření animovaného filmu a studiovými lampami. Po nasnímání všech potřebných záběrů probíhá práce se střihovým a nahrávání zvukové stopy. V tomto okamžiku mají děti možnost zdramatizovat svým dabingem postavičky, které si vytvořily a pokoušejí se o co nejkvalitnější hlasový projev. Cílem kroužku je především rozvíjení fantazie a rukodělných dovedností. Samotná animace potom vyžaduje soustředění a pečlivost. Animatěj využívá repasované zastaralé notebooky a vyřazené mini DV kamery. Díky tomu si mohou děti vyzkoušet, že kvalitní animace není výsledkem drahého vybavení, ale především rozvíjením vlastních nápadů, trpělivosti a pečlivosti. Výsledné filmy jsou rozesílány do rozličných soutěží, které bývají spojeny s dalšími zajímavými workshopy a je zde možné si pohovořit i s profesionálními tvůrci. Jednou měsíčně v sobotu organizujeme tzv. „Expresní Animatějovu dílnu“. Do této dílny se může přihlásit každé dítě od 6 do 16 let bez předešlých zkušeností s animací. Během tříhodinového workshopu vznikne materiál, ze kterého je následně sestřihán krátký film na předem vyhlášené téma. Výsledek je poté dětem zaslán elektronickou poštou.

Více o Animatějovi se dozvíte z jeho blogu: http://animatej.blog.cz/

Lektoři: Milan a Helena Štajerovi
Cena za lekci: 280 Kč
Místo: Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun, 3. patro

Další informace

Kurz probíhá v uzavřené skupině, není možnost si vybírat náhrady za omluvené hodiny.