Kurzy a kroužky

Jsem předškolák! (od 5 let)

úterý 15.45-16.30

5+

Komunitní centrum

150 Kč/lekci

Margareta Roučová

Délka lekce: 45 minut.

Kroužek je určen pro děti předškolního věku a děti s odkladem povinné školní docházky se zaměřením na rozvoj všech dovedností, které by děti před nástupem do první třídy měli zvládnout. Během kurzu budeme podporovat jemnou motoriku, grafomotoriku a správný úchop tužky pro zvládnutí prvopočátečního psaní, prostorovou orientaci, sluchové a zrakové vnímání pro zvládnutí čtení, dále formou hry se zaměříme na pozornost, paměť, rozvoj slovní zásoby a předmatematických přestav.

Lektorka: Margareta Roučová
Cena za lekci: 150 Kč
Místo: Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun, 2. patro

Další informace

Kurz probíhá v uzavřené skupině, není možnost si vybírat náhrady za omluvené hodiny. V případě řádné omluvy budou studentovi poskytnuty materiály a zadány úkoly domů.